برچسب: استاندارد رفرنس نویسی apa

33 - رفرنس نویسی به سبک هاروارد چگونه انجام می شود ؟
رفرنس نویسی به سبک هاروارد چگونه انجام می شود ؟

رفرنس نویسی به سبک هاروارد چگونه انجام می شود ؟ رفرنس نویسی به سبک هاروارد چگونه انجام می شود ؟یکی از سبک های نگارش رفرنس در پایان نامه ها و مقالات علمی، سبک هاروارد می باشد که در آن لیست منابع در انتهای مقاله به ترتیب حرف الفبا مرتب می شوند. هنگام نوشتن یک مقاله…

ادامه مطلب