انجام رساله ژئوفيزيك دکتری و انجام پایان نامه ژئوفيزيك دکترا

انجام رساله ژئوفيزيك دکتری و انجام پایان نامه ژئوفيزيك دکترا | مشاوره پایان نامه : 09199631325 می باشد.

انجام رساله ژئوفيزيك دکتری و انجام پایان نامه ژئوفيزيك دکترا

انجام رساله ژئوفيزيك دکتری و انجام پایان نامه ژئوفيزيك دکترا :

پایان نامه ژئوفيزيك یکی از رشته های مهم دانشگاه می باشد که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و رساله دکتری ژئوفيزيك در دانشگاه های کشور ارائه می شود.

در همین زمینه دانشگاه های تهران، علامه، بهشتی، دانشگاه آزاد، تربیت مدرس و بسیاری از دانشگاه های دیگر به ارائه این رشته برای دانشجویان می پردازند.

دانشجویان ژئوفيزيك دوره کارشناسی ارشد و دکتری پس از پایان دوران تحصیل خود می بایست با انتخاب موضوع رساله خود به ارائه رساله و مقاله و دفاع از رساله خود بپردازند.

موضوعات محوری انجام رساله ژئوفيزيك

ژئوفيزيك در زمینه های مختلفی دارای موضوعات متفاوت می باشد.

مراحل انجام پایان نامه ژئوفيزيك دکترای تخصصی

در انجام رساله ژئوفيزيك می بایست موضوع تحقیق مشخص شود. بعد از تایید موضوع تحقیق که بر اساس موضوعات ژئوفيزيك در گرایش های مختلف می باشد دانشجویان می بایست پروپوزال تحقیقاتی خود را بر اساس موضوع تحقیق ارائه نمایند.

مطب پیشنهادی :
اجزای یک نوشته تحقیقی کدام است؟

مراحل اجرای پروپوزال در ادامه بیان شده است:

 • اولین بخش پرپوزال شامل بیان مساله می باشد. در این بخش مساله اصلی تحقیق بیان می گردد.
 • در مرحله دوم اهمیت موضوع تحقیق ارائه می شود.
 • در بخش سوم نیز روش شناسی تحقیق بر اساس موضوع انتخابی ارائه می گردد.
 • بخش اهداف تحقیق نیز به بیان اهداف فرعی و اصلی می پردازد.
 • در بخش مدل نیز در صورت ارائه مدل این بخش به بررسی روابط بین متغیر ها می پردازد.
 • در نهایت نیز جامعه و روش نمونه گیری ارائه می شود و ابزار تحقیق نیز بیان و بر این اساس روش تجزیه و تحلیل و نرم افزار مطرح می گردد
مطب پیشنهادی :
انجام پایان‌ نامه دکتری در یزد | انجام پایان‌ نامه ارشد و رساله دکترا در یزد

پس از تصویب پروپوزال ژئوفيزيك می بایست بقیه فصول رساله تهیه گردد. در همین زمینه فصول رساله مدیریتی در قالب موارد زیر می باشد:

 • فصل اول کلیات تحقیق
 • فصل دوم مبانی نظری
 • فصل سوم روش شناسی تحقیق
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
 • در نهایت نیز بر اساس کلیه بخش های رساله می بایست از کل فرآیند رساله خود پاورپویینت تهیه و در جلسه دفاع شرکت نمایید.

 

کدام گرایش های رساله ژئوفيزيك در ایزی تز انجام شده است :
 1. ژئوفيزيك لرزه شناسي
 2. ژئوفيزيك زلزله شناسي
 3. ژئوفيزيك الكترومغناطيس
 4. ژئوفيزيك گراني سنجي

گروه متخصصان ایزی تز :

مطب پیشنهادی :
مجلات علمی و پژوهشی رشته مکانیک

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

مشاوره انجام پایان نامه دکترا و انجام پایان نامه دکتری

مشاوره پایان نامه : 09199631325 می باشد.

مشاوره مقاله : 09353132500


 

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید