پایان نامه ارشد | پایان نامه کارشناسی ارشد | سفارش پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد چیست؟

پایان نامه ارشد به کار پژوهشی که توسط یک یا چند دانشجوی کارشناسی ارشد انجام می ­گیرد گفته می ­شود.

دانشجویان این مقطع برای دریافت مدرک تحصیلی در رشته تحصیلی خود باید یک پایان نامه ارشد ارائه دهند که هدف از تهیه آن اینست که دانشجویان بیشتر با کار پژوهشی آشنا شوند و بتوانند در مراحل بعدی تحصیلی خود کارهای تحقیقاتی بیشتری انجام دهند.

پایان نامه ارشد باید موضوعی جدید داشته باشد و سوال یا موضوعی را مطرح کند و با تجزیه و تحلیل یا آزمایش به آن پاسخ دهد.

فصل های ۵ گانه پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد ها معمولا از ۵ فصل تشکیل شده اند که در ادامه به آن می پردازیم.

فصل اول: مقدمه

فصل نخست پایان نامه ارشد اهمیت زیادی دارد. چرا که در این فصل همچون بخش میبایست به آنچه دانشجو در ادامه پایان نامه ارشد قصد دنبال کردن و تحقیق بر روی ان را دارد پی برد. بیان طرح کلیات تحقیق، طرح مساله و ضرورت تحقیق معمولا در این قسمت ارائه می شود. اهمیت فصل مقدمه به این خاطر است که اگر خوب تالیف نشود، خواننده به چرایی پرداخت به موضوع پایان نامه ارشد و اهمیت موضوع پی نخواهد برد و تا انتهای پایان نامه ارشد، سوالات بسیاری در ذهنش بدون جواب خواهند ماند.

 

بر خلاف بخش مقدمه مقالات آکادمیک که چند پاراگراف یا نهایتا نصف صفحه است ، مقدمه میتواند تا ۲۰ صفحه باشد و به همین خاطر ، امکان پرداخت به موضوع به طور کامل و دقیق اما مختصر و مفید فراهم است. ۱۰ موضوع باید در بخش مقدمه پایان نامه ارشد ذکر شود:‌

 

مقدمه: بایستی خود فصل مقدمه نیز دارای مقدمه یا همان INTRODUCTION باشد.
طرح مساله: مساله باید تشریح شود. یعنی چرا موضوع پایان نامه ارشد انتخاب شده است.
ضرورت مساله: ضرورت پرداخت به موضوع پایان نامه ارشد از جنبه های مختلف طرح شود.
اهداف تحقیق: سوالات تحقیق (RESEARCH QUESTIONS) بیان و آنچه به دنبال آن هستیم طرح شود.
فرضیه ها: طرح HYPOTHESIS باید منطقی و مستدل و منطبق بر مرور منابع خوب باشد.
پیش فرض ها: پیش فرض هایی که شما را به دستیبابی به فرضیه ها کمک کرده معرفی شود.
تعریف واژگان: کلمات کلیدی و آنچه در متن اصلی پایان نامه ارشد ارایه میشود را تشریح کنید.
روش تحقیق: روش تحقیق (کیفی یا کمی) در این بخش مختصرا درج شود.
قلمرو: قلمرو پژوهش به صورت زمانی و مکانی و موضوعی معرفی شود.
خلاصه:‌ خلاصه مطالب ارائه شده در مقدمه نیز برای ورود به فصل دوم ارائه شود.

البته علاوه بر موضوعات ۱۰ گانه فوق الذکر که مقدمه شما را خوش استایل و خوش نقش میکند، بهتر است که محدودیت های تحقیق نیز در مقدمه گنجانده شود.

 

فصل دوم

فصل دوم پایا نامه، در واقع مرور منابع است. همچون بخش مقالات آکادمیک که بخشی به نام LIETERATU REVIEW دارد، شما نیز باید پیشینه تحقیق خود را به صورت کامل و جامع موشکافی و مورد تحلیل قرار دهید. برای همین، باید بر اساس موضوع مقاله خود، بیش از ۲۰ مقاله /کتاب را که از جنبه های گوناگون به طور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع اشاره کرده اند را به خوبی مطالعه و نکته های کلیدی را به صورت منسجم و منظم در بخش مرور منابع ارائه کنید.

 

بخش مرور منابع، کار مطالعاتی زیادی نیاز دارد. چرا که بعضا برای ارائه تئوری لازم جهت تشریح موضوع پایان نامه ارشد و پرداختن به موضوع از جهات گوناگون، نیازمند ارائه متون اکادمیک با رفرنس هستید که زمان زیادی طلب می کند. انسجام مطالب در این بخش مفصل نباید فراموش شود. یعنی سر و ته مرور منابع شما، شما را به تولید پیش فرضیه ها و فرضیه ها و سوالات تحقیق هدایت کند. سوالات تحقیق هم معمولا با فهم research gap حاصل می شود.

 

مثلا شما بر اساس موضوع پایان نامه ارشد، مشکل یا چالش یا بحران یا ناهنجاری یا توصیه ای را میخواهید در فلان علم /رشته ارائه کنید و این نظر، بر اساس فهم شما از نقصان یا خلا در فلان موضوع است که به آن خلا علمی یا ریسرچ گپ گفته می شود که معمولا هم خیلی در مقالات و کتاب ها به آن پرداخته نشده است.

 

مثلا research gap‌میتواند در رشته مهندسی صنایع این باشد که چرا شرکت های تولیدی در کشورهای در حال توسعه مثل ایران، به مقوله مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) نگاه مسئولانه و داوطلبانه ندارند.

 

فصل مرور منابع نیازمند تسلط شما به سیستم رفرنس نویسی هست که سیستم هاروارد یکی از آنها به شمار می رود. فصل دوم بهتر است شامل موارد زیر باشد:

 

مقدمه: مقدمه ای از موضوعی که قصد دارید به پیشینه آن اشاره کنید مطرح نمایید.
مبانی: انچه برای فهمیدن موضوعات پایان نامه ارشد و آشنایی با کلید واژه های پیشینه تحقیق مورد نیاز است.
پیشینه تحقیق:‌ نظریه هایی که مستقیم و غیر مستقیم با موضوع تحقیق ارتباط دارد و در فعالیت های تحقیقاتی دیگران منتشر شده است را در این قسمت ارائه کنید.
جمع بندی: جمع بندی منطقی از مطالب ارائه شده در بخش مرور منابع
معرفی سازمان تحقیق: سازمان یا گروه یا ساختار مورد مطالعه کیفی و کمی آن معرفی شود.
چهارچوب تحقیق: متغیرهای پژوهش را تعریف کنید.
مدل گذاری: ارتباط منطقی بین تئوری ارائه شده و داده هایی که قرار است جمع آوری و تجریه و تحلیل شود ارائه کنید.
خلاصه: خلاصه کل مطالب در چند پاراگراف ارائه شود.

 

فرق بخش مقدمه با مرور منابع آن است که در مقدمه، شما درباره کلیات پایان نامه ارشد از توضیح موضوع تا محدودیت های پایان نامه ارشد صحبت میکنید، اما در بخش مرور منابع، پیشینه تحقیق و research gap و هم چنین روش شناسی پرداخت به موضوع و تجزیه و تحلیل اطلاعات را برای ورود به فصل سوم (روش شناسی) مطرح می کنید.

 

فصل سوم

فصل سوم روش شناسی است که research methodology نام دارد و روش تحقیق (کیفی یا کمی) شیوه طرح پرسش نامه (باز یا بسته) شیوه جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن را بررسی می کند و شامل ۱۰ قسمت زیر است:

 

مقدمه:‌مقدمه ای از کاری که قصد انجامش را دارید.
روش تحقیق: هدف و محیط اجرا و استراتژی و مسیر انجام تحقیق را تشریح کنید.
جامعه اماری: معرفی جامعه اماری تحقیق از نظر جنس و سواد شرایط مکانی و امثالهم.
روش نمونه گیری جامعه اماری: تعداد نمونه و روش ههای نمونه گیری
متغیرهای تحقیق: بیان شاخص های تغییر پذیر
ابزار اندازه گیری: اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری تشریح شود.
روش آماری: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان شود.
روایی و پایابی: قابلیت اطمینان و اعتبار نتایج بدست اماده برای بسط دادن.

 

فصل چهارم

فصل چهارم به یافته هایی (finding) که بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمده است می پردازد. در این بخش باید توصیف داده بر اساس جداول و نمودارهای توصیفی، معرفی آزمون فرضیه ها (امار استنباطی) متناسب با یافته ها و نمودارهای ذیربط و مدل اولیه و نهایی تحقیق ارائه شود. اگر فرضیه های تایید یا رد می شود هم بیان شود.

 

فصل پنجم

فصلی که هدفش به بحث و نتیجه گیری اشاره دارد. معمولا در این فصل بر خلاف بخش discussion در مقالات آکادمیک، خلاصه ای از سه فصل قبل ارائه می شودو بر اساس finding ها در بخش چهارم، نظرات موافق و مخالف یافته ها بررسی و مورد بحث قرار می گیرد تا خواننده در راستای موضوع و هدف پایان نامه ارشد، از نتیجه کار انجام شده در ۴ فصل قبلی مطلع شود.

معمولا اگر نظری در این قسمت داده می شود، بهتر است برای تایید آن، از یافته های دیگر محققان نیز استفاده و استناد شود.

ترتیب صفحات پایان نامه ارشد

یک پایان نامه ارشد بهتر است که ترتیب صفحاتش به صورت زیر باشد:

روی جلد: گالینگور(چرمی)
صفحه عنوان فارسی: بدون شماره صفحه
صفحه بسم اله الرحمن الرحیم (در برخی از دانشگاه ها قبل از صفحه عنوان فارسی ارایه می شود): بدون شماره صفحه
برگه داوری: بدون شماره صفحه
صفحه تقدیم: بدون شماره صفحه
صفحه سپاسگزاری: بدون شماره صفحه
چکیده فارسی: بدون شماره صفحه
فهرست مطالب: آغاز نشانه گذاری صفحه با حروف ابجد
فهرست جداول: ادامه نشانه گذاری صفحه با حروف ابجد
فهرست نمودارها: ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد
فهرست شکل ها : ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد
فهرست نقشه ها : ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد( از اینجا به بعد فصول آغاز می شود و موارد بعدی مربوط به بعد از فصول می شود)

پنج فصل پایان نامه ارشد
منابع: شماره صفحات داخل فصول ادامه می یابد.
پیوست ها: نشانه گذاری با حروف ابجد از ابتدا آغاز می شود.
چکیده انگلیسی: شماره صفحه ندارد.
صفحه عنوان انگلیسی: شماره صفحه ندارد.
پشت جلد: گالینگور(چرمی)
عطف: گالینگور (چرمی)

 

دپارتمان پایان نامه ایزی تز :

مرکز پایان نامه “ایزی تز” آماده همکاری و مشاوره در زمینه پایان نامه ارشد در رشته های زیر می باشد:

 1. پایان نامه کشاورزی

 2. پایان نامه مهندسی کشاورزی

 3. پایان نامه زیست شناسی

 4. پایان نامه هنر

 5. پایان نامه هنرهای تجسمی

 6. پایان نامه علوم انسانی

 7. پایان نامه معماری

 8. پایان نامه مهندسی معماری

 9. پایان نامه پایان نامه مهندسی عمران

 10. پایان نامه مهندسی عمران

 11. پایان نامه ژنتیک

 12. پایان نامه نانو

 13. پایان نامه بازرگانی

 14. پایان نامه مدیریت بازرگانی

 15. پایان نامه مدیریت

 16. پایان نامه مدیریت صنعتی

 17. پایان نامه مدیریت مالی

 18. پایان نامه مدیریت دولتی

 19. پایان نامه مدیریت استراتژیک

 20. پایان نامه مدیریت بحران

 21. پایان نامه مدیریت منابع انسانی

 22. پایان نامه صنایع

 23. پایان نامه مهندسی صنایع

 24. پایان نامه حسابداری

 25. پایان نامه آمار

 26. پایان نامه شیمی

 27. پایان نامه مهندسی شیمی

 28. پایان نامه پتروشیمی

 29.   پایان نامه مهندسی نفت

 30. پایان نامه مهندسی نفت

 31. پایان نامه معدن

 32. پایان نامه مهندسی معدن

 33. پایان نامه کامپیوتر

 34. پایان نامه مهندسی کامپیوتر

 35. پایان نامه فناوری اطلاعات

 36. پایان نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

 37. پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات

 38. پایان نامه تحقیق در عملیات

 39. پایان نامه زمین شناسی

 40. پایان نامه اقتصاد

 41. پایان نامه انرژی

 42. پایان نامه مکانیک

 43. پایان نامه مکانیک

 44. پایان نامه مکاترونیک

 45. پایان نامه پایان نامه برق

 46. پایان نامه مهندسی برق

 47. پایان نامه الکترونیک

 48. پایان نامه محیط زیست

 49. پایان نامه زیست شناسی

 50. پایان نامه بیولوژی

 51. پایان نامه میکروبیولوژی

 52. پایان نامه متالوژی

 53. پایان نامه مهندسی متالوژی

 54. پایان نامه پایان نامه مواد

 55. پایان نامه ریاضیات

 56. پایان نامه نجوم

 57. پایان نامه پزشکی

 58. پایان نامه بهداشت حرفه ای

 59. پایان نامه پایان نامه صنایع

 60. پایان نامه دندان پزشکی

 61. پایان نامه مغز و اعصاب

 62. پایان نامه پرستاری

 63. پایان نامه سلامتی

 64. پایان نامه داروشناسی

 65. پایان نامه داروسازی

 66. پایان نامه فیزیک

 67. پایان نامه فیزیک هسته ای

 68. پایان نامه فیزیک کوانتومی

 69. پایان نامه ابزار دقیق

 70. پایان نامه مهندسی پزشکی

 71. پایان نامه ستاره شناسی

 72. پایان نامه علوم اجتماعی

 73. پایان نامه دامپزشکی

 74. پایان نامه فقه

 75. پایان نامه مدیریت دولتی

 76. پایان نامه حقوق

برای مشاوره با ما تماس بگیرید (خطوط مجهز به تلگرام و واتس اپ نیز می باشد.)

09353132500