برچسب: ترتیب اسامی در مقالات ISI، ISC، SCOPUS، Pubmed، علمی و پژوهشی

نحوه نوشتن اسامی مولفین
نحوه نوشتن اسامی مولفین در یک مقاله علمی

نحوه نوشتن اسامی مولفین در یک مقاله علمی نحوه نوشتن اسامی مولفین در یک مقاله علمی نحوه نوشتن اسامی مولفین Authors در مقالات ISI، ISC، Pubmed، Scopus، علمی و پژوهشی و کنفرانسی   افراد کمی در مورد این تردید دارند که محققین، پژوهشگران، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، و اساتید باید مسئولیت مقالاتی را که…

ادامه مطلب