انجام رساله معماری دکتری و انجام پایان نامه معماری دکترا

انجام رساله معماری دکتری و انجام پایان نامه معماری دکترا | مشاوره پایان نامه : 09199631325 می باشد .....

انجام رساله معماری دکتری و انجام پایان نامه معماری دکترا

انجام رساله معماری دکتری و انجام پایان نامه معماری دکترا :

پایان نامه معماری یکی از رشته های مهم دانشگاه می باشد که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و رساله دکتری معماری در دانشگاه های کشور ارائه می شود.

در همین زمینه دانشگاه های تهران، علامه، بهشتی، دانشگاه آزاد، تربیت مدرس و بسیاری از دانشگاه های دیگر به ارائه این رشته برای دانشجویان می پردازند.

دانشجویان معماری دوره کارشناسی ارشد و دکتری پس از پایان دوران تحصیل خود می بایست با انتخاب موضوع رساله خود به ارائه رساله و مقاله و دفاع از رساله خود بپردازند.

موضوعات محوری انجام رساله معماری

معماری در زمینه های مختلفی دارای موضوعات متفاوت می باشد.

مطب پیشنهادی :
خرید و فروش پایان‌ نامه در ایران | آیا خرید و فروش پایان‌ نامه قانونی دارد ؟

مراحل انجام رساله دکتری معماری

در انجام رساله معماری می بایست موضوع تحقیق مشخص شود. بعد از تایید موضوع تحقیق که بر اساس موضوعات معماری در گرایش های مختلف می باشد دانشجویان می بایست پروپوزال تحقیقاتی خود را بر اساس موضوع تحقیق ارائه نمایند.

مراحل اجرای پروپوزال در ادامه بیان شده است:

 • اولین بخش پرپوزال شامل بیان مساله می باشد. در این بخش مساله اصلی تحقیق بیان می گردد.
 • در مرحله دوم اهمیت موضوع تحقیق ارائه می شود.
 • در بخش سوم نیز روش شناسی تحقیق بر اساس موضوع انتخابی ارائه می گردد.
 • بخش اهداف تحقیق نیز به بیان اهداف فرعی و اصلی می پردازد.
 • در بخش مدل نیز در صورت ارائه مدل این بخش به بررسی روابط بین متغیر ها می پردازد.
 • در نهایت نیز جامعه و روش نمونه گیری ارائه می شود و ابزار تحقیق نیز بیان و بر این اساس روش تجزیه و تحلیل و نرم افزار مطرح می گردد
مطب پیشنهادی :
انجام پایان نامه مدیریت کارشناسی ارشد و رساله دکترای مدیریت در موسسه ایزی تز

پس از تصویب پروپوزال معماری می بایست بقیه فصول رساله تهیه گردد. در همین زمینه فصول رساله مدیریتی در قالب موارد زیر می باشد:

 • فصل اول کلیات تحقیق
 • فصل دوم مبانی نظری
 • فصل سوم روش شناسی تحقیق
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
 • در نهایت نیز بر اساس کلیه بخش های رساله می بایست از کل فرآیند رساله خود پاورپویینت تهیه و در جلسه دفاع شرکت نمایید.

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

مشاوره انجام پایان نامه دکترا و انجام پایان نامه دکتری

مشاوره پایان نامه : 09199631325 می باشد.

مطب پیشنهادی :
انجام رساله مدیریت پروژه و ساخت دکتری و انجام پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت دکترا

مشاوره مقاله : 09353132500


 

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید