برچسب: انگلیسی زبان بودن اکثر مجلات علمی

برتری مقالات انگلیسی به مقالات فارسی

برتری مقالات انگلیسی را به مقالات فارسی نوشتن و خواندن مقالات انگلیسی نسبت به مقالات فارسی اهمیت بیشتری دارند.برتری مقالات انگلیسی و مقاله های انگلیسی زبان اگر پژوهشی را انجام داده و نمی‌دانید که نتایج پژوهش‌های خود را در مجلات انگلیسی زبان منتشر کنید یا در مجلات داخلی، این مطلب را بخوانید. در این مطلب…

ادامه مطلب