برچسب: اشتباهات جبران ناپذیر در نگارش مقاله

اشتباهات جبران ناپذیر در نگارش مقاله
اشتباهات جبران ناپذیر در نگارش مقاله

اشتباهات جبران ناپذیر در نگارش مقاله   تاکید نکردن به روی این نکته که «چرا» مشکلی که سعی در حل آن دارید مهم است. اشتباهات نگارش مقاله : بخش مقدمه مقاله به نوعی کل آنچه در مقاله قرار است خوانده شود را مشخص می ­کند. نویسندگان اغلب از این بخش برای صحبت درباره اهداف و…

ادامه مطلب