برچسب: آموزش رفرنس دهی با zotero

27 - انواع روش های رفرنس دهی
انواع روش های رفرنس دهی

انواع روش های رفرنس دهی قسمت منابع یکی از اصلی ترین قسمت های پژوهش است لذا شیوه رفرنس دهی آنها اهمیت ویژه ای دارد، یک راه آسان استاندارد سازی رفرنس ها استفاده از google scholar است. قسمت منابع یکی از اصلی ترین قسمت های یک مقاله و به طور کلی یک پژوهش است لذا شیوه…

ادامه مطلب