انواع روش های رفرنس دهی

انواع روش های رفرنس دهی

انواع روش های رفرنس دهی

قسمت منابع یکی از اصلی ترین قسمت های پژوهش است لذا شیوه رفرنس دهی آنها اهمیت ویژه ای دارد، یک راه آسان استاندارد سازی رفرنس ها استفاده از google scholar است.

قسمت منابع یکی از اصلی ترین قسمت های یک مقاله و به طور کلی یک پژوهش است لذا شیوه رفرنس دهی آنها اهمیت ویژه ای دارد ، لازم به ذکر است که معمولا با توجه به حوزه مورد تحقیق رفرنس دهی متفاوت است. در این جا ابتدا به معرفی مختصر روش های رفرنس دهی و کاربرد آنها با توجه به حوزه تحقیق می پردازیم.

  • روش رفرنس دهی APA

روش رفرنس نویسی APA (American psychological association) این روش ارجاع دهی بیشتر برای کارهای پژوهشی و تحقیقات اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و فونت مورد استفاده در این سبک عموما Times New Roman می‌باشد.

  • روش رفرنس دهی انجمن زبان مدرن امریکا (MLA)

سبک MLA عموماً برای نوشته‌های مربوط به شاخه‌ی ادبیات و علوم انسانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی بیشتر زمان‌هایی که منبع ما از نوع کتاب است، از این روش استفاده می‌کنیم.

  • روش شیکاگو (Chicago)

روش ارجاع دهی شیکاگو را داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزة ادﺑﯿﺎت، ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

  • روش رفرنس دهی ونکوور (vancouver)

این ﻣﺪﻝ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ توسط کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی معرفی و توسعه داده شده است و ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ژﻭﺭﻧﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

مطب پیشنهادی :
انجام رساله دکترا شیمی کاربردی | انجام پایان نامه دکتری و ارشد شیمی کاربردی

انواع روش های رفرنس دهی

  • روش رفرنس نویسی هاروارد (Harvard)

روش رفرنس نگاری ‌ Harvard سبکی است که در درجه‌ی اول توسط دانشجویان استفاده می‌گیرد و پس از آن بدلیل راحتی استفاده از آن مورد توجه مجلات است. دلیل راحتی استفاده هم این است که منابع بدون شماره هستند و بنابراین می‌توانند به آسانی اضافه یا حذف شوند و به همین روی به سیستم نویسنده-تاریخ (Author-Date System/Style) مشهور است.

یکی از روش های قابل استفاده برای دریافت کردن تمامی این سبک های رفرنس دهی برای هر یک از مقالات مورد نظر، استفاده از google scholar  است به این صورت که ، ابتدا نام مقاله ی مورد نظر خود را در google scholar جستجو می کنیم ، به طور مثال مقاله ای در رابطه با بیمه های دریایی :

مطب پیشنهادی :
اکسپت و چاپ مقاله | چگونه پذیرش مقاله ISI بگیریم؟

با کلیک بر روی قسمت مشخص شده در شکل صفحه ای به صورت زیر برای ما نمایان می شود که می توان هر یک از آنها در لیست رفرنس ها کپی و استفاده کرد.

ایزی تز مرکز مشاوره انجام رساله دکتری و پایان نامه دکتری در ایران | برندی برتر در زمینه خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه ارشد : 09199631325

انجام پایان نامه دکتری : 09199631325

اکسپت مقاله علمی پژوهشی : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید