برچسب: تشخیص isi بودن مجلات

تشخیص ISI بودن مجله چگونه است؟

تشخیص ISI بودن مجله چگونه است؟ تشخیص ISI بودن مجله چگونه است؟مجلات isi به مجلاتی گفته توسط شرکت تامسون رویترز نمایه میشوند و از نظر اعتبار و کیفیت یکسان نمیباشند این مجلات خود به دو دسته ایمپکت دار و بدون ایمپکت تقسیم میشوند مجلاتی که با عنوان ایمکت دار چاپ میشوند نسبت به مجلات بدون…

ادامه مطلب