برچسب: اخلاق پژوهش

منظور از اخلاق پژوهشی چیست ؟

منظور از اخلاق پژوهشی چیست ؟ به مجموعه قواعد و ارزش‌هایی به کار گرفته در یک پژوهش یا تحقیق، اصطلاحا اخلاق پژوهش می‌گویند. همانطور که رعایت قوانین و مقررات در هر جایی الزامی می باشد، در فرایند تحقیق و پژوهش نیز بایستی یکسری اصول و قواعدی که تحت عنوان پژوهشی نامیده می شود، رعایت گردد. این اخلاق…

ادامه مطلب