دسته: پروپوزال

پروپوزال یا پیشنهاد تحقیق، یک سند کوتاه و مختصر است که دانشجو یا پژوهشگر آن را برای ارائه یک موضوع تحقیقی به دیدگاه اساتید یا موسسات علمی ارائه می‌دهد. این سند معمولاً قبل از شروع تحقیقات برای پایان‌نامه، پروژه تحقیقاتی یا مقاله علمی تهیه می‌شود.

مهمترین اهداف پروپوزال عبارتند از:

  1. تعریف موضوع و مسئله تحقیقی: در این بخش، موضوع تحقیق و مسئله مورد بررسی معرفی و مشخص می‌شود.
  2. توضیح اهمیت تحقیق: دلایل و اهمیت انجام این تحقیق و تاثیرات مترتب بر آن توضیح داده می‌شود.
  3. بررسی ادبیات: مرور مطالعات انجام شده در زمینه تحقیق، مفاهیم مهم و نظریات مرتبط با موضوع را شامل می‌شود.
  4. شرح روش تحقیق: روش‌هایی که برای انجام تحقیقات مورد استفاده قرار خواهد گرفت شرح داده می‌شود.
  5. توضیح مراحل انجام تحقیقات: گام‌هایی که در انجام تحقیقات برای دست‌یابی به نتایج مورد انتظار انجام می‌شود، شرح داده می‌شود.
  6. منابع و مراجع: لیست مراجع استفاده شده در تهیه پروپوزال آورده می‌شود.

پروپوزال به عنوان یک نقطه شروع برای تحقیقات بعدی و ارتقاء ایده‌های تحقیقی دارای اهمیت بالایی است و معمولاً توسط اساتید و موسسات علمی بررسی و ارزیابی می‌شود تا تصمیم‌گیری درباره ادامه یا عدم ادامه تحقیقات انجام شود.

پروپوزال چیست؟

پروپوزال (Proposal) که در فارسی به آن «پیشنهاد پژوهشی» یا «طرح تحقیق» نیز گفته می‌شود، سندی است که در آن به طور خلاصه به معرفی یک پروژه تحقیقاتی و شرح اهداف، روش‌ها و برنامه زمانی آن پرداخته می‌شود.

هدف از نگارش پروپوزال، متقاعد کردن مخاطب (معمولاً اساتید، مدیران یا نهادهای حمایتی) به اهمیت و ارزش انجام آن تحقیق و جلب حمایت آنها از نظر مالی، علمی یا لجستیکی است.

پروپوزال در واقع نقشه‌ای کلی از پژوهش شما را ارائه می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا مسیر تحقیقات خود را به طور منظم و هدفمند طی کنید.