برچسب: paper question

مقاله خود را به کجا ارسال کنم؟
مقاله خود را به کجا ارسال کنم؟

مقاله خود را به کجا ارسال کنم؟ ارسال مقاله : اغلب نویسندگان ابتدا مقاله را نوشته سپس تصمیم می گیرند که آنها را کجا باید منتشر کنند. بهتر است تصمیم در ابتدا گرفته شود، یعنی قبل از اینکه شروع به نوشتن کنید تصمیم بگیرید. بدین طریق، مقاله می تواند به راحتی و سریع تر به…

ادامه مطلب