پروپوزال سیاستگذاری سلامت | انجام پروپوزال ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت دکتری و ارشد

پروپوزال سیاستگذاری سلامت | انجام پروپوزال ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت دکتری و ارشد

پروپوزال سیاستگذاری سلامت | انجام پروپوزال ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت دکتری و ارشد

پروپوزال سیاستگذاری سلامت | انجام پروپوزال ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت دکتری و ارشد :

انجام پژوهش در زمینه های سازمانی ، سیاستگذاری و سایر موضوعات کلان مورد ابتلا سیستمهای خدمات بهداشتی و درمانی ، آموزش و درک مفاهیم و تئوریهای مربوط به سیاستگذاری ، تربیت نیروی انسانی متخصصین جهت سیاستگذاری ، برنامه ریزی و ارزشیابی سیاستهای بهداشتی و درمانی ، ارتقا و گسترش کمی و کیفی نظام ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و به کارگیری مطلوب امکانات بالفعل و بالقوه موجود در جهت رشد و تعالی امور بهداشت و درمان از طریق اعمال روش های نوین و پویای سیاستگذاری است.
ارزش افزوده این رشته بسیار چشمگیر است. اگر سیاستگذاری بدون مطالعه لازم در بخش سلامت صورت گیرد می تواند آثار زیانباری چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی به دنبال داشته باشد.آموزش افرادی که بتوانند مانع از بروز این مشکل شوند یا احتمال آنرا کاهش دهند، ارزش افزوده زیادی دارد، انجام پژوهش در این رشته نیازمند تخصص و مهارت زیادی است که با آموزش افراد ماهر امکان پذیر می شود.

خدمات گروه تحقیقاتی ایزی تز برای پروپوزال سیاستگذاری سلامت :

 • پیشنهاد موضوعات پروپوزال ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت
 • پروپوزال ارشد و دکتری پایان نامه ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت
 • مقاله بیس پروپوزال ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت
 • آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال دکتری و ارشد پایان نامه ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت
 • تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری پایان نامه ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت
 • انجام فصل او ل دوم سوم چهارم پنجم پایان نامه ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت
 • مشاوره پروپوزال ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت
 • برگزاری جلسات آموزشی پروپوزال ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت
 • انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاوره پروپوزال ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت
 • استخراج مقاله از پروپوزال ارشد و دکترا در پایان نامه ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت
 • پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در پایان نامه ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت از مجلات ISI و ISC
 • چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت
 • تبدیل پایان نامه به کتاب در پایان نامه ارشد و دکترا سیاستگذاری سلامت

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

انجام پایان نامه دکترا

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

 

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید