دسته: مجلات isi

مجلات ISI (Institute for Scientific Information) مجلاتی هستند که در پایگاه داده Web of Science که توسط Clarivate Analytics نگهداری می شود، نمایه سازی و بررسی می شوند. این پایگاه داده یکی از معتبرترین پایگاه های داده برای سنجش اعتبار نشریات علمی به شمار می رود.

پذیرش مقاله در یک مجله ISI معمولاً نشان دهنده کیفیت بالای تحقیقات انجام شده و اهمیت بالای آن برای جامعه علمی است.
مقالات منتشر شده در مجلات نمایه‌شده در Web of Science دارای اعتبار علمی بالایی هستند و اغلب دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای ارتقاء علمی اعضای هیئت علمی خود، به تعداد مقالات منتشر شده در این مجلات توجه ویژه‌ای دارند.

شاخص ضریب تأثیرگذاری مجلات ISI (Journal Citation Reports)

یکی از مهمترین معیارهای سنجش اعتبار مجلات ISI، شاخص ضریب تأثیرگذاری (Impact Factor) است که سالانه توسط موسسه Clarivate Analytics و از طریق گزارش استنادی مجلات (Journal Citation Reports – JCR) منتشر می شود.

ضریب تأثیرگذاری نشان دهنده میانگین تعداد دفعاتی است که مقالات منتشر شده در یک مجله خاص در طی دو سال گذشته، توسط سایر نشریات علمی مورد استناد قرار گرفته اند. به عنوان مثال، اگر ضریب تأثیرگذاری مجله ای برابر با 5 باشد، به این معنی است که به طور متوسط، مقالات منتشر شده در آن مجله در طی دو سال گذشته، 5 بار توسط سایر نشریات علمی مورد استناد قرار گرفته اند.

نحوه‌ی یافتن مجلات ISI

برای یافتن مجلات ISI می توانید از وب سایت Journal Citation Reports استفاده کنید. این وب سایت فهرستی از مجلات نمایه‌شده در Web of Science را در تمامی رشته های علمی را ارائه می دهد. همچنین پایگاه های دیگری مانند Scopus نیز وجود دارند که فهرستی از مجلات علمی معتبر را ارائه می دهند.

بعضی از نشانه هایی که نشان می دهد یک مجله، مجله ISI است عبارتند از:

  • در وب سایت مجله ذکر شده باشد که این مجله در Web of Science نمایه سازی می شود.
  • مجله دارای ISSN (شماره استاندارد بین المللی نشریات سری) باشد.
  • مجله دارای فرآیند داوری علمی (peer review) باشد.

توجه داشته باشید که پذیرش مقاله در مجلات ISI فرآیندی رقابتی است و مستلزم داشتن پژوهش با کیفیت بالا و رعایت اصول نگارش علمی می باشد.