برچسب: تعداد کلمات کلیدی در مقاله

اهمیت کلمات کلیدی در نوشتن مقاله
اهمیت کلمات کلیدی در نوشتن مقاله

اهمیت کلمات کلیدی در نوشتن مقاله یک از اصول مهمی که در نوشتن مقالات کم رعایت میشود اصول نوشتن کلمات کلیدی در داخل متن میباشد.کلید واژه ها با عنوان مقاله متفاوت است در داخل متن اصلی حدود 10الی 15کلمه را انتخاب میکنیم که در رابطه با موضوع اصلی یا فرعی مقاله است.این کلمات بسیار حایز اهمیت هستند…

ادامه مطلب