اصلاح مقدمه مقاله با بهترین قیمت در ایران

اصلاح مقدمه مقاله با بهترین قیمت در ایران

اصلاح مقدمه مقاله با بهترین قیمت در ایران

اصلاح مقدمه مقاله با بهترین قیمت در ایران :

بخش مقدمه جایی است که محقق دلیل یا انگیزه انجام مطالعه را توضیح می دهد. معمولاً به صورت منفعلانه نوشته می شود. همه اطلاعات را در مورد موضوع تحقیق خود وارد نکنید فقط اطلاعات اندکی مربوط به آن را وارد کنید. جریان مطالب در این بخش باید زمینه، سوال تحقیق و راه حل های تلاش شده باشد. تلاش مقالات قبلی برای حل سوال تحقیق را ذکر کنید. بیان کنید که از طریق چه روشی موفق شدید و از چه راهی شکست خوردید. سرانجام  این بخش را با بیان مختصر و در عین حال محکم درباره چگونگی هدف خود برای پاسخ دادن به سوال تحقیق به پایان برسانید.

اگر فکر می کنید با توجه به ساختار و محتوای این بخش به کمک نیاز دارید، به دنبال خدمات ویرایش باشید که در آن ویراستار از نظر جریان و سازماندهی متن شما را راهنمایی کند.

مطب پیشنهادی :
کرونا ویروس چیست | ضد ویروس کرونا | انواع کرونا ویروس | علائم ویروس کرونا | تشخیص کرونا

بخش بعدی روش ها است. این بخش که مواد و روش ها نیز نامیده می شود، شامل هدف نویسندگان برای پرداختن به سوال تحقیق است. همیشه به صورت گذشته نوشته می شود. وضوح و جزئیات در اینجا مهم است زیرا روش کار شما به سایر محققان در این زمینه کمک می کند تا تحقیقات شما را بهتر درک کنند.

اصلاح نتایج مقاله

بخش نتایج جایی است که شما نتایج آزمایش / تحقیق خود را ارائه می دهید. این بخش می تواند کاملاً به صورت متن ارائه شود یا شامل تصاویر نیز باشد. اکثر مقالات علمی پژوهشی شامل جداول، شکل ها و گرافیک ها به عنوان بخشی از بخش نتایج است. به عنوان یک قاعده، داده های سنگین باید به صورت جدول ارائه شوند. علاوه بر این، داده ها یا باید به صورت متن یا به صورت جداول ارائه شوند نه هر دو.

مطب پیشنهادی :
نوشتن سپاسگزاری و تقدیر و تشکر در یک مقاله

پس شما مقاله را با ارائه زمینه ای برای انتخاب مسئله تحقیق آغاز می کنید. بعد از آن، نحوه انجام تحقیق را توضیح می دهید. بخش بعدی نتایج آزمایش / تحقیق شما را ارائه می دهد. اکنون ، شما باید نتایج خود را تفسیر کرده و به آنها معنا دهید.

بخش بحث جایی است که شما نتایج خود را معنادار می کنید، آنها را با مقالات منتشر شده مقایسه می کنید و نتیجه گیری خود را درباره تحقیقات انجام شده بیان می کنید. جنبه بسیار مهم این بخش محدودیت ها است. ذکر محل مطالعه همراه با ذکر چگونگی مطالعه سوال تحقیق ضروری است. نتیجه گیری از مطالعه شما هم می تواند بخشی از بحث باشد و هم به صورت بخشی مختصر و جداگانه قرار بگیرد.

ساختار مقاله شما باید واضح و منطقی باشد. جریان متن باید متوالی و پیوسته باشد.

مطب پیشنهادی :
مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم سیاسی | مجلات علمی و ترویجی علوم سیاسی

چنانچه تمایل دارید ویراستاری حرفه ای مقاله شما را از این نظر بررسی کند تیم تخصصی موسسه ایزی تز میتواند شما را در این مسیر یاری کند .

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

انجام پایان نامه دکترا

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید