برچسب: آموزش تایپ و صفحه آرایی pdf

صفحه آرایی چیست؟

صفحه آرایی چیست؟ همه مقالات و کتاب هایی که نگارش میشوند بعد از اتمام نگارش نیاز به صفحه آرایی و حروف چینی دارند قبل از چاپ حتما باید مقالات را صفحه آرایی کرد. صفحه آرایی نوشته های علمی عبارت است جمع آوری و مرتبط کردن تمامی اطلاعات و نوشته های یک متن علمی به صورتی…

ادامه مطلب