فهرست نشريات فارسی مصوب وزارت علوم گروه علوم انسانی

فهرست نشريات فارسی مصوب وزارت علوم گروه علوم انسانی

فهرست نشريات فارسی مصوب وزارت علوم گروه علوم انسانی

فهرست نشريات فارسی مصوب وزارت علوم گروه علوم انسانی

 

در این صفحه فهرست مجلات و ژورنال های مصوب وزارت علوم (نشریات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی وزارت علوم)- گروه علوم انسانی در زیر گروه های فهرست نشریات مصوب وزارت علوم اخلاق, ادبیات و زبان ها, ادیان، مذاهب و عرفان, اقتصاد, تاریخ, تربیت بدنی, جغرافیا, حسابداری, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی, علوم سیاسی, علوم قرآن و حدیث, فقه و حقوق, فلسفه و کلام, مدیریت مالی, مدیریت, کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهشی برای محققین و دانشجویان گردآوری شده است.

 

ایزی تز مرکز مشاوره انجام رساله دکتری و پایان نامه دکتری در ایران | برندی برتر در زمینه خدمات پایان نامه

 

عنوان نشریهصاحب امتیاز
International Journal of Business and Development Studiesدانشگاه سیستان و بلوچستان
International Economics Studiesدانشگاه اصفهان
International Journal of Information Science and Managementمرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
International Journal of Psychologyانحمن روانشناسی ایران
International Journal of the Society of Iranian Archaeologistsانجمن باستان شناسی ایران
Iranian Economic Reviewدانشگاه تهران
Iranian Journal of Applied Language Studiesدانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Applied Linguisticsدانشگاه خوارزمی
Iranian Journal of Archaeological Studiesدانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Economic Studiesدانشگاه شیراز
Iranian Journal of Management Studiesدانشگاه تهران
Iranian Review Of Foreign Affairsمجمع تشخیص مصلحت نظام
Issues in Language Teachingدانشگاه علامه طباطبائی
Journal of English Language Teaching and Learningدانشگاه تبریز
Journal Of Research in Applied Linguisticsدانشگاه شهید چمران اهواز
Journal Of Teaching Language Skillsدانشگاه شیراز
Money and Economyبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Plumeانجمن زبان و ادبیات فرانسه
Religious Inquiriesدانشگاه ادیان و مذاهب
Spektrum Iranرایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
Teaching English Languageانجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
The Journal of Humanitiesدانشگاه تربیت مدرس
آفاق الحضاره الاسلامیهپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آفاق امنیتدانشگاه جامع امام حسین
آمایش جغرافیایی فضادانشگاه گلستان
آمایش سرزمیندانشگاه تهران
آمایش محیطدانشگاه آزاد اسلامی
آموزش در علوم انتظامیناجا
آموزش عالی ایرانانجمن آموزش عالی ایران
آموزش و ارزشیابیدانشگاه آزاد اسلامی
آموزش و توسعه منابع انسانیانجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
آموزه های حقوق کیفریدانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنیدانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فلسفه اسلامیدانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های قرآنیدانشگاه علوم اسلامی رضوی
آینه معرفتدانشگاه شهید بهشتی
إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسیدانشگاه آزاد اسلامی
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانیدانشگاه آزاد اسلامی
اخلاق در علوم و فناوریانجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
اخلاق وحیانیموسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
ادب عربیدانشگاه تهران
ادب فارسیدانشگاه تهران
ادب و زبان فارسیدانشگاه شهید باهنر کرمان
ادب پژوهیدانشگاه گیلان
ادبیات تطبیقیدانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات عرفانیدانشگاه الزهرا (س)
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختیدانشگاه آزاد اسلامی
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمیندانشگاه آزاد اسلامی
ادبیات پارسی معاصرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ادبیات پایداریدانشگاه شهید باهنر کرمان
ادیان و عرفاندانشگاه تهران
اسناد بهارستانکتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
اطلاعات جغرافیایی (سپهر)سازمان جغرافیایی
اعتیاد پژوهیریاست جمهوری
اقتصاد اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اقتصاد انرژی ایراندانشگاه علامه طباطبائی
اقتصاد تطبیقیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اقتصاد فضا و توسعه روستاییدانشگاه خوارزمی
اقتصاد مقداریدانشگاه شهید چمران اهواز
اقتصاد و بانکداری اسلامیانجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
اقتصاد و تجارت نوینوزارت صنعت، معدن و تجارت
اقتصاد و توسعه منطقه ایدانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد و مدیریت شهریانجمن علمی اقتصاد شهری ایران
اقتصاد پولی مالیدانشگاه فردوسی مشهد
الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمهانجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
اللغه العربیه و آدابهادانشگاه تهران
الهیات تطبیقیدانشگاه اصفهان
امنیت دفاعیدفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
امنیت ملیدانشگاه عالی دفاع ملی
امنیت پژوهیدانشکده علوم و فنون فارابی
انتظام اجتماعیدانشگاه علوم انتظامی
اندازه گیری تربیتیدانشگاه علامه طباطبائی
اندیشه آمادناجا
اندیشه دینیدانشگاه شیراز
اندیشه مدیریت راهبردیدانشگاه امام صادق (ع)
اندیشه نوین دینینهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
اندیشه های نوین تربیتیدانشگاه الزهرا (س)
انسان شناسیانجمن انسان شناسی ایران
انسان پژوهی دینیمجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
بحوث فی اللغه العربیهدانشگاه اصفهان
بررسی مسایل اجتماعی ایراندانشگاه تهران
بررسی های بازرگانیوزارت صنعت، معدن و تجارت
بررسی های حسابداری و حسابرسیدانشگاه تهران
برنامه ریزی درسی نظریه و عملدانشگاه خوارزمی
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعیدانشگاه علامه طباطبائی
برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)دانشگاه اصفهان
برنامه ریزی منطقه ایدانشگاه آزاد اسلامی
برنامه ریزی و آمایش فضادانشگاه تربیت مدرس
برنامه ریزی و بودجهریاست جمهوری
برنامه ریزی و توسعه گردشگریدانشگاه مازندران
بصیرت و تربیت اسلامیناجا
بهبود مدیریتموسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
بورس اوراق بهادارسازمان بورس و اوراق بهادار
تأملات فلسفیدانشگاه زنجان
تاریخ ادبیاتدانشگاه شهید بهشتی
تاریخ اسلام و ایراندانشگاه الزهرا (س)
تاریخ ایراندانشگاه شهید بهشتی
تاریخ روابط خارجیوزارت امور خارجه
تاریخ علمدانشگاه تهران
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامینهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تاریخ فلسفهانجمن علمی تاریخ فلسفه
تاریخ نامه ایران بعد از اسلامدانشگاه تبریز
تاریخ و تمدن اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ و فرهنگدانشگاه فردوسی مشهد
تازه های علوم شناختیموسسه مطالعات علوم شناختی
تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومینهاد کتابخانه های عمومی کشور
تحقیقات اقتصادیدانشگاه تهران
تحقیقات بازاریابی نویندانشگاه اصفهان
تحقیقات تاریخ اجتماعیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تحقیقات جغرافیاییخصوصی
تحقیقات حسابداری و حسابرسیانجمن حسابداری ایران
تحقیقات حقوقیدانشگاه شهید بهشتی
تحقیقات سیاسی بین المللیدانشگاه آزاد اسلامی
تحقیقات علوم قرآن و حدیثدانشگاه الزهرا (س)
تحقیقات فرهنگی ایرانپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تحقیقات مالیدانشگاه تهران
تحقیقات مالی اسلامیدانشگاه امام صادق (ع)
تحقیقات مدلسازی اقتصادیدانشگاه خوارزمی
تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسیدانشگاه اصفهان
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیاییدانشگاه خوارزمی
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهیدانشگاه تهران
تحلیل اجتماعی نظم و نابرابریدانشگاه شهید بهشتی
تحلیل فضایی مخاطرات محیطیدانشگاه خوارزمی
تربیت اسلامیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ترویج علمانجمن ترویج علم
تعالی حقوقدادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعامل انسان و اطلاعاتدانشگاه خوارزمی
تعلیم و تربیتوزارت آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت استثنائیسازمان آموزش و پرورش استثنایی
تفکر و کودکپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
توسعه اجتماعیدانشگاه شهید چمران اهواز
توسعه سازمانی پلیسناجا
توسعه محلی (روستایی – شهری)دانشگاه تهران
توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانیدانشگاه علوم انتظامی
توسعه کارآفرینیدانشگاه تهران
جامعه شناسی آموزش و پرورشانجمن جامعه‌شناسی ایران
جامعه شناسی ایرانانجمن جامعه‌شناسی ایران
جامعه شناسی تاریخیدانشگاه تربیت مدرس
جامعه شناسی سیاسی جهان اسلامدانشگاه شاهد
جامعه شناسی هنر و ادبیاتدانشگاه تهران
جامعه شناسی کاربردیدانشگاه اصفهان
جامعه پژوهی فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جامعه، فرهنگ، رسانهانجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
جاویدان خردانجمن حکمت و فلسفه ایران
جستار های فلسفه دینانجمن فلسفه دین ایران
جستارهای ادبیدانشگاه فردوسی مشهد
جستارهای اقتصادیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جستارهای تاریخیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جستارهای زبانیدانشگاه تربیت مدرس
جستارهای سیاسی معاصرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جغرافیاانجمن جغرافیایی ایران
جغرافیا (برنامه ربزی منطقه ای)موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ایدانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و برنامه ریزیدانشگاه تبریز
جغرافیا و برنامه ریزی محیطیدانشگاه اصفهان
جغرافیا و توسعهدانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و توسعه فضای شهریدانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و توسعه ناحیه ایدانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و مخاطرات محیطیدانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و پایداری محیطدانشگاه رازی کرمانشاه
جغرافیای طبیعیدانشگاه آزاد اسلامی
جمعیتسازمان ثبت احوال کشور
جهانی رسانهدانشگاه تهران
حدیث پژوهیدانشگاه کاشان
حسابداری مالیدانشگاه آزاد اسلامی
حسابداری مدیریتدانشگاه آزاد اسلامی
حقوق اداریمرکز آموزش مدیریت دولتی
حقوق اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق تطبیقیدانشگاه مفید
حقوق خصوصیدانشگاه تهران
حقوقی دادگستریقوه قضائیه
حکمت سینویدانشگاه امام صادق (ع)
حکمت صدراییدانشگاه پیام نور
حکمت معاصرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حکمت و فلسفهدانشگاه علامه طباطبائی
خانواده و پژوهشوزارت آموزش و پرورش
خانواده پژوهیدانشگاه شهید بهشتی
خردنامه صدرابنیاد حکمت اسلامی صدرا
دانش حسابداریدانشگاه شهید باهنر کرمان
دانش حسابداری مالیدانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریتانجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
دانش حسابرسیدیوان محاسبات کشور
دانش حقوق عمومیپژوهشکده شورای نگهبان
دانش حقوق مدنیدانشگاه پیام نور
دانش سرمایه گذاریانجمن مهندسی مالی ایران
دانش سیاسیدانشگاه امام صادق (ع)
دانش مالی تحلیل اوراق بهاداردانشگاه آزاد اسلامی
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی
دانش پیشگیری و مدیریت بحرانسازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
دانشنامه حقوق اقتصادیدانشگاه فردوسی مشهد
دانش‌ انتظامی‌دانشگاه علوم انتظامی
دراسات الادب المعاصردانشگاه آزاد اسلامی
دراسات فی العلوم الانسانیهدانشگاه تربیت مدرس
دراسات فی اللغة العربیة و آدابهادانشگاه سمنان
دستاوردهای روانشناختیدانشگاه شهید چمران اهواز
دولت پژوهیدانشگاه علامه طباطبائی
دیدگاه های حقوق قضاییدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دین و ارتباطاتدانشگاه امام صادق (ع)
راهبردمجمع تشخیص مصلحت نظام
راهبرد اجتماعی- فرهنگیمجمع تشخیص مصلحت نظام
راهبرد اقتصادیمجمع تشخیص مصلحت نظام
راهبرد توسعهخصوصی
راهبرد دفاعیمرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
راهبرد فرهنگشورای عالی انقلاب فرهنگی
راهبردهای بازرگانیدانشگاه شاهد
راهبردهای شناختی در یادگیریدانشگاه بوعلی سینا
راهورناجا
رساله التقریبمجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
رسانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رسانه و فرهنگپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشد و یادگیری حرکتی – ورزشیدانشگاه تهران
رفاه‌اجتماعی‌دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
رفتار حرکتیپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رهیافتمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رهیافت انقلاب اسلامیخصوصی
رهیافتی نو در مدیریت آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی
رهیافت‌های سیاسی و بین المللیدانشگاه شهید بهشتی
روابط خارجیپژوهشکده تحقیقات راهبردی
روانشناسیانجمن ایرانی روانشناسی
روانشناسی افراد استثناییدانشگاه علامه طباطبائی
روانشناسی بالینیدانشگاه سمنان
روانشناسی بالینی و شخصیتدانشگاه شاهد
روانشناسی تحولیدانشگاه آزاد اسلامی
روانشناسی تربیتیدانشگاه علامه طباطبائی
روانشناسی خانوادهانجمن علمی روانشناسی خانواده
روانشناسی روانشناختیدانشگاه خوارزمی
روانشناسی سلامتدانشگاه پیام نور
روانشناسی مدرسهدانشگاه محقق اردبیلی
روانشناسی معاصرانحمن روانشناسی ایران
روانشناسی نظامیدانشگاه جامع امام حسین
روانشناسی کاربردیدانشگاه شهید بهشتی
روش ها و مدل های روان شناختیدانشگاه آزاد اسلامی
روش‏ شناسی علوم انسانیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رویش روانشناسیانجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
رویکردهای نوین آموزشیدانشگاه اصفهان
رویکردهای نوین در مدیریت ورزشیانجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
زبان شناختپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زبان شناسی و گویش‌های خراساندانشگاه فردوسی مشهد
زبان و ادبیات فارسیدانشگاه خوارزمی
زبان و ادب فارسیدانشگاه تبریز
زبان و ادبیات عربیدانشگاه فردوسی مشهد
زبان و زبان‌شناسیانجمن زبان‌شناسی ایران
زبان پژوهیدانشگاه الزهرا (س)
زن در توسعه و سیاستدانشگاه تهران
زن در فرهنگ و هنردانشگاه تهران
زن و جامعهدانشگاه آزاد اسلامی
سبک شناسی نظم و نثر فارسیموسسه انتشارات امید مجد
سخن تاریخجامعه المصطفی العالمیه
سراج منیردانشگاه علامه طباطبائی
سفینهموسسه فرهنگی نبأ مبین
سنجش از دور و Gis ایرانانجمن سنجش از دور و GIS ایران
سوخت و ساز و فعالیت ورزشیدانشگاه گیلان
سیاستدانشگاه تهران
سیاست جهانیدانشگاه گیلان
سیاست خارجیوزارت امور خارجه
سیاست دفاعیدانشگاه جامع امام حسین
سیاست علم و فناوریمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سیاست های راهبردی و کلانمجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاست های مالی و اقتصادیوزارت امور اقتصادی و دارایی
سیاست گذاری اقتصادیدانشگاه یزد
سیاستگذاری عمومیدانشگاه تهران
شعر پژوهیدانشگاه شیراز
شناختدانشگاه شهید بهشتی
شناخت اجتماعیدانشگاه پیام نور
شیعه شناسیموسسه شیعه شناسی
طب ورزشیدانشگاه تهران
عرفان اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی
علوم اجتماعیدانشگاه فردوسی مشهد
علوم تربیتیدانشگاه شهید چمران اهواز
علوم حدیثدانشکده علوم حدیث
علوم رفتاریدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علوم روانشناختیخصوصی
علوم زیستی ورزشیدانشگاه تهران
علوم قرآن و حدیثدانشگاه فردوسی مشهد
علوم مدیریت ایرانانجمن علوم مدیریت ایران
علوم و فنون مرزیدانشگاه علوم انتظامی
علوم و فنون نظامیدانشکده فرماندهی ستاد آجا
غرب شناسی بنیادیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرایند مدیریت و توسعهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
فرهنگ ایلاموزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرهنگ در دانشگاه اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
فرهنگ رضویبنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
فرهنگ مشاوره و روان درمانیدانشگاه علامه طباطبائی
فرهنگ و ادبیات عامهدانشگاه تربیت مدرس
فرهنگی – تربیتی زنان و خانوادهدانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه علوم اجتماعیدانشگاه علامه طباطبائی
فضای جغرافیاییدانشگاه آزاد اسلامی
فقه مقارندانشگاه مذاهب اسلامی
فقه و اصولدانشگاه فردوسی مشهد
فقه و حقوق اسلامیدانشگاه تبریز
فقه و حقوق خانوادهدانشگاه امام صادق (ع)
فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه تهران
فلسفهدانشگاه تهران
فلسفه دیندانشگاه تهران
فلسفه علمپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فلسفه و کلامدانشگاه فردوسی مشهد
فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه تهران
فنون ادبیدانشگاه اصفهان
فیزیولوژی ورزشیپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنیدانشگاه شهید بهشتی
قبساتپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
قرآن و علمجامعه المصطفی العالمیه
قرآن پژوهی خاورشناسانجامعه المصطفی العالمیه
لسان مبیندانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
متافیزیکدانشگاه اصفهان
متن شناسی ادب فارسیدانشگاه اصفهان
متن پژوهی ادبیدانشگاه علامه طباطبائی
متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)پژوهشکده امام خمینی (ره)
مجلس و راهبردمرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
مجله حقوقی بین المللیریاست جمهوری
مجله مطالعات حقوق تطبیقیدانشگاه تهران
مدلسازی اقتصادیدانشگاه آزاد اسلامی
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشیدانشگاه پیام نور
مدیریت استاندارد و کیفیتموسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیریت اسلامیدانشگاه جامع امام حسین
مدیریت اطلاعاتانجمن مدیریت اطلاعات ایران
مدیریت بازرگانیدانشگاه تهران
مدیریت بحراندانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیریت بر آموزش انتظامیناجا
مدیریت برآموزش سازمان هاانجمن مدیریت آموزشی ایران
مدیریت برنددانشگاه الزهرا (س)
مدیریت بهره وریدانشگاه آزاد اسلامی
مدیریت توسعه فناوریسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مدیریت تولید و عملیاتدانشگاه اصفهان
مدیریت دارایی و تأمین مالیدانشگاه اصفهان
مدیریت در دانشگاه اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مدیریت دولتیدانشگاه تهران
مدیریت سازمان های دولتیدانشگاه پیام نور
مدیریت صنعتیدانشگاه تهران
مدیریت فرداخصوصی
مدیریت فرهنگ سازمانیدانشگاه تهران
مدیریت فناوری اطلاعاتدانشگاه تهران
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفتموسسه مطالعات بین المللی انرژی
مدیریت منابع انسانی در ورزشدانشگاه شاهرود
مدیریت منابع در نیروی انتظامیدانشگاه نیروی انتظامی
مدیریت نظامیدانشگاه افسری امام علی
مدیریت نوآوریموسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشیدانشگاه شهید بهشتی
مدیریت و توسعهموسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
مدیریت و توسعه ورزشدانشگاه گیلان
مدیریت و پژوهش های دفاعیدانشگاه جامع امام حسین
مدیریت ورزشیدانشگاه تهران
مسائل اجتماعی ایراندانشگاه خوارزمی
مشاوره شغلی و سازمانیدانشگاه شهید بهشتی
مشاوره و روان درمانی خانوادهدانشگاه کردستان
مشاوره کاربردیدانشگاه شهید چمران اهواز
مشکوهآستان قدس رضوی
مطالعات آسیای مرکزی و قفقازوزارت امور خارجه
مطالعات آموزش و یادگیریدانشگاه شیراز
مطالعات آموزشی و آموزشگاهیدانشگاه فرهنگیان
مطالعات اجتماعی – روانشناختی زناندانشگاه الزهرا (س)
مطالعات اجتماعی ایرانانجمن جامعه‌شناسی ایران
مطالعات ادبیات تطبیقیدانشگاه آزاد اسلامی
مطالعات ادبیات کودکدانشگاه شیراز
مطالعات اطلاعاتیدانشکده اطلاعات
مطالعات اقتصاد اسلامیدانشگاه امام صادق (ع)
مطالعات اقتصاد انرژیموسسه مطالعات بین المللی انرژی
مطالعات اقتصادی کاربردی ایراندانشگاه بوعلی سینا
مطالعات امنیت اجتماعیناجا
مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشیسازمان سنجش و آموزش کشور
مطالعات انقلاب اسلامینهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
مطالعات اوراسیای مرکزیدانشگاه تهران
مطالعات ایرانیدانشگاه شهید باهنر کرمان
مطالعات باستان شناسیدانشگاه تهران
مطالعات برنامه درسیانجمن مطالعات برنامه درسی ایران
مطالعات برنامه درسی آموزش عالیانجمن مطالعات برنامه درسی ایران
مطالعات برنامه ریزی آموزشیدانشگاه مازندران
مطالعات بلاغیدانشگاه سمنان
مطالعات بیداری اسلامیسازمان بسیج اساتید
مطالعات بین المللیخصوصی
مطالعات بین المللی پلیسناجا
مطالعات بین رشته ای دانش راهبردیدانشگاه عالی دفاع ملی
مطالعات تاریخ اسلامپژوهشکده تاریخ اسلام
مطالعات تاریخ انتظامیناجا
مطالعات تاریخ فرهنگیانجمن ایرانی تاریخ
مطالعات تاریخی جهان اسلامجامعه المصطفی العالمیه
مطالعات تجربی حسابداری مالیدانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات ترجمهخصوصی
مطالعات ترجمه قرآن و حدیثدانشگاه تربیت مدرس
مطالعات تفسیریدانشگاه معارف اسلامی
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامیدانشگاه مذاهب اسلامی
مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگیموسسه آموزش عالی سبز
مطالعات توسعه اجتماعی ایراندانشگاه آزاد اسلامی
مطالعات جامعه شناختیدانشگاه تهران
مطالعات جامعه شناختی شهریدانشگاه آزاد اسلامی
مطالعات جغرافیای مناطق خشکدانشگاه حکیم سبزواری
مطالعات حسابداری و حسابرسیانجمن حسابداری ایران
مطالعات حفاظت و امنیت انتظامیناجا
مطالعات حقوق بشر اسلامیسازمان بسیج اساتید
مطالعات حقوق خصوصیدانشگاه تهران
مطالعات حقوق عمومیدانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسیدانشگاه تهران
مطالعات حقوقیدانشگاه شیراز
مطالعات دفاعی استراتژیکدانشگاه عالی دفاع ملی
مطالعات راهبردیپژوهشکده مطالعات راهبردی
مطالعات راهبردی بسیجپژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
مطالعات راهبردی جهانی شدنمرکز ملی مطالعات جهانی شدن
مطالعات راهبردی زنانشورای فرهنگی اجتماعی زنان
مطالعات راهبردی ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانان
مطالعات رفتار سازمانیانجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
مطالعات روانشناختیدانشگاه الزهرا (س)
مطالعات روانشناسی بالینیدانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات روانشناسی تربیتیدانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات روانشناسی ورزشیپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات زبان فرانسهدانشگاه اصفهان
مطالعات زبان و ادبیات فرانسهدانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعات زبان و ترجمهدانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات زن و خانوادهدانشگاه الزهرا (س)
مطالعات سیاسی جهان اسلامدانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مطالعات شبه قارهدانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات طب ورزشیپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات عرفانیدانشگاه کاشان
مطالعات فرهنگ- ارتباطاتپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
مطالعات فرهنگی و ارتباطاتانجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسانوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوقجامعه المصطفی العالمیه
مطالعات فقه تربیتیجامعه المصطفی العالمیه
مطالعات فقه و حقوق اسلامیدانشگاه سمنان
مطالعات قدرت نرمسازمان بسیج اساتید
مطالعات قرآن و حدیثدانشگاه امام صادق (ع)
مطالعات قرآنیدانشگاه آزاد اسلامی
مطالعات قرائت قرآنجامعه المصطفی العالمیه
مطالعات مدیریت انتظامیدانشگاه علوم انتظامی
مطالعات مدیریت بهبود و تحولدانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات مدیریت ترافیکدانشگاه علوم انتظامی
مطالعات مدیریت راهبردیانجمن مدیریت راهبردی ایران
مطالعات مدیریت صنعتیدانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات مدیریت ورزشیپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات مدیریت گردشگریدانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مطالعات ملیموسسه مطالعات ملی
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعاتسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مطالعات منابع انسانیدانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانیپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مطالعات میان فرهنگیدانشگاه آزاد اسلامی
مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایراندانشگاه تهران
مطالعات و سیاست های اقتصادیدانشگاه مفید
مطالعات و پژوهش های شهری – منطقه ایدانشگاه اصفهان
مطالعات پژوهشی راهورناجا
مطالعات پیشگیری از جرمناجا
مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزشدانشگاه بیرجند
مطالعات کتابداری و علم اطلاعاتدانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعات‏ خاورمیانهمرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
معرفتموسسه آموزشی پژوهشکده امام خمینی (ره)
معرفت ادیانموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
معرفت اقتصاد اسلامیموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
معرفت فلسفیموسسه آموزشی پژوهشکده امام خمینی (ره)
معرفت کلامیموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
منابع انسانی ناجاناجا
منطق پژوهیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهارت آموزیسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهاداردانشگاه آزاد اسلامی
ناتوانی های یادگیریدانشگاه محقق اردبیلی
نامه آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نامه انجمن جمعیت شناسیانجمن جمعیت شناسی ایران
نامه فرهنگستانفرهنگستان زبان و ادب فارسی
نظارت و بازرسیناجا
نظریه های اجتماعی متفکران مسلماندانشگاه تهران
نظریه های کاربردی اقتصاددانشگاه تبریز
نقد ادب معاصر عربیدانشگاه یزد
نقد ادبیدانشگاه تربیت مدرس
نقد زبان و ادبیات خارجیدانشگاه شهید بهشتی
نوآوری های آموزشیسازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نوآوری و ارزش آفرینیجمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
نگرش های نو در جغرافیای انسانیدانشگاه آزاد اسلامی
هستی و شناختدانشگاه مفید
ورزش و علوم زیست حرکتیدانشگاه حکیم سبزواری
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامیدانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
پلیس زندانشگاه علوم انتظامی
پژوهش ادبیات معاصر جهاندانشگاه تهران
پژوهش اطلاعاتی- امنیتیدانشکده اطلاعات
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غربدانشگاه قم
پژوهش حقوق خصوصیدانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق عمومیدانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق کیفریدانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش در برنامه ریزی درسیدانشگاه آزاد اسلامی
پژوهش در توانبخشی ورزشیدانشگاه بوعلی سینا
پژوهش در سلامت روانشناختیدانشگاه خوارزمی
پژوهش در طب ورزشی و فناوریدانشگاه خوارزمی
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیدانشگاه خوارزمی
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیتانجمن تعلیم و تربیت
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامیدانشگاه جامع امام حسین
پژوهش در نظام های آموزشیانجمن پژوهش های آموزشی ایران
پژوهش در ورزش دانشگاهیپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازیدانشگاه پیام نور
پژوهش دینیانجمن علوم قرآن و حدیث ایران
پژوهش زبان و ادبیات فارسیجهاد دانشگاهی
پژوهش زبان و ادبیات فرانسهدانشگاه تبریز
پژوهش سیاست نظریجهاد دانشگاهی
پژوهش ها و سیاست های اقتصادیوزارت امور اقتصادی و دارایی
پژوهش های آموزش و یادگیریدانشگاه شاهد
پژوهش های اخلاقیانجمن معارف اسلامی
پژوهش های ادب عرفانیانجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
پژوهش های ادبیانجمن زبان و ادبیات فارسی
پژوهش های ادبی – قرآنیدانشگاه اراک
پژوهش های ادبیات تطبیقیدانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های ارتباطیسازمان صدا و سیما
پژوهش های اطلاعاتی و جناییدانشگاه علوم انتظامی
پژوهش های اعتقادی کلامیدانشگاه آزاد اسلامی
پژوهش های اقتصادی ایراندانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش های اقلیم شناسیسازمان هواشناسی کشور
پژوهش های انسان شناسی ایراندانشگاه تهران
پژوهش های انقلاب اسلامیانجمن علمی انقلاب اسلامی
پژوهش های ایران شناسیدانشگاه تهران
پژوهش های باستان شناسیدانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های برنامه درسیدانشگاه شیراز
پژوهش های تاریخیدانشگاه اصفهان
پژوهش های تاریخی اسلام و ایراندانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهش های تجربی حسابداریدانشگاه الزهرا (س)
پژوهش های تربیتیدانشگاه خوارزمی
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربیدانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش های جامعه شناسی معاصردانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های جغرافیای انسانیدانشگاه تهران
پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهریدانشگاه تهران
پژوهش های جغرافیای طبیعیدانشگاه تهران
پژوهش های حسابداری مالیدانشگاه اصفهان
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسیدانشگاه آزاد اسلامی
پژوهش های حفاظتی-امنیتیدانشگاه جامع امام حسین
پژوهش های حقوق تطبیقیدانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسیموسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعیدانشگاه اصفهان
پژوهش های راهبردی سیاستدانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادیدانشگاه پیام نور
پژوهش های رشد و توسعه پایداردانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های روابط بین المللانجمن علمی روابط بین الملل
پژوهش های روانشناختیخصوصی
پژوهش های روانشناسی اجتماعیانجمن روانشناسی اجتماعی ایران
پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاورهدانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های روستاییدانشگاه تهران
پژوهش های زبان شناسیدانشگاه اصفهان
پژوهش های زبان شناسی تطبیقیدانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجیدانشگاه تهران
پژوهش های زبانشناختی قرآندانشگاه اصفهان
پژوهش های زبانیدانشگاه تهران
پژوهش های سیاست اسلامیپژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
پژوهش های سیاسی جهان اسلامانجمن علمی مطالعات جهان اسلام
پژوهش های علم و دینپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش های علوم تاریخیدانشگاه تهران
پژوهش های علوم شناختی و رفتاریدانشگاه اصفهان
پژوهش های فرسایش محیطیدانشگاه هرمزگان
پژوهش های فقه و حقوق اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی
پژوهش های فقهیدانشگاه تهران
پژوهش های فلسفیدانشگاه تبریز
پژوهش های فلسفی – کلامیدانشگاه قم
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزشجهاد دانشگاهی
پژوهش های قرآن و حدیثدانشگاه تهران
پژوهش های مدیریت در ایراندانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های مدیریت راهبردیدانشگاه آزاد اسلامی
پژوهش های مدیریت عمومیدانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهش های مدیریت منابع انسانیدانشگاه جامع امام حسین
پژوهش های مدیریت منابع سازمانیدانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های مشاورهانجمن مشاوره ایران
پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشیدانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های معرفت شناختیدانشگاه آزاد اسلامی
پژوهش های نهج البلاغهبنیاد نهج البلاغه
پژوهش های نوین روانشناختیدانشگاه تبریز
پژوهش های هستی شناختیدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پژوهش های پولی و بانکیبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پژوهش های ژئومورفولوژی کمیانجمن ژئومورفولوژی
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشیدانشگاه پیام نور
پژوهش های کاربردی روانشناختیدانشگاه تهران
پژوهش های‌ حقوقیموسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
پژوهش و برنامه ریزی روستاییدانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش و برنامه ریزی شهریدانشگاه آزاد اسلامی
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهیمرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
پژوهشنامه فلسفه دیندانشگاه امام صادق (ع)
پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زباناندانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
پژوهشنامه اخلاقنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
پژوهشنامه ادب حماسیدانشگاه آزاد اسلامی
پژوهشنامه ادب غناییدانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهشنامه ادبیات تعلیمیدانشگاه آزاد اسلامی
پژوهشنامه ادیاندانشگاه آزاد اسلامی
پژوهشنامه اسلامی زنان و خانوادهجامعه المصطفی العالمیه
پژوهشنامه اقتصاد کلاندانشگاه مازندران
پژوهشنامه اقتصادیدانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه انتظامی – اجتماعی زنان و خانوادهدانشگاه علوم انتظامی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انقلاب اسلامیدانشگاه بوعلی سینا
پژوهشنامه ایرانی سیاست بین المللدانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه بازرگانیوزارت صنعت، معدن و تجارت
پژوهشنامه بیمهپژوهشکده بیمه
پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه تاریخ اسلامانجمن ایرانی تاریخ اسلام
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامیدانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایراندانشگاه پیام نور
پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآندانشگاه پیام نور
پژوهشنامه جغرافیای انتظامیناجا
پژوهشنامه حقوق اسلامیدانشگاه امام صادق (ع)
پژوهشنامه حقوق کیفریدانشگاه گیلان
پژوهشنامه خراسان بزرگدانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
پژوهشنامه روابط بین المللدانشگاه آزاد اسلامی
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسیانجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
پژوهشنامه زنانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه عرفانانجمن علمی عرفان اسلامی ایران
پژوهشنامه علوم سیاسیانجمن علوم سیاسی
پژوهشنامه علویپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه فرهنگی استان هرمزگانوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردیدانشگاه مازندران
پژوهشنامه قرآن و حدیثانجمن علوم قرآن و حدیث ایران
پژوهشنامه مالیاتسازمان امور مالیاتی کشور
پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیتدانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه مدیریت اجراییدانشگاه مازندران
پژوهشنامه مدیریت تحولدانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیدانشگاه مازندران
پژوهشنامه مطالعات مرزیناجا
پژوهشنامه معارف قرآنیدانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامیناجا
پژوهشنامه نقد ادب عربیدانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغتدانشگاه تهران
پژوهشنامه نهج البلاغهدانشگاه بوعلی سینا
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعاتپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانیدانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه کلامجامعه المصطفی العالمیه
پیشرفت های حسابداریدانشگاه شیراز
چاپ و نشردانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
چشم انداز مدیریت بازرگانیدانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت دولتیدانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت صنعتیدانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت مالیدانشگاه شهید بهشتی
ژئوپلیتیکانجمن ژئوپلتیک ایران
کارآگاهناجا
کاوش نامه ادبیات تطبیقیدانشگاه رازی کرمانشاه
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسیدانشگاه یزد
کاوش های مدیریت بازرگانیدانشگاه یزد
کتاب قیمدانشگاه یزد
کتابداری و اطلاع رسانیآستان قدس رضوی
کهن نامه ادب پارسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کودکان استثناییوزارت آموزش و پرورش
گنجینه اسنادسازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
مطب پیشنهادی :
مقالات علمی پژوهشی آموزش نگارش و چاپ مقاله علمی پژوهشی

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید