انجام پایان نامه و پروژه های دانشجویی ❤️09353132500❤️

انجام پایان نامه و پروژه های دانشجویی ❤️09353132500❤️ | مشاوره پایان نامه : 09199631325 و مشاوره مقاله : 09353132500 می باشد ......

چکیده در انجام سمینار حاضر

تکنولوژی شبکه مش بی سیم به طور متناوب به عنوان یک راه حل ارزان برای ایجاد شبکه های اداری و اجتماعی در مقایسه با شبکه های سیمی در نظر گرفته شده است. از لحاظ اثرات هزینه شبکه بی سیم کارایی عمکردی بهتری از قبیل سیار بودن و سهولت استفاده برای کاربر نهایی را به ارمغان می آورد. شبکه بی سیم می تواند در دو حالت ادهاگ (در این حالت کاربران به صورت خود سازمانده عمل می کنند) و حالت زیرساخت ( در این حالت مدیریت شبکه با برخی زیرساخت ها از قبیل روترهای بی سیم ثابت ،ایستگاه های پایه و نقاط دسترسی می باشد) کار کند. انواع مختلفی از راه حل های بی سیم در انجام سمینار حاضر پیشنهاد شده است. در انجام پروژه حاضر به بررسی الگوریتم های مسیریابی ارائه شده برای شبکه های بی سیم پرداخته شده است. بر خلاف مسیریابی در یک شبکه سیمی، مسیریابی بی سیم الگوها و چالش های جدیدی مانند تداخل با سایر انتقال ها، تغییر مشخصات کانال، و غیره معرفی می کند. در شبکه های بی سیم، الگوریتم های مسیریابی به مقوله های مختلف از جمله جغرافیایی، پخش جغرافیایی، سلسله مراتبی، چند مسیره، الگوریتم های آگاه به توان و مسیریابی ترکیبی طبقه بندی شده است. با توجه به تعداد زیادی از بررسی ها که به مطالعه دسته های مختلف الگوریتم های مسیریابی می پردازد تعداد محدودی از این الگوریتم ها به عنوان نماینده این بررسی ها به منظور بررسی در این تحقیق انتخاب شده است. این مطالعه یک بررسی جامع از این الگوریتم های مسیریابی پیشنهاد می کند. در مراحل اولیه توسعه شبکه های بی سیم، الگوریتم های اساسی مسیریابی، مانند (DSR) و (AODV) ، به کنترل ترافیک در شبکه طراحی شده بودند. با این حال، مشخص شد که استفاده از این الگوریتم های اساسی مسیریابی به طور مستقیم در شبکه های بی سیم می تواند به برخی از مشکلات از قبیل منطقه وسیعی از جاری شدن سیل، حمل و نقل مجموعه خالی از همسایه ها به طور حریصانه، آدرس دهی مسطح ، اطلاعات به طور گسترده توزیع شده، مصرف بالا توان ، تداخل، و مشکلات تعادل بار منجر شود. بنابراین، تعدادی از الگوریتم های مسیریابی به عنوان تعمیم به این الگوریتم پایه مسیریابی به منظور ارتقاء عملکرد خودشان در شبکه های بی سیم ارائه شده است. از این رو، به مطالعه ویژگی های الگوریتم های مسیریابی، که سازگار با محیط زیست بی سیم می باشند و اینکه بتواند به این مشکلات غلبه کند پرداخته شده است.

 

انجام پایان نامه و پروژه های دانشجویی ❤️09353132500❤️

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

انجام پایان نامه دکترا

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500