انجام رساله زمين شناسی دکتری و انجام پایان نامه زمين شناسی دکترا

انجام رساله زمين شناسی دکتری و انجام پایان نامه زمين شناسی دکترا | مشاوره پایان نامه : 09199631325 می باشد ...

انجام رساله زمین شناسی دکتری و انجام پایان نامه زمین شناسی دکترا

انجام رساله زمین شناسی دکتری و انجام پایان نامه زمین شناسی دکترا :

پایان نامه زمین شناسی یکی از رشته های مهم دانشگاه می باشد که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و رساله دکتری زمین شناسی در دانشگاه های کشور ارائه می شود.

در همین زمینه دانشگاه های تهران، علامه، بهشتی، دانشگاه آزاد، تربیت مدرس و بسیاری از دانشگاه های دیگر به ارائه این رشته برای دانشجویان می پردازند.

دانشجویان زمین شناسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری پس از پایان دوران تحصیل خود می بایست با انتخاب موضوع رساله خود به ارائه رساله و مقاله و دفاع از رساله خود بپردازند.

موضوعات محوری انجام رساله زمین شناسی

زمین شناسی در زمینه های مختلفی دارای موضوعات متفاوت می باشد.

مراحل انجام رساله زمین شناسی دکترای تخصصی

در انجام رساله زمین شناسی می بایست موضوع تحقیق مشخص شود. بعد از تایید موضوع تحقیق که بر اساس موضوعات زمین شناسی در گرایش های مختلف می باشد دانشجویان می بایست پروپوزال تحقیقاتی خود را بر اساس موضوع تحقیق ارائه نمایند.

مطب پیشنهادی :
انجام مقاله کلاسی ❤️09353132500❤️ انجام مقاله کلاسی

مراحل اجرای پروپوزال در ادامه بیان شده است:

 • اولین بخش پرپوزال شامل بیان مساله می باشد. در این بخش مساله اصلی تحقیق بیان می گردد.
 • در مرحله دوم اهمیت موضوع تحقیق ارائه می شود.
 • در بخش سوم نیز روش شناسی تحقیق بر اساس موضوع انتخابی ارائه می گردد.
 • بخش اهداف تحقیق نیز به بیان اهداف فرعی و اصلی می پردازد.
 • در بخش مدل نیز در صورت ارائه مدل این بخش به بررسی روابط بین متغیر ها می پردازد.
 • در نهایت نیز جامعه و روش نمونه گیری ارائه می شود و ابزار تحقیق نیز بیان و بر این اساس روش تجزیه و تحلیل و نرم افزار مطرح می گردد
مطب پیشنهادی :
انجام پایان نامه دکتری صنایع | مشاوره آموزش و انجام پایان نامه ارشد و دکترا صنایع

پس از تصویب پروپوزال زمین شناسی می بایست بقیه فصول رساله تهیه گردد. در همین زمینه فصول رساله مدیریتی در قالب موارد زیر می باشد:

 • فصل اول کلیات تحقیق
 • فصل دوم مبانی نظری
 • فصل سوم روش شناسی تحقیق
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
 • در نهایت نیز بر اساس کلیه بخش های رساله می بایست از کل فرآیند رساله خود پاورپویینت تهیه و در جلسه دفاع شرکت نمایید.

 

کدام گرایش های رساله زمین شناسی در ایزی تز انجام شده است :
 1. زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
 2. زمین شناسی نفت
 3. زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
 4. زمین شناسی آب های زیر زمینی
 5. زمین شناسی مهندسی
 6. زمین شناسی زیست محیطی
 7. زمین شناسی پترولوژی
 8. زمین شناسی اقتصادی
 9. زمین شناسی تكتونیك
مطب پیشنهادی :
پایان نامه دکتری معماری | مشاوره آموزش و انجام رساله و پایان نامه دکتری دکترا معماری

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

مشاوره انجام پایان نامه دکترا و انجام پایان نامه دکتری

مشاوره پایان نامه : 09199631325 می باشد.

مشاوره مقاله : 09353132500


ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید