انجام رساله زيست شناسی گياهی دکتری و انجام پایان نامه زيست شناسی گياهی دکترا

انجام رساله زيست شناسی گياهی دکتری و انجام پایان نامه زيست شناسی گياهی دکترا | مشاوره پایان نامه : 09199631325 می باشد.

انجام رساله زيست شناسی گياهی دکتری و انجام پایان نامه زيست شناسی گياهی دکترا

انجام رساله زيست شناسی گياهی دکتری و انجام پایان نامه زيست شناسی گياهی دکترا :

پایان نامه زيست شناسی گياهی یکی از رشته های مهم دانشگاه می باشد که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و رساله دکتری زيست شناسی گياهی در دانشگاه های کشور ارائه می شود.

در همین زمینه دانشگاه های تهران، علامه، بهشتی، دانشگاه آزاد، تربیت مدرس و بسیاری از دانشگاه های دیگر به ارائه این رشته برای دانشجویان می پردازند.

دانشجویان زيست شناسی گياهی دوره کارشناسی ارشد و دکتری پس از پایان دوران تحصیل خود می بایست با انتخاب موضوع رساله خود به ارائه رساله و مقاله و دفاع از رساله خود بپردازند.

موضوعات محوری انجام رساله زيست شناسی گياهی

زيست شناسی گياهی در زمینه های مختلفی دارای موضوعات متفاوت می باشد.

مطب پیشنهادی :
انجام رساله رياضی كاربردی دکتری و انجام پایان نامه رياضی كاربردی دکترا

مراحل انجام پایان نامه زيست شناسی گياهی دکترای تخصصی

در انجام رساله زيست شناسی گياهی می بایست موضوع تحقیق مشخص شود. بعد از تایید موضوع تحقیق که بر اساس موضوعات زيست شناسی گياهی در گرایش های مختلف می باشد دانشجویان می بایست پروپوزال تحقیقاتی خود را بر اساس موضوع تحقیق ارائه نمایند.

مراحل اجرای پروپوزال در ادامه بیان شده است:

 • اولین بخش پرپوزال شامل بیان مساله می باشد. در این بخش مساله اصلی تحقیق بیان می گردد.
 • در مرحله دوم اهمیت موضوع تحقیق ارائه می شود.
 • در بخش سوم نیز روش شناسی تحقیق بر اساس موضوع انتخابی ارائه می گردد.
 • بخش اهداف تحقیق نیز به بیان اهداف فرعی و اصلی می پردازد.
 • در بخش مدل نیز در صورت ارائه مدل این بخش به بررسی روابط بین متغیر ها می پردازد.
 • در نهایت نیز جامعه و روش نمونه گیری ارائه می شود و ابزار تحقیق نیز بیان و بر این اساس روش تجزیه و تحلیل و نرم افزار مطرح می گردد
مطب پیشنهادی :
بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری | دکترا | رساله دکترا

پس از تصویب پروپوزال زيست شناسی گياهی می بایست بقیه فصول رساله تهیه گردد. در همین زمینه فصول رساله مدیریتی در قالب موارد زیر می باشد:

 • فصل اول کلیات تحقیق
 • فصل دوم مبانی نظری
 • فصل سوم روش شناسی تحقیق
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
 • در نهایت نیز بر اساس کلیه بخش های رساله می بایست از کل فرآیند رساله خود پاورپویینت تهیه و در جلسه دفاع شرکت نمایید.

 

کدام گرایش های رساله زيست شناسی گياهی در ایزی تز انجام شده است :
 1. زيست شناسی گياهی فیزیولوژی
 2. زيست شناسی گياهی سيستماتيك و بوم شناسی
 3. زيست شناسی گياهی سلولی و تکوینی
 4. زيست شناسی گياهی فيزيولوژی
 5. زيست شناسی گياهی سلولی و ملكولی
 6. زيست شناسی گياهی بیوسیستماتیک
 7. زيست شناسی گياهی سلولی و تکوینی
مطب پیشنهادی :
انجام پایان نامه پرستاری | مشاوره آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری پرستاری

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

مشاوره انجام پایان نامه دکترا و انجام پایان نامه دکتری

مشاوره پایان نامه : 09199631325 می باشد.

مشاوره مقاله : 09353132500


ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید