برچسب: بررسی سرقت ادبی با ithenticate

نرم افزارھای شناسایی سرقت ادبی
نرم افزارھای شناسایی سرقت ادبی

نرم افزارھای شناسایی سرقت ادبی نرم افزارھای شناسایی سرقت ادبی _پیشرفت تکنولوژی در عرصه کامپیوتر و وب، باعث طراحی یکسری نرم افزارهایی شده است که می تواند یک محتوای علمی را از لحاظ سرقت ادبی مورد بررسی قرار دهد. سرقت ادبی یا plagiarism بعنوان یک معضل بزرگ امروزه در پژوهش ها و مقالات و کتب…

ادامه مطلب