پروپوزال مدیریت دولتی | انجام پروپوزال ارشد و دکترا مدیریت دولتی دکتری و ارشد

پروپوزال مدیریت دولتی | انجام پروپوزال ارشد و دکترا مدیریت دولتی دکتری و ارشد

پروپوزال مدیریت دولتی | انجام پروپوزال ارشد و دکترا مدیریت دولتی دکتری و ارشد

پروپوزال مدیریت دولتی | انجام پروپوزال ارشد و دکترا مدیریت دولتی دکتری و ارشد :

مدیریت دولتی یک رشته دانشگاهی است که به مطالعه نحوه بکارگیری و اجرای در سازمان‌ها شامل: امور مالی، امور حسابداری و حسابرسی، امور اداری و کارگزینی، امور منابع انسانی، امور پشتیبانی و رفاه، امور برنامه‌ریزی و خدمات، امور تغییر و تحول اداری، امور بیمه ای و تأمین اجتماعی، امور تشکیلات و روش‌ها، امور مالیاتی و بودجه و دیگر امور مرتبط با مدیریت پرداخته و کارمندان را برای اینگونه مشاغل آماده می‌سازد. از طرفی به دلیل وسیع بودن و گستردگی رشته مدیریت دولتی، این رشته به امور تصمیم‌گیری و خط مشی گذاری عمومی و همچنین به امور توسعه و حکمرانی هم می‌پردازد. به عبارت دیگر علم اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاصی که بر اساس آن عده ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف‌های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می‌کنند، بدین معنی که تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند و تصمیماتی را به مرحله اجرا و عمل درمی‌آورند.

هدف از این رشته عبارت است از: آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت دولتی قادر خواهند شد تا به منزله پزوهشگر به مطالعه پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مساول مدیریتی به اداره موفقیت امیز سازمان ها کمک نمایند.

مطب پیشنهادی :
پروپوزال کتابداری | انجام پروپوزال ارشد و دکترا کتابداری دکتری و ارشد

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

انجام پایان نامه دکترا

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

خدمات گروه تحقیقاتی ایزی تز برای پروپوزال مدیریت دولتی :

 • پیشنهاد موضوعات پروپوزال ارشد و دکترا مدیریت دولتی
 • پروپوزال ارشد و دکتری پایان نامه ارشد و دکترا مدیریت دولتی
 • مقاله بیس پروپوزال ارشد و دکترا مدیریت دولتی
 • آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال دکتری و ارشد پایان نامه ارشد و دکترا مدیریت دولتی
 • تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری پایان نامه ارشد و دکترا مدیریت دولتی
 • انجام فصل او ل دوم سوم چهارم پنجم پایان نامه ارشد و دکترا مدیریت دولتی
 • مشاوره پروپوزال ارشد و دکترا مدیریت دولتی
 • برگزاری جلسات آموزشی پروپوزال ارشد و دکترا مدیریت دولتی
 • انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاوره پروپوزال ارشد و دکترا مدیریت دولتی
 • استخراج مقاله از پروپوزال ارشد و دکترا در پایان نامه ارشد و دکترا مدیریت دولتی
 • پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در پایان نامه ارشد و دکترا مدیریت دولتی از مجلات ISI و ISC
 • چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه ارشد و دکترا مدیریت دولتی
 • تبدیل پایان نامه به کتاب در پایان نامه ارشد و دکترا مدیریت دولتی

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید

error: checked