مواد شیمیایی سبز چیست ؟ | شیمی سبز چیست ؟

مواد شیمیایی سبز چیست ؟ | شیمی سبز چیست ؟

مواد شیمیایی سبز چیست ؟ | شیمی سبز چیست ؟

شیمی نقش بنیادی در پیشرفت تمدن آدمی داشته و جایگاه آن در اقتصاد ، سیاست و زندگی روز به روز پر رنگ تر شده است . با این همه ، شیمی طی روند پیشرفت خود ، که همواره با سود رساندن به همراه بود ، آسیب های چشم گیری نیز به سلامت آدمی و محیط زیست وارد کرده است شیمیدانها سالها کوشش و پژوهش ، مواد خاصی از طبیعت برداشت کرده اند .که با سلامت آدمی و شرایط محیط زیست سازگاری سیار دارند ، و آنها را به مواردی تبدیل کرده اند که سلامت آدمی و محیط زیست را به چالش کشیده اند . همچنین ف این مواد به سادگی به چرخه ی طبیعی مواد باز نمی گردند و سالهای زیادی بصورت زباله های بسیار آسیب رسان و همیشگی در طبیعت می ماند .

اما چاره ی کار چیست ؟

آیا دوری و پرهیز از بهره گیری از مواد شیمیایی می تواند به ما کمک کند ، تا چه اندازه ای می توانیم از آنها دوری کنیم ؟ کدام ها را می توانیم بکار نبریم ؟ کدامیک از فراورده های موادشیمیایی را می توان یافت که با آسیب به سلامت آدمی یا محیط زیست همراه نباشد ؟ داروهایی که سلامتی ما به آنها بستگی زیاد‌‌‌ی را به خود ما آسیب هایی به بدن ما همراهند .. آیا می توانیم آنها را بکار نبریم ؟ آیا می توان آب تصفیه شده با مواد شیمیایی را ننوشیم ؟ پیرامون ما را انبوهی از مواد شیمیایی گوناگون فراگرفته اند که در زهرآگین بودن و آسیب رسان بودن بیشتر آن شکی نداریم و از بسیاری از آنها نیز نمی توانیم دوری کنیم .

بی گمان هر اندازه که بتوانیم از بکارگیری مواد شیمیایی در سبک زندگی خود دور کنیم یا از جا گذاشتن شدن این گونه مواد در طبیعت جلوگیری کنیم ، به سیار زمین و خود کمک کرده ایم  زیر موادشیمیایی میلیون ها سال زمان می برد تا تجزیه گردند به همین خاطر مواد شیمیایی را باید در جای مناسب قرار داد تا اسیب به محیط زیست وارد نکنند. اما به نظر می رسند که در این راهکارهای پیش گیرانه ، که تا کنون کارآمدی چشم گیری از خود نشان نداده اند ، باید به راه هایی کارآمدتری برای این مواد شیمیایی نیز بیاندیشیم که دگرگونی در شیوه ی ساختن مواد شیمیایی در راستای کاهش آسیب های آنها به آدمی و محیط زیست یکی از این راهها است . امروزه ، از این رویکرد نوین با عنوان شیمی سبزیا مواد شیمیایی سبز  یاد می شود که عبارت است از : طراحی فراورده ها و فرایندهای موادشیمیایی که بکارگیری و تولید مواد آسیب رسان به سلامت آدمی و محیط زیست را کاهش می دهند یا از بین می برند .

در علم شیمی انقلابی سبز در حال شکل گیری است که نه تنها پایداری محیط و سود بخشی را به ارمغان می آورد بلکه از خطرات فاجعه های صنعتی نیز می کاهد .

آقای رابین راجرز (Robin Rogers    ) پژوهشگر و رئیس مرکز تولید صنعتی سبز دانشگاه آلاماها می گوید : شیمی سبز عبارت است از ساخت تولید محصولات جدید با استفاده از روشهای جدیدی که متناسب با اهداف سه گانه محیط زیست پایدار – اقتصاد پایدار – و جامعه پایدار است .

شیمیدان سبز به چه کسانی گفته می شود؟

به کسانی که در این حوزه فعالیت دارندتولید مواد شیمیایی سبز فعال هستند گفته می شود . تولید صنعتی اکثر محصولات بر اساس فعل و انفعالات شیمایی صورت می گیرد . در دهه گذشته بعضی از شیمیدانها نگرش جدید خود را متوجه تولید محصولات بدون استفاده از مواد سمی و بدون ایجاد سمپاندهای سمی نموده اند . شیمی سبز یکنوع شستشوی سبز تکنولوژی قدیمی نمی باشد بکله جزء اصلی تکنولوژی های جدیدیست که کارائی بهتری دارند ، ارزان تمام می شوند و به انرژی کمتری احتیاج دارند . در یک دوره کامل تولید از ماده خام گرفته تا ایجاد محصول نهایی آلودگی کمتری ایجاد می نمایند و اضافه نمود که در واقع انقلاب تکنولوژی سبز برابر با انقلاب صنعتی می باشد .

مزایای مواد شیمیایی سیز:

ممالک پیشرفته و ممالک در حال رشد از این تکنولوژی استفاده می نمایند چون شیمی و تکنولوژی سبز ارزانتر و بهتر می باشد و خواهند توانست در اقتصاد جهانی رقابت پذیرتر شوند و نیز سهم خود را در بازار افزایش دهند .

دکتر کیت سلان (SeddoN Kenneth    ) استاد شیمی دانشگاه کوئینز از بلفاست ایرلند اظهار می دارد که موادشیمایی سبز موضوعی است بین المللی زیرا ، پراکنده شدن آلودگیها و سموم پیامدهای جهانی دارد بطور مثال نشت بنزین که در سال 2005 در چین براثر واژگونی کشتی های بنزین اتفاق افتاد که به آب آشامیدنی میلیونها نفر را آلوده کرد و این آب آلوده بطرف شرقی ترین بخش روسیه و رودخانه Songhua      روان شد .

بنا به اظهارات دانشمندان انگیسی ایجاد نکردن آلودگی یکی از دلایلی است که ممالک در حال رشد به دنبال استفاده ازمواد شیمیایی سبز می باشند و دلیل دیگر عدم توانایی چنین ممالکی در پرداخت روز افزون بهای گزاف مواد پتروشیمی است .

موادشیمیایی سبز بطور کلی با کاستن مخارج همراه است که کاهش یا حذف کلی مخارج از بین بردن سمپاندهای شیمی جزئی از آن است و نیز پیامدها و اثرات منفی زیست محیطی را به حداقل میرساند این دو عامل ، رقابت پذیری بیشتری برای کمپانیها ایجاد می نماید . شیمی سبز کره زمین را تمیز تر ، ایمن تر و بهره ورتر می نماید . شیمی سبز وجدان علم شیمی و راه آینده است . یک شبکه جهانی از طرفداران محیط زیست و شیمیدانهای سبز بوجود آمده است که برای شیمی سبز اصولی را مبتنی بر 12 اصل مشخص نموده اند .

اصول 12 گانه شیمی سبز

گفتیم شیمی سبز عبارت است از : طراحی فرآورده ها و فرایندهای  مواد شیمیایی که بکارگیری و تولید مواد آسیب رسان به سلامت آدمی و محیط زیست را کاهش می دهند یا از بین می برند .

همچنین گفتم شبکه جهانی که از طرفداران موادشیمیای  سبز به وجود آمده است دوازده اصل را برای شیمی سبز مشخص نموده اند ، اکنون به بیان این اصول می پردازیم :

اصل اول : پیشگیری از تولید فراورده های بیهوده مواد شیمیایی

بهتر است که از ساخت و تولید زباله و سمپادهای سمی جلوگیری شود تا اینکه پس از تولید بفکری ضرر نمودن سمپاندهای سمی و یا پاک کردن محیط از آنها شد .

اصل دوم : اقتصاد دائم ، افزایش بهره وری از اتم

اقتصاد دائم به این مفهوم است که بازده واکنش های شیمیایی را افزایش دهیم . یعنی طراحی واکنش های مواد شیمیایی به شیوه ای باشند که فراورده های نهایی بیشتری بدست آید بهتر با کاهش میزان تولید فراورده های بیهوده و مازاد بازده واکنش ها را افزایش دهیم .

اصل سوم : طراحی فرایندهای شیمیایی کم آسیب تر

 شیمی دان ها در جایی که امکان دارد باید شیوه ایی را طراحی کنند تا موادی را بکار برد یا تولید کند که اثرات سود کمتری برای آدمی یا محیط زیست داشته باشند . اغلب برای یک واکنش شیمیایی مواد اولیه گوناگونی وجود دارد که از میان آن هامی توان مناسب ترین را برگزید .

اصل چهارم : طراحی مواد و فراورده های شیمایی سالم تر

فراورده های شیمیایی باید به گونه ای طراحی شوند که با وجود کاهش خطر سمیت کار خود را به خوبی انجام دهند .

فراورده های جدید را می توان به گونه ای طراحی کرد که سالم تر باشند و در همان حال ، کار در نظر گرفته شده برای آنها را به خوبی انجام دهند .

اصل پنجم : بهره گیری از حلال ها و شرایط واکنشی سالم تر

بهره گیری از مواد کمکی ( مانند حلال ها و عامل های جدا کننده) تا جایی که امکان دارد به کمترین اندازه برسد و زمانی که بکار می روند از گونه های کم آسیب رسان باشند .

اصل ششم : افزایش بازده انرژی

در فرآیندهای مواد شیمیایی ، روشهای ساخت و جداسازی تا جایی که امکان دارد به گونه ایی طراحی شده اند که نیاز به انرژی را کاهش دهند و در انتهای واکنش به انرژی بیشتری دست یابیم .

اصل هفتم : بهره گیری از مواد اولیه باز گردانی شدنی

واکنشهای مواد شیمیایی باید به گونه ایی طراحی شوند تا از مواد اولیه ی که قابلیت بازگردانی دارند بهره بگیریم .

اصل هشتم : پرهیز از مشتقهای شیمیایی

مشتق گرفتن ( مانند بهره گیری از گروه های محدود کننده یا تغییر های شیمیایی و فیزیکی گذرا) باید کاهش یابد ، زیرا چنین مرحله هایی به واکنشگرهای اضافی نیاز دارند که می توانند فراورده های بیهوده تولید کنند .

اصل نهم : بهره گیری از کاتالیزگرها

کاتالیزگرها گزینشی بودن یک واکنش را افزایش می دهند ؛ دمای مورد نیاز را کاهش می دهند ، واکنش های جانبی را به کمترین اندازه می رسانند ،میزان تبدیل شدن واکنش گرها به فراورده های نهایی را افزایش می دهند .

اصل دهم : طراحی برای تخریب پذیر بودن محصولات

فراورده های مواد شیمیایی باید به گونه ای طراحی شوند که در پایان محصولات به صورتی باشند که در طبیعت تخریب پذیر باشند و در محیط زیست زیاد نمانند وهر چه سریعتر تجزیه شوند .

اصل یازدهم : تخمین زمان واقعی یک واکنش برای پیشگیری از آلودگی

بسیار اهمیت دارد که پیشرفت یک واکنش را همواره پی گیری کنیم تا بدانیم چه هنگام واکنش کامل می شود زیرا پس از کامل شدن یک واکنش مواد شیمیایی فراورده های ناخواسته جانبی تولید می شوند .

اصل دوازدهم : کاهش احتمالی روی دادهای ناگوار

یک راه برای کاهش احتمال رویدادهای شیمیایی ناخواسته بهره گیری از واکنش گرها و حلال هایی است که احتمال انفجار ، آتش سوزی و رها شدن ناخواسته ی مواد شیمیایی را کاهش می دهند . آسیب های مرتبط با این روی دادها را می توان به تغییر دادن حالت ( جامد ، مایع ، گاز ) یا ترکیب واکنش گرها کاهش داد .

 

فروش مواد شیمیایی سیگما ایران جهت راهنمایی و مشاوره خرید به سایت ما سر بزنید یا با شمارها ما تماس گرفته تا خرید مواد شیمیایی و فروش مواد شیمیاییی مشاوره لازم به شما داد شود

09357007743 فروش 24 ساعته

سفیر آزما کیان + سیگما ایران

ایزی تز برندی متفاوت با خدماتی متمایز در زمینه پایان نامه مشاوره پایان نامه دکتری و …

با همکاری آسان مقاله برند اول مشاوره مقاله در ایران