مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد | سفارش ثبت پایان نامه کارشناسی ارشد

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

تیم مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد : 12 نکته شیوه دفاع از پایان نامه

۱-    بنام خدا

۲-    معرفی موضوع و اساتید راهنما و مشاور

۳-    سپاسگزاری از اساتید حاضر در جلسه و نماینده تحصیلات تکمیلی و حضار

۴-    بیان دلیل یا دلایل انتخاب موضوع پایان نامه و اهمیت آن بویژه از حیث مطالعات حقوقی ـ اجتماعی

۵-    بیان مدت زمان کار بر روی پایان نامه و نحوه جمع آوری منابع و مشکلات راجع به آن

۶-    ذکر سوالات تحقیق و فرضیات (سه سوال + سه فرضیه)

۷-    بیان روش تحقیق و ساماندهی تحقیق

۸-    ذکر سوال اول + مباحث مربوط به آن در پایان نامه (در حد ۳ الی ۴ دقیقه)

۹-    ذکر سوال دوم + مباحث مربوط به آن در پایان نامه (در حد ۳ الی ۴ دقیقه)

۱۰-ذکر سوال سوم + مباحث مربوط به آن در پایان نامه (در حد ۳ الی ۴ دقیقه)

۱۱- جمع بندی مباحث و نتیجه گیری (دقت شود که نتیجه گیری باید بر اساس سوالات و فرضیات تحقیق و به صورت خلاصه ارائه شود)

۱۲-ارائه پیشنهاد (دقت شود که به سه الی پنج پیشنهاد اصلی اشاره شود. معمولاً تطویل این قسمت موجب آزردگی هیات داوران می شود)

بعد از اتمام سخنرانی نوبت به استاد راهنما می رسد که اگر توضیحی داشته باشد ارائه دهد و در غیر این صورت از اساتید داور تقاضا می کند که پایان نامه را داوری نمایند.

نکات زیر به دانشجویان گرامی توصیه می شود :

۱-    دانشجو باید چند برگ سفید برای یادداشت برداری تذکرات اساتید به همراه داشته باشد.

۲-    دانشجو نباید مابین سخنان اساتید وارد شود. این امر ممکن است موجب ناراحتی برخی از اساتید شود.

۳-    در صورت تقاضای استاد داور، دانشجو می تواند پاسخ سوال یا سوالات مطروحه را بدهد.

۴-    دانشجو در پشت میز دفاع باید سمت یا عنوان خارج از دانشگاه خویش را فراموش کند و فقط به عنوان دانشجو سخنرانی کرده و به سوالات پاسخ دهد.

۵-    قبل از دفاع بهتر است که دانشجو چند بار ارائه پایان نامه را در حضور جمع دوستان یا خانواده تمرین کرده باشد.

۶-    پوشیدن لباس مناسب توصیه می شود. استفاده از لباس های آستین کوتاه، کراوات یا امثالهم مناسب جلسه دفاع نیست.

۷-    دانشجو سعی کند از مجادله با اساتید پرهیز کند و در کمال احترام و آرامش به سوالات پاسخ دهد.

۸-    دانشجو سعی کند اساتید را با لفظ استاد، آقای دکتر و … خطاب قرار دهد. بیان نام اساتید بدون لفظ دکتر ممکن است موجب ناراحتی برخی از اساتید شود.

۹-    آوردن کادو یا امثالهم برای اساتید در روز جلسه دفاع شایسته نیست و ممکن است موجب سوءبرداشت شود.

۱۰- تشکر از خدمت کار سالن دفاع فراموش نشود.

۱۱-بعد از پایان جلسه لازم است حضار سالن را ترک نمایند تا هیات داوران جهت تعیین نمره وارد شور بشوند.

دپارتمان مشاوره انجام پایان نامه ارشد ایزی تز :

مرکز مشاوره انجام پایان نامه ارشد “ایزی تز” آماده همکاری و مشاوره در زمینه مشاوره انجام پایان نامه ارشد در رشته های زیر می باشد:

 1. مشاوره انجام پایان نامه ارشد کشاورزی

 2. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی

 3. مشاوره انجام پایان نامه ارشد زیست شناسی

 4. مشاوره انجام پایان نامه ارشد هنر

 5. مشاوره انجام پایان نامه ارشد هنرهای تجسمی

 6. مشاوره انجام پایان نامه ارشد علوم انسانی

 7. مشاوره انجام پایان نامه ارشد معماری

 8. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی معماری

 9. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی عمران

 10. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی عمران

 11. مشاوره انجام پایان نامه ارشد ژنتیک

 12. مشاوره انجام پایان نامه ارشد نانو

 13. مشاوره انجام پایان نامه ارشد بازرگانی

 14. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

 15. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مدیریت

 16. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی

 17. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مدیریت مالی

 18. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

 19. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مدیریت استراتژیک

 20. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مدیریت بحران

 21. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مدیریت منابع انسانی

 22. مشاوره انجام پایان نامه ارشد صنایع

 23. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی صنایع

 24. مشاوره انجام پایان نامه ارشد حسابداری

 25. مشاوره انجام پایان نامه ارشد آمار

 26. مشاوره انجام پایان نامه ارشد شیمی

 27. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی شیمی

 28. مشاوره انجام پایان نامه ارشد پتروشیمی

 29.   مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی نفت

 30. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی نفت

 31. مشاوره انجام پایان نامه ارشد معدن

 32. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی معدن

 33. مشاوره انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

 34. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر

 35. مشاوره انجام پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات

 36. مشاوره انجام پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

 37. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

 38. مشاوره انجام پایان نامه ارشد تحقیق در عملیات

 39. مشاوره انجام پایان نامه ارشد زمین شناسی

 40. مشاوره انجام پایان نامه ارشد اقتصاد

 41. مشاوره انجام پایان نامه ارشد انرژی

 42. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مکانیک

 43. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مکانیک

 44. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مکاترونیک

 45. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مشاوره انجام پایان نامه ارشد برق

 46. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی برق

 47. مشاوره انجام پایان نامه ارشد الکترونیک

 48. مشاوره انجام پایان نامه ارشد محیط زیست

 49. مشاوره انجام پایان نامه ارشد زیست شناسی

 50. مشاوره انجام پایان نامه ارشد بیولوژی

 51. مشاوره انجام پایان نامه ارشد میکروبیولوژی

 52. مشاوره انجام پایان نامه ارشد متالوژی

 53. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی متالوژی

 54. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مشاوره انجام پایان نامه ارشد مواد

 55. مشاوره انجام پایان نامه ارشد ریاضیات

 56. مشاوره انجام پایان نامه ارشد نجوم

 57. مشاوره انجام پایان نامه ارشد پزشکی

 58. مشاوره انجام پایان نامه ارشد بهداشت حرفه ای

 59. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مشاوره انجام پایان نامه ارشد صنایع

 60. مشاوره انجام پایان نامه ارشد دندان پزشکی

 61. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مغز و اعصاب

 62. مشاوره انجام پایان نامه ارشد پرستاری

 63. مشاوره انجام پایان نامه ارشد سلامتی

 64. مشاوره انجام پایان نامه ارشد داروشناسی

 65. مشاوره انجام پایان نامه ارشد داروسازی

 66. مشاوره انجام پایان نامه ارشد فیزیک

 67. مشاوره انجام پایان نامه ارشد فیزیک هسته ای

 68. مشاوره انجام پایان نامه ارشد فیزیک کوانتومی

 69. مشاوره انجام پایان نامه ارشد ابزار دقیق

 70. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی پزشکی

 71. مشاوره انجام پایان نامه ارشد ستاره شناسی

 72. مشاوره انجام پایان نامه ارشد علوم اجتماعی

 73. مشاوره انجام پایان نامه ارشد دامپزشکی

 74. مشاوره انجام پایان نامه ارشد فقه

 75. مشاوره انجام پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

 76. مشاوره انجام پایان نامه ارشد حقوق

برای مشاوره با ما تماس بگیرید (خطوط مجهز به تلگرام و واتس اپ نیز می باشد.)

09353132500