انجام رساله شيمی دکتری و انجام پایان نامه شيمی دکترا

انجام رساله شيمی دکتری و انجام پایان نامه شيمی دکترا | مشاوره پایان نامه : 09199631325 می باشد.........

انجام رساله شيمی دکتری و انجام پایان نامه شيمی دکترا

انجام رساله شيمی دکتری و انجام پایان نامه شيمی دکترا :

پایان نامه شيمی یکی از رشته های مهم دانشگاه می باشد که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و رساله دکتری شيمی در دانشگاه های کشور ارائه می شود.

در همین زمینه دانشگاه های تهران، علامه، بهشتی، دانشگاه آزاد، تربیت مدرس و بسیاری از دانشگاه های دیگر به ارائه این رشته برای دانشجویان می پردازند.

دانشجویان شيمی دوره کارشناسی ارشد و دکتری پس از پایان دوران تحصیل خود می بایست با انتخاب موضوع رساله خود به ارائه رساله و مقاله و دفاع از رساله خود بپردازند.

موضوعات محوری انجام رساله شيمی

شيمی در زمینه های مختلفی دارای موضوعات متفاوت می باشد.

مراحل انجام رساله شيمی دکترای تخصصی

در انجام رساله شيمی می بایست موضوع تحقیق مشخص شود. بعد از تایید موضوع تحقیق که بر اساس موضوعات شيمی در گرایش های مختلف می باشد دانشجویان می بایست پروپوزال تحقیقاتی خود را بر اساس موضوع تحقیق ارائه نمایند.

مطب پیشنهادی :
مشاوره انجام پایان نامه مهندسی فیزیک | شبیه سازی پایان نامه های مهندسی فیزیک

مراحل اجرای پروپوزال در ادامه بیان شده است:

 • اولین بخش پرپوزال شامل بیان مساله می باشد. در این بخش مساله اصلی تحقیق بیان می گردد.
 • در مرحله دوم اهمیت موضوع تحقیق ارائه می شود.
 • در بخش سوم نیز روش شناسی تحقیق بر اساس موضوع انتخابی ارائه می گردد.
 • بخش اهداف تحقیق نیز به بیان اهداف فرعی و اصلی می پردازد.
 • در بخش مدل نیز در صورت ارائه مدل این بخش به بررسی روابط بین متغیر ها می پردازد.
 • در نهایت نیز جامعه و روش نمونه گیری ارائه می شود و ابزار تحقیق نیز بیان و بر این اساس روش تجزیه و تحلیل و نرم افزار مطرح می گردد
مطب پیشنهادی :
انجام پروژه کریر CARRIER با تیم شبیه سازی ایزی تز

پس از تصویب پروپوزال شيمی می بایست بقیه فصول رساله تهیه گردد. در همین زمینه فصول رساله مدیریتی در قالب موارد زیر می باشد:

 • فصل اول کلیات تحقیق
 • فصل دوم مبانی نظری
 • فصل سوم روش شناسی تحقیق
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
 • در نهایت نیز بر اساس کلیه بخش های رساله می بایست از کل فرآیند رساله خود پاورپویینت تهیه و در جلسه دفاع شرکت نمایید.

 

کدام گرایش های رساله شيمی در ایزی تز انجام شده است :
 1. شيمی شيمی فيزيك
 2. شيمی شيمی آلی
 3. شيمی شيمی تجزيه
 4. شيمی شيمی معدنی
 5. شيمی كاربردی
 6. شيمی شيمی پليمر
 7. شيمی فيتوشيمی

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مطب پیشنهادی :
آموزش انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

مشاوره انجام پایان نامه دکترا و انجام پایان نامه دکتری

مشاوره پایان نامه : 09199631325 می باشد.

مشاوره مقاله : 09353132500


ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید