انجام رساله مدیریت پروژه و ساخت دکتری و انجام پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت دکترا

انجام رساله مدیریت پروژه و ساخت دکتری و انجام پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت دکترا | مشاوره پایان نامه : 09199631325 می باشد

انجام رساله مدیریت پروژه و ساخت دکتری و انجام پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت دکترا

انجام رساله مدیریت پروژه و ساخت دکتری و انجام پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت دکترا :

رساله مدیریت پروژه و ساخت یکی از رشته های مهم دانشگاه می باشد که در مقاطع لیسانس و ارشد و رساله دکتری مدیریت پروژه و ساخت در دانشگاه های کشور ارائه می شود.

در همین زمینه دانشگاه های تهران، علامه، بهشتی، دانشگاه آزاد، تربیت مدرس و بسیاری از دانشگاه های دیگر به ارائه این رشته برای دانشجویان می پردازند.

دانشجویان مدیریت پروژه و ساخت دوره کارشناسی ارشد و دکتری پس از پایان دوران تحصیل خود می بایست با انتخاب موضوع رساله خود به ارائه رساله و مقاله و دفاع از رساله خود بپردازند.

موضوعات محوری انجام رساله مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت پروژه و ساخت در زمینه های مختلفی دارای موضوعات متفاوت می باشد.

مطب پیشنهادی :
ویزای تحصیلی ایتالیا و شرایط ویزای تحصیلی ایتالیا

مراحل انجام رساله مدیریت پروژه و ساخت

در انجام رساله مدیریت پروژه و ساخت می بایست موضوع تحقیق مشخص شود. بعد از تایید موضوع تحقیق که بر اساس موضوعات مدیریت پروژه و ساخت در گرایش های مختلف می باشد دانشجویان می بایست پروپوزال تحقیقاتی خود را بر اساس موضوع تحقیق ارائه نمایند.

مراحل اجرای پروپوزال در ادامه بیان شده است:

 • اولین بخش پرپوزال شامل بیان مساله می باشد. در این بخش مساله اصلی تحقیق بیان می گردد.
 • در مرحله دوم اهمیت موضوع تحقیق ارائه می شود.
 • در بخش سوم نیز روش شناسی تحقیق بر اساس موضوع انتخابی ارائه می گردد.
 • بخش اهداف تحقیق نیز به بیان اهداف فرعی و اصلی می پردازد.
 • در بخش مدل نیز در صورت ارائه مدل این بخش به بررسی روابط بین متغیر ها می پردازد.
 • در نهایت نیز جامعه و روش نمونه گیری ارائه می شود و ابزار تحقیق نیز بیان و بر این اساس روش تجزیه و تحلیل و نرم افزار مطرح می گردد
مطب پیشنهادی :
مجلات علمی و پژوهشی رشته مکانیک

پس از تصویب پروپوزال مدیریت پروژه و ساخت می بایست بقیه فصول رساله تهیه گردد. در همین زمینه فصول رساله مدیریتی در قالب موارد زیر می باشد:

 • فصل اول کلیات تحقیق
 • فصل دوم مبانی نظری
 • فصل سوم روش شناسی تحقیق
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
 • در نهایت نیز بر اساس کلیه بخش های رساله می بایست از کل فرآیند رساله خود پاورپویینت تهیه و در جلسه دفاع شرکت نمایید.

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

مشاوره انجام پایان نامه دکترا و انجام پایان نامه دکتری

مطب پیشنهادی :
بهترین موسسه انجام پایان نامه ارشد | بهترین موسسه انجام رساله دکتری

مشاوره پایان نامه : 09199631325 می باشد.

مشاوره مقاله : 09353132500


 

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید