مجلات علمی پژوهشی علوم قرآنی

مجلات علمی پژوهشی علوم قرآنی

مجلات علمی پژوهشی علوم قرآنی

در مجلات علمی پژوهشی مربوط به علوم قرآنی، مقالات و پژوهش‌های مربوط به کتاب قرآن کریم چاپ می‌شود. هدف از چاپ مقاله در مجلات علوم قرآنی انتشار اندیشه‌های حدیث‌شناسان و قرآن‌پژوهان و اطلاع‌رسانی و توسعه پژوهش‌های قرآنی است. در سال 98 وزارت علوم، تمام مجلات مورد تایید خود را منتشر کرد که لیست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآنی هم جز این مجلات بود.

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآنی :

مجلات علمی پژوهشی علوم قرآنی

 

ایزی تز مرکز مشاوره انجام رساله دکتری و پایان نامه دکتری در ایران | برندی برتر در زمینه خدمات پایان نامه

ردیفنام نشریهاعتبار
۱مطالعات قرآنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفتعلمی – ترویجی
۲مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی – انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامیعلمی – پژوهشی
۳مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)علمی – پژوهشی
۴مطالعات قرائت قرآن – جامعه المصطفی العالمیهعلمی – ترویجی
۵مطالعات فیهم حدیث – دانشگاه بین المللی امام خمینیعلمی – پژوهشی
۶مطالعات تفسیری – دانشگاه معارف اسلامیعلمی – پژوهشی
۷مشکوه – بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضویعلمی – ترویجی
۸کتاب قیم – دانشگاه آیت الله حائری میبدعلمی – پژوهشی
۹فرهنگ رضوی – بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتعلمی – پژوهشی
۱۰قرآن و علم – جامعه المعسلفی العالمیهعلمی – ترویجی
۱۱قرآن پژوهی خاورشناسان – جامعه المصطفی العالمیهعلمی – ترویجی
۱۲علوم قرآن و حدیث، ( مطالعات اسلامی سابق) – دانشگاه فردوسی مشهدعلمی – پژوهشی
۱۳علوم حدیث – دانشکده علوم حدیثعلمی – پژوهشی
۱۴سفینه – موسسه فرهنگی نبأ مبینعلمی – ترویجی
۱۵سراج منیر – دانشگاه علامه طباطباییعلمی – ترویجی
۱۶حدیث پژوهی – دانشگاه کاشان – با همکاری دانشگاه های دیگرعلمی – پژوهشی
۱۷تحقیقات علوم قرآن و حدیث – دانشگاه الزهرا (س)علمی – پژوهشی
۱۸پژوهشهای نهج البلاغه – بنیاد نهج البلاغهعلمی – پژوهشی
۱۹پژوهشهای قرآن و حدیث (مقالات، و بررسیها سابق) – دانشگاه تهرانعلمی – پژوهشی
۲۰پژوهشهای ادبی- قرآنی – دانشگاه اراک با همکاری دانشگاه های دیگرعلمی – پژوهشی
۲۱پژوهشهای زبانشناختی قرآن – دانشگاه اصفهانعلمی – پژوهشی
۲۲پژوهشهای تفسیر تطبیقی – دانشگاه قمعلمی – پژوهشی
۲۳پژوهشنامه معارف قرآنی – دانشگاه علامه طباطباییعلمی – ترویجی
۲۴پژوهشنامه علوی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیعلمی – پژوهشی
۲۵پژوهشنامه قرآن و حدیث – انجمن علوم قرآن و حدیثعلمی – پژوهشی
۲۶پژوهشنامه نهج البلاغه – دانشگاه بوعلی سینا همدان با همکاری دانشگاه های دیگرعلمی – پژوهشی
۲۷پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن – دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاه هاعلمی – پژوهشی
۲۸پژوهش دینی به خصوصی – با همکاری انجمن علوم قرآن و حدیث ایرانعلمی – پژوهشی
۲۹آموزه های قرآنی – دانشگاه علوم اسلامی رضویعلمی – پژوهشی
۳۰آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث – دانشگاه ایلامعلمی – پژوهشی
مطب پیشنهادی :
برتری مقالات انگلیسی به مقالات فارسی

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآنی

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید