برچسب: پاورپوینت روش تحقیق دلفی

Delphi - روش تحقیق دلفی چیست
روش تحقیق دلفی چیست

روش تحقیق دلفی چیست؟ روش تحقیق دلفی بنیان روش دلفی بر پایه‌ی گردآوری نظرهای تمامی کارشناسان کلیدی استوار است. در این روش ، مدیر یا فرد مسوول حل مساله، فرمی را تهیه نموده، سوال مورد نظر را روی آن درج می‌کند و این فرم را برای کلیه‌ی افراد صاحب‌نظر ارسال کرده و از آن‌ها می‌خواهد…

ادامه مطلب