قوانین سایت برای سابمیت مقاله داخلی علمی پژوهشی و علمی ترویجی

قوانین سایت برای سابمیت مقاله داخلی علمی پژوهشی و علمی ترویجی برای پنج مجموعه سایت ذیل یکسان می باشد و از تاریخ احداث سایت تا هر زمان خدا عمری دهد زنده باشیم پر بر جا می باشد :

easytez.ir

alotez.ir

asanmaghale.ir

tezonline.ir

payannameman.ir

 

1- مقالات ارسالی به ما نباید کپی باشد  و تماما باید حاصل کار علمی دانشجو و اساتید محترم باشد. (درصورت رعایت نکردن این بند مسئولیت آن با دانشجو می باشد)

2- درصد کپی مقالات باید زیر 10 درصد باشد. (درصورت رعایت نکردن این بند مسئولیت آن با دانشجو می باشد)

3- چکیده انگلیسی باید در انتهای مقالات باشد. (درصورت رعایت نکردن این بند مسئولیت آن با دانشجو می باشد)

4- فرمهای گواهی اصالت مقاله و فرمهای تعارض بهره باید تماما به همراه کار فرستاده شود. (درصورت رعایت نکردن این بند مسئولیت آن با دانشجو می باشد + اگر در فرم ها امضای اساتید محترم جعل شده باشد توسط دانشجو یا حتی ایمیل یا تلفن فیک گذاشته شده باشد دانشجو موظف به پرداخت تمام مبلغ قرارداد از بیانه تا هزینه انتهایی می باشد.)

5- برای هر سابمیت و ارسال هر مقاله به هر یک مجاله هزینه 200 هزار تومان دریافت می شود. (پس هزینه اولیه برای ارسال مستردد نخواهد شد)

6- رمزهای ثبت نام به ایمیل نویسنده مسئول ارسال می شود و دانشجو می تواند مدام چک کند.

7-مقاله خارجی هر مدلش رو موسسه کار نکرده و نمی کنیم. (چون ممکن است مقاله نامرتبط باشد و در حوزه ای باشد که مغایر با قوانین امنیتی ایران باشد.)

 

با تشکر