طریقه نوشتن بیان مسئله پروپوزال | چگونه برای پروپوزال خود بیان مسئله بنویسیم؟

طریقه نوشتن بیان مسئله پروپوزال | چگونه برای پروپوزال خود بیان مسئله بنویسیم؟

طریقه نوشتن بیان مسئله پروپوزال

طریقه نوشتن بیان مسئله پروپوزال | چگونه برای پروپوزال خود بیان مسئله بنویسیم؟ :

آیا می دانید پروپوزال چیست؟ طرح مقدماتی تحقیق چیست؟ چگونه پروپوزال بنویسیم؟ پروپوزال از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ فرضیه چیست؟ سئوال تحقیق چیست؟ متغیرهای یک مطالعه کدامند و چگونه دسته بندی می شوند؟ چگونه بیان مسئله بنویسیم؟

بیان مسئله چیست؟

بیان مسئله معرفی موضوع تحقیق است. در بیان مسئله ضرورت موضوع تحقیق بیان می شود. وقتی می خواهیم مسئله یا مشکلی را مطالعه کنیم، چه به صورت طرح تحقیقاتی یا پایان نامه دانشجویی، بایستی مسئله مورد نظر خود را بخوبی معرفی کنیم، مسئله چیست؟ کجا مشکل وجود دارد؟ چرا مشکل وجود دارد؟ راه حل های موجود مشکل چیست؟ راه حل پیشنهادی مطالعه چیست؟ چه تفاوتی با راه حل های قبلی دارد؟ به چه نتیجه ای می خواهیم برسیم؟

در نگارش بیان مسئله می توان از فرمت PICOT استفاده کرد. در این فرمت ابتدا جامعه پژوهش معرفی می شود. اینکه چه جامعه ای مطالعه می شود، آمار و ارقام مشکل در جهان، آسیا و ایران چیست، چه آینده ای برای مشکل برآورد شده است؟

در مرحله بعد مداخله مطالعه معرفی می شود. قرار است چه کاری انجام شود، وضعیت موجود آن چیست، روش های اجرای آن کدام است؟

سپس مقایسه، تشریح، توصیف تاثیر مداخله مطالعه بر جامعه پژوهش بحث می شود و اینکه برآیند مطالعه چه می تواند باشد؟ مطالعه حاضر چه چیزی به دانش موجود اضافه می کند و با مداخلات قبلی چه تفاوتی دارد. نهایتا قالب زمانی انجام کار بررسی می شود.

چگونه برای پروپوزال خود بیان مسئله بنویسیم؟

وقتی می خواهیم یک طرح تحقیقاتی یا پایان نامه دانشجویی طراحی کنیم، پس از مشخص کردن عنوان پایان نامه یا طرح، نوبت نگارش پروپوزال یا طرح مقدماتی تحقیق می رسد. بجز عنوان و اطلاعات فردی و تحصیلی استاد و دانشجو، بخش بعدی پروپوزال نگارش بیان مسئله می باشد.

مطب پیشنهادی :
انجام رساله دکتری شیمی | مشاوره انجام پایان نامه ارشد و رساله دکترا رشته مهندسی شیمی

بیان مسئله شامل معرفی جامعه پژوهش (تعریف آمار جمعیتی، مرگ و میر، موارد تازه تشخیص ایران و جهان)، تعریف متغیر مستقل و وضعیت موجود آن در جامعه پژوهش، تعریف متغیر وابسته و وضعیت موجود آن، رابطه بین متغیر مستقل و وابسته و نقش مداخله مطالعه است.

بیان مسئله در جهت معرفی، تشریح و تبیین ضرورت انجام یک مطالعه نوشته می شود. بیان مسئله با توجه به طرح تحقیق کمّی یا کیفی، توصیفی یا مداخله ای، بدیع یا تکراری بودن موضوع می توان متفاوت باشد. هرچند در مجموع بیان مسئله از یک قالب کلی تبعیت می کند.

معمولا بیان مسئله با معرفی جامعه پژوهش شروع می شود. فرض کنید می خواهیم برای مسئله یا عنوان زیر بیان مسئله بنویسیم:

بررسی تاثیر آموزش بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش مراقبت های ویژه سال 1399

ابتدا بیان مسئله را با تعریف و معرفی جامعه پژوهش شروع می کنیم. ابتدا نارسایی قلبی تعریف می شود (معمولا در یک پاراگراف). سپس آمار نارسایی قلبی (جامعه پژوهش) در جهان، آسیا و سپس ایران را بیان می کنیم. اینکه چه تعداد به نارسایی قلبی مبتلا است، تعداد موارد تازه تشخیص چقدر است، مرگ و میر سالانه آن چقدر است، چشم انداز آینده آن مثلا تا سال 1400 چیست؟

پس از تعریف و بیان آمارهای نارسایی قلبی، به مشکلات متداول جامعه پژوهش می پردازیم. بیماران نارسایی قلبی چه مشکلاتی را تجربه می کنند؟ این مشکلات را چه محققان و صاحبنظرانی گزارش کرده اند. مشکلات بایستی با ذکر منبع باشد. بعد از تعیین مشکلات بیماران نارسایی قلبی به راه های رفع این مشکلات می پردازیم. مثلا چه روش ها و اقداماتی برای رفع این مشکلات مفید است.

مطب پیشنهادی :
انجام اصلاحات نگارشی پایان نامه در موسسه ایزی تز

حال به تبیین آموزش بیمار و نقش آن در رفع مشکلات بیماران نارسایی قلبی می پردازیم. تاریخچه آموزش بیمار، وضعیت فعلی آموزش بیماران نارسایی قلبی و برآیندهای آن را با ذکر منبع بیان می کنیم. انواع آموزش بیمار را ذکر کرده و پیشینه استفاده از این روش های آموزش در بیماران نارسایی قلبی را ذکر می کنیم.

سپس نقش آموزش بیمار در کیفیت زندگی بیماران به طور کل و به طور خاص بیماران نارسایی قلبی را بیان می کنیم. بایستی چندین مطالعه که به بررسی نقش آموزش در درمان و پیش آگهی بیماران نارسایی قلبی پرداخته اند را معرفی کنیم.

در مرحله بعد کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی را تعریف کرده و راه های اندازه گیری کیفیت زندگی، عوامل موثر بر کیفیت زندگی و ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی را معرفی می کنیم. اینکه مطالعات قبلی چه نتیجه ای داشته اند، از چه ابزاری استفاده کرده اند و با مطالعه شما چه تفاوتی دارند. حداقل سه مطالعه باید ذکر کنید که به نقش آموزش در ارتقای کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی پرداخته اند. سپس این مطالعات را نقد کرده و مشخص کنید مطالعه شما چه تفاوتی دارد و چه تغییری در وضعیت موجود ایجاد می کند.

نهایتا در یک پاراگراف بیان مسئله را جمع بندی می کنیم: با توجه به نکات پیشگفت، آمارهای موجود و وضعیت فعلی بیماران نارسایی قلبی، بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بر کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی انجام خواهد شد.

مطب پیشنهادی :
آموزش انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی عمران

به غیر از پاراگراف آخر که به نتیجه گیری و بیان مسئله تحقیق می پردازد، مابقی مطالب ذکر شده در پروپوزال بایستی با ذکر منبع باشد. بطور معمول بهتر است از منابع ده سال گذشته استفاده شود. معمولا برای رفرنس نویسی پروپوزال از نرم افزار Endnote استفاده می شود اما برنامه های دیگری مثل رفرنس نویسی مندلی وجود دارد. بیشتر رشته ها از سبک رفرنس نویسی ونکهور یا هاروارد استفاده می کنند.

 

طریقه نوشتن بیان مسئله پروپوزال | چگونه برای پروپوزال خود بیان مسئله بنویسیم؟

ایزی تز برندی متفاوت با خدماتی متمایز در زمینه مشاوره انجام پایان نامه دکترا و مشاوره انجام رساله دکترا و …

با همکاری آسان مقاله برند اول مشاوره مقاله در ایران

مشاوره پایان نامه دکتری : 09199631325

مشاوره مقاله دکتری: 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید