مجلات علمی و پژوهشی رشته کتابداری | فهرست مجلات علمی و ترویجی کتابداری

مجلات علمی و پژوهشی رشته کتابداری | فهرست مجلات علمی و ترویجی کتابداری

مجلات علمی و پژوهشی رشته کتابداری | فهرست مجلات علمی و ترویجی کتابداری

مجلات علمی و پژوهشی رشته کتابداری| فهرست مجلات علمی و ترویجی کتابداری

لیست مجلات علمی رشته کتابداری وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته کتابداری، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته کتابداری، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی کتابداری، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی کتابداری، پذیرش مقاله علمی و ترویجی کتابداری و اطلاع رسانی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 1. دو فصلنامه آینه میراث
ISSN 1561-9400
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب
مدیر مسئول: اکبر ایرانی
سردبیر: مجدالدین کیوانی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره 61 + متن » اشتراک»

2. مجله بین المللی علوم اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات انگلیسی
International Journal Of Information Science And Management
ISSN 2008-8310
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
مدیر مسئول: دکتر محمد رضا قانع
سردبیر: دکتر جعفر مهراد
محل انتشار: شیراز سایر مشخصات» عناوین سال شانزدهم شماره 2 + متن »

3. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات
ISSN 2251-8223
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مدیر مسئول: دکتر سیروس علیدوستی
سردبیر: دکتر سید رحمت الله فتاحی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره 93 + متن »
»» این نشریه تا پاییز 1384 با نام (علوم اطلاع رسانی) منتشر شده است.

4. نشریه پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی
ISSN 2251-6344
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر سید رحمت الله فتاحی
محل انتشار: مشهد سایر مشخصات» عناوین سال هفتم شماره 2 + متن »
»» این نشریه تا سال 95 با نام پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی منتشر شده است .

5. پژوهشنامه علم‌ سنجی فارسی – انگلیسی
ISSN 2423-3773
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
مدیر مسئول: حمزه علی نورمحمدی
سردبیر: عبدالرضا نوروزی چاکلی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره 5 + متن »

6. فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی(پیام کتابخانه سابق)
ISSN 1027-7838
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: نهاد کتابخانه های عمومی کشور
مدیر مسئول: دکتر علیرضا مختار‌پور
سردبیر: دکتر غلامرضا فدایی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره 93 »

7. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
ISSN 1338-1026
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
مدیر مسئول: علی اصغر پورعزت
سردبیر: دکتر فاطمه فهیم نیا
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره 78 + متن »

8. مجله ترویج علم
ISSN 2251-9033
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن ترویج علم ایران
مدیر مسئول: اکرم قدیمی
سردبیر: رضا منصوری
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال هفتم شماره 11 + متن »

9. مجله تعامل انسان و اطلاعات
ISSN 2423-7418
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول: حمید رضا جمالی مهموئی
سردبیر: نصرت ریاحی نیا
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال چهارم شماره 4 + متن »

10. فصلنامه رهیافت
ISSN 1027-2690
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مدیر مسئول: دکتر محمد ابویی اردکان
سردبیر: سید محمدامین قانعی راد
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره 69 + متن »

11. فصلنامه سیاست علم و فناوری فارسی – انگلیسی
ISSN 2008-0840
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (با همکاری انجمن علمی مدیریت فناوری ایران)
مدیر مسئول: دکتر محمد ابویی اردکان
سردبیر: دکتر سید سپهر قاضی نوری
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره 38 + متن »

12. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی
ISSN 1680-9637
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مدیر مسئول: دکتر سیدعلی اردلان جوان
سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
محل انتشار: مشهد سایر مشخصات» عناوین شماره 82 + متن »

13. فصلنامه گنجینه اسناد فارسی – انگلیسی
ISSN 1023-3652
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشکده اسناد
مدیر مسئول: دکتر غلامرضا عزیزی
سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره 109 + متن »

14. نشریه مدیریت اطلاعات
ISSN 1735-8418
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مدیر مسئول: دکتر فرهاد شیرانی
سردبیر: دکتر محمد ابویی اردکان
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال سوم شماره 7 + متن »
»» این نشریه از سال 94 رتبه علمی پژوهشی دریافت کرده است.

15. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
ISSN 0503-2252
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشکده اسناد
مدیر مسئول: دکتر فریبرز خسروی
سردبیر: دکتر نرگس نشاط
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال بیست و نهم شماره 1 + متن »
»» این مجله تا تابستان 90 با نام فصلنامه کتاب منتشر شده است.

16. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)
ISSN 2008-5222
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول: دکتر فریده عصاره
سردبیر: دکتر عبدالحسین فرج پهلو
محل انتشار: اهواز سایر مشخصات» عناوین سال بیست و چهارم شماره 3 + متن »
»» این مجله یکی از مجلات تخصصی تفکیک شده از مجله علوم تربیتی و روانشناسی است و از سال 90 بصورت الکترونیکی منتشر می شود.

 

مطب پیشنهادی :
ویروس کرونا را بهتر بشناسیم | ویروس کرونا چگونه منتقل می شود | آیا کرونا درمان می شود

ایزی تز مرکز مشاوره انجام رساله دکتری و پایان نامه دکتری در ایران | برندی برتر در زمینه خدمات پایان نامه

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید