دسته: مجلات وزارت علومی

در حال حاضر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لیست جامعی از مجلات علمی معتبر را منتشر نمی‌کند.

با این حال، چند روش برای یافتن مجلات مورد تایید وزارت علوم وجود دارد:

1. پایگاه مجلات و ژورنالهای علمی تخصصی ایران:

این پایگاه توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شده است و فهرستی از مجلات علمی فارسی و انگلیسی که در داخل ایران منتشر می شوند را ارائه می دهد.

در این پایگاه می توانید مجلات را بر اساس رشته تحصیلی، نوع مجله (علمی – پژوهشی، علمی – ترویجی و …) و شاخص های مختلف مانند رتبه بندی و ضریب تأثیرگذاری جستجو کنید.

آدرس این پایگاه: https://journals.msrt.ir/

2. لیست مجلات علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی مورد تأیید وزارت علوم:

این لیست توسط دانشگاه های مختلف کشور منتشر می شود و فهرستی از مجلاتی که برای ارائه مقالات در رشته های مختلف مورد پذیرش هستند را ارائه می دهد.

شما می توانید با مراجعه به وب سایت دانشگاه خود و جستجو با کلیدواژه “لیست مجلات علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی” به این لیست دسترسی پیدا کنید.

3. پایگاه های اطلاعاتی علمی:

پایگاه های اطلاعاتی علمی مانند SID، Magiran و IranDoc نیز فهرستی از مجلات علمی فارسی و انگلیسی را ارائه می دهند.

در این پایگاه ها می توانید مجلات را بر اساس عنوان، ناشر، رشته تحصیلی، نوع مجله (علمی – پژوهشی، علمی – ترویجی و …) و شاخص های مختلف مانند رتبه بندی و ضریب تأثیرگذاری جستجو کنید.

نکات مهم:

  • قبل از ارسال مقاله به هر مجله ای، حتماً راهنمای نویسندگان آن مجله را به دقت مطالعه کنید.
  • به شاخص های مختلف مانند رتبه بندی و ضریب تأثیرگذاری مجله توجه کنید.
  • مطمئن شوید که مجله مورد نظر شما در رشته تحصیلی شما مورد پذیرش است.