انتخاب موضوع پايان نامه و 5 گام کلیدی تا انتخاب موضوع پايان نامه

انتخاب موضوع پايان نامه و 5 گام کلیدی تا انتخاب موضوع پايان نامه

انتخاب موضوع پايان نامه و 5 گام کلیدی تا انتخاب موضوع پايان نامه

انتخاب موضوع پايان نامه و 5 گام کلیدی تا انتخاب موضوع پايان نامه :

انتخاب موضوع پايان نامه يکي از چالش هاي اصلي دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري است. در اين پست مطالبي درباره شيوه انتخاب موضوع پايان نامه در 5 مرحله آسان جمع آوري شده است تا راهنماي دانشجويان عزيز در اين باره باشد.

انتخاب موضوع پايان نامه

مرحله اول:

 • ملاحظات و نکات اوليه انتخاب موضوع پايان نامه
 • مطالعه اجمالي در برخي زمينه هاي مورد علاقه و مهم
 • جستجو در برخي پايگاهها و نيز اينترنت تحت عبارت “research topics” و يا “research priorities” و يا ” issues for research ” در حوزه هاي دلخواه براي آگاهي از موضوع هاي بالقوه مناسب
 • مطالعه و وارسي “پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بيشتر” در فصل آخر پايان نامه ها براي آگاهي از موضوع هاي بالقوه مناسب
 • صرف وقت بيشتر و مطالعه عميق تر و تحليلي تر در باره موضوع هاي مطرح
 • مشورت با استادان و ساير دانشجويان آگاه و منتقد در مورد موضوع هاي قابل قبول و مطرح

مرحله دوم:

 • بررسي و تحليل مقوله ها و نکات مورد توجه در انتخاب موضوع
 • علاقه مند بودن به موضوع
 • در نظر گرفتن توانايي ها و امکانات فردي مثلاً قدرت تجزيه و تحليل، توانايي تحليل آماري، توانايي برقراري ارتباط با جامعه ي مورد تحقيق، و…
 • نو بودن موضوع (تکراري و يا تقليدي صرف نباشد)
 • ارزشمند بودن موضوع
 • مطرح بودن در سطح ملي يا منطقه اي يا جهاني
 • منطقي بودن و نه فريبنده بودن (در اين مورد بايد فرهنگ جامعه اعم از دانشجو و استاد به گونه اي اصلاح شود که دريابد ظاهر و کلمات زيبا و فريبا بدون توجه به واقعي، کارآ و منطقي بودن آن نه تنها پژوهش مفيد و گره گشايي نمي آفريند بلکه مشکل ساز هم هست)
 • کاربردي بودن (در مورد پژوهشهاي غيربنيادي): امکان استفاده از نتايج در کوتاه مدت يا ميان مدت (بتواند به يک نياز مهم پاسخ دهد)
 • مطرح بودن به منزله مسئله (امکان تعريف يک مسئله جديد مبتني بر پيشينه پژوهش يا تجربيات حرفه اي و شخصي)
 • امکان تعريف سؤال يا فرضيه بر اساس مسائل عملي يا نظري
 • سؤالهاي مشخص، عيني و هدفمندي را بتوان طرح کرد
 • براي پاسخ به سؤالها، راه حل علمي و روش مناسب وجود داشته باشد
 • امکان عملي اجراي پژوهش
 • انجام مراحل تحقيق با دشواري غيرعادي همراه نباشد
 • مراحل کار به لحاظ طول زمان مورد نظر (حداکثر يک سال) قابل انجام باشد
 • مطالعات نظري و دستيابي به منابع امکان پذير باشد
 • نمونه معرف (نماينده) جامعه پژوهش قابل دسترس بوده و افراد مايل به همکاري باشد
 • شيوه گردآوري اطلاعات (توزيع پرسشنامه و يا مصاحبه و يا راه هاي ديگر) در مدت زمان مشخص قابل انجام باشد
 • اطلاعات مورد نياز قابل دسترس و گردآوري باشد
 • امکان انجام پژوهش، به لحاظ روش تحقيق (وجود يک يا چند روش براي آزمون کردن) وجود داشته باشد
 • امکان ادامه پژوهش هاي بيشتر در همان زمينه
 • پيشنهادهاي جديدي را بتوان از دل پژوهش براي پژوهش هاي آتي مطرح کرد
 • امکان استخراج و چاپ چند مقاله در آن زمينه (توليد دانش جديد)
مطب پیشنهادی :
آموزش انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر

مرحله سوم:

 • تصميم گيري کلي
 • تدوين يک فهرست از موضوع هاي مناسب بر اساس توجه به معيارهاي مرحله دوم
 • بررسي مجدد تک تک موضوع ها با نگاه منطقي و واقع بينانه
 • حذف برخي از موضوع ها که امکان انجام تحقيق و رسيدن به نتيجه مطلوب در آنها دشوار است
 • انتخاب حداکثر دو يا سه موضوع مناسب براي تحقيق
 • بررسي هر يک از موضوع ها به لحاظ وجود منابع اطلاعاتي و وجود استاد راهنما (موضوع در حوزه توجه به تخصص و علاقه حداقل يکي از استادان باشد)
 • مشورت با يک يا دو استاد در باره موضوع هاي پيشنهادي و مسائل مرتبط با آنها
 • گرفتن تائيد اوليه از يک يا دو استاد در مورد مناسب بودن يکي از موضوع ها
مطب پیشنهادی :
انجام پروپوزال رشته پرستاری در مقاطع ارشد و دکتری تخصصی

مرحله چهارم:

 • محدودکردن دامنه موضوع
 • مطالعه متون علمي براي پي بردن به فضاهاي خالي براي تحقيق در آن موضوع
 • بيان موضوع محدود شده در قالب عبارت (عنوان پايان نامه)
 • مشورت مجدد با استادان مربوطه در مورد موضوع محدود شده
 • تائيد موضوع نهايي پس از انجام اصلاحات لازم در عنوان
 • مطالعه مجدد متون علمي براي يافتن و تدوين مسئله پژوهش
 • نوشتن سؤالها و يا فرضيه هاي مناسب براي تحقيق (در واقع سؤال (اصلي و فرعي) و فرضيه هر دو براي يک تحقيق ضروري هستند)
 • مشورت با استادان مربوطه و تائيد مسئله ها و يا فرضيه ها

مرحله پنجم:

 • انجام ساير گامهاي پژوهش
 • مشخص کردن روش تحقيق
 • مشخص کردن جامعه پژوهش
 • مشخص کردن شيوه نمونه گيري
 • مشخص کردن ابزار گردآوري اطلاعات
 • در صورتي که از پرسشنامه استفاده مي شود تعيين چگونگي پيدا کردن روايي و اعتبار آن
 • مشخص کردن روش آماري و آزمون هاي مورد استفاده
 • اجراي مراحل عملي کار
 • تدوين گزارش تحقيق
 • تدوين نتايج همراه با تجزيه و تحليل نهايي آن ها
 • تدوين محدوديت ها و مشکلات تحقيق
 • ارائه پيشنهادها براي پژوهش هاي آتي
مطب پیشنهادی :
رشته علوم مهندسی | معرفی رشته علوم مهندسی

 

ایزی تز برندی متفاوت با خدماتی متمایز در زمینه پایان نامه مشاوره پایان نامه دکتری و …

با همکاری آسان مقاله برند اول مشاوره مقاله در ایران

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید