روش کیفی در تکمیل پایان‌ نامه

روش کیفی در تکمیل پایان‌ نامه

روش کیفی در تکمیل پایان‌ نامه  : هر دانشجو، محقق، پژوهشگر و یا استاد در جهت انجام پایان‌ نامه و یا تحقیق و پژوهش خود قبل از هر چیزی نیاز دارد تا یک سری از مراحل تحقیق را درباره موضوع خود پشت سر بگذارد. در دهه‌ها و سالهای گذشته در باب بحث و موضوعات متفاوت، دیدگاه و رویکرد کیفی در انجام پژوهش، تحقیق و موضوعات مرتبط با پایان‌ نامه دانشجویان به وجود آمده است.

این موضوع باعث می‌شود تا روش کیفی در تکمیل پایان‌ نامه دارای اهمیت و مورد استفاده باشد. رشته‌هایی مانند صنایع غذایی، حسابداری، مدیریت و غیره در زمره رشته‌هایی می‌باشند که از روش کیفی در تکمیل پایان‌ نامه به میزان زیاد و قابل توجهی استفاده می‌گردد. این روزها تعداد زیادی پایان‌ نامه یافت می‌شود که از روش کیفی در تکمیل پایان‌ نامه بهره برده‌اند.

به همین دلیل است که در این مقاله سعی بر آن داشته‌ایم تا بتوانیم مراحل لازم در جهت چگونگی انجام روش کیفی در تکمیل پایان‌ نامه توضیح بدهیم تا دانشجویان، محققان، پژوهشگران و اساتید محترم بتوانند با مطالعه آن تصویر و ذهنیت مناسب‌تری نسب به روش کیفی در تکمیل پایان‌نامه داشته‌ باشند.

روش کیفی در تکمیل پایان نامه چیست؟

از جمله روش‌های مورد استفاده در جهت تحقیق و بدست آورن اطلاعات مختلف در باب موضوعات و رشته‌های متفاوت در پایان‌نامه دانشجویان روش کیفی در تکمیل پایان‌نامه می‌باشد. برای به سرانجام رساندن این نوع از تحقیق و پژوهش به دسته‌بندی و دسترسی به اطلاعات دقیق از رویکرد مد نظر نیاز است که در ادامه توضیحات بیشتری درباره آن خواهیم داد.

منظور و مفهوم مدنظر از بیان عنوان “مطالعه کیفی” در واقع موضوع ارجحیت داشتن کیفیت یک پدیده نسبت به کمیت آن پدیده می‌باشد. این موضوع باعث می‌شود تا بتوان معانی و مفاهیم را شکافته و بررسی نمود و درک تعاریف و علایم به راحتی حاصل گردد.

رویکرد و جهت‌گیری‌های مختلف و متفاوتی در باب روش کیفی در تکمیل پایان‌نامه به خدمت گرفته می‌شود. روش کیفی در تکمیل پایان‌نامه بر پایه شیوه و رویکردهای متفاوتی ممکن است صورت پذیرد که در ذیل به آنها اشاره کرده‌ایم:

  1. نشانه شناسی
  2. نظریه مبانی
  3. هرمنوتیک و یا تاویل شناسی
  4. وقایع زندگی و یا تحقیق در زندگی‌نامه
  5. پدیدار شناختی
  6. نحلیل گفتمان یا مکالمات
  7. جامعه سنجی
  8. مردم نگاری و یا قوم نگاری
  9. کردار شناسی
مطب پیشنهادی :
دفاع پایان نامه چقدر زمان داریم ؟ | چند ترم برای دفاع پایان نامه چقدر زمان داریم ؟

در اغلب موارد تحقیقاتی از چنین رویکردهایی استفاده شده و تمرکز اصلی روش کیفی در تکمیل پایان‌نامه های مختلف نیز اینگونه است.

انواع روش‌های تحقیق کیفی

در قسمت‌های مختلف این احتمال وجود دارد که از شیوه‌های متفاوتی از روش‌های کیفی در به نتیجه رسیدن یک پژوهش و یا تحقیق مورد استفاده واقع گردد که بعضی از آنها در ذیل آورده شده است:

نظریه مبنایی و یا Grounded Theory

نظریه مبنایی یک روش شناخته شده است که در بسیاری از تحقیقات کیفی به کار گرفته شده است. نظریه مبتنی بر کشف یا ساخت آن از داده ها، به طور سیستماتیک بدست آمده و با استفاده از تجزیه و تحلیل مقایسه ای بررسی و توجیح می شود. در حالی که نظریه بنیادی ذاتاً انعطاف پذیر است، اما متدولوژی پیچیده ای دارد.

مردم نگاری / قوم نگاری و یا Ethnography

یکی روش کیفی در تکمیل پایان‌نامه می‌تواند مردم‌نگاری باشد. مفهوم قوم نگاری، به سادگی بیان شده است، مطالعه افراد در محیط خود با استفاده از روش هایی مانند مشاهده مشارکت کننده و مصاحبه حضوری است. تحقیقات قوم شناسی کلاسیک شامل شرح مفصلی از کل فرهنگ خارج از کشور مبدأ محقق است.

پدیدار شناختی و یا Phenomenology

پدیدارشناسی، جنبشی فلسفی است که از قرن بیستم سرچشمه گرفته است، هدف اصلی آن بررسی و توصیف مستقیم پدیده هایی می‌باشد که بصورت آگاهانه تجربه شده‌اند، بدون نظریه‌هایی در مورد توضیح علّیت آنها و تا آنجا که ممکن است از پیش فرض‌ها و فرضیه‌های بررسی نشده استفاده می‌گردد.

هدف از رویکرد پدیدارشناختی روشن ساختن خاص، شناسایی پدیده ها از طریق نحوه درک آنها از سوی بازیگران دارای نقش (فاعلان) در یک موقعیت است.

نمونه‌هایی از تحقیقات پدیدارشناسی عبارتند از: بررسی تجربیات زنانی که تحت عمل بیوپسی سینه قرار گرفته‌اند یا تجربیات اعضای خانواده که منتظر عزیزان تحت عمل جراحی بزرگ خود هستند.

تحقیقات در زندگی‌نامه و یا Biographical Research

تحقیقات بیوگرافی یا تحقیقات در زندگی‌نامه یک رویکرد تحقیق کیفی است که با الگوی تفسیری اجتماعی پژوهشی همسو می‌باشد. تحقیقات بیوگرافی مربوط به بازسازی تاریخ زندگی و ساختار معنا بر اساس روایات و اسناد بیوگرافی است.

مطب پیشنهادی :
انجام پروژه مهندسی دریا | شبیه سازی پروژه های مهندسی دریا با ایزی تز

داده های بیوگرافی، یا داده های زیستی، معیارهای جنبه های کلیدی تجربیات زندگی افراد است که برای پیش بینی عملکرد آینده متقاضیان شغل در سازمان ها، خواهان یک عملکرد مانند عملکرد شغلی خاص، کار تیمی و غیره است. این روش به عنوان یک روش کیفی در تکمیل پایان‌نامه می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

تحلیل گفتمان و مکالمات و یا Discourse Analysis

گاهی اوقات تحلیل گفتمان به عنوان تحلیل زبان “فراتر از جمله” تعریف می شود. تحلیلگران گفتمان تکههای بزرگتری از زبان را در کنار یکدیگر مطالعه میکنند. برخی از تحلیلگران گفتمان، زمینه گفتمان بزرگتر را در نظر می گیرند تا بفهمند چگونه بر معنی جمله تأثیر می گذارد.

شما در حال مطالعه روش کیفی در تکمیل پایان‌ نامه هستید.

تجزیه و تحلیل گفتمان را می توان به دو رویکرد عمده تقسیم کرد: زبان در حال استفاده (یا متن و گفتار در موقعیت اجتماعی) و سیاسی-اجتماعی. رویکرد زبان در حال استفاده به ابعاد خرد زبان، ساختارهای دستوری و چگونگی تداخل این ویژگی ها در یک بافت اجتماعی مربوط می شود.

هرمنوتیک و تاویل شناسی یا Hermeneutic

تحقیقات هرمنوتیک بر تفسیرهای ذهنی در تحقیق معانی متون، هنر، فرهنگ، پدیده های اجتماعی و تفکر تأکید دارد. بنابراین، این استراتژی برخلاف آن استراتژی های تحقیقاتی است که بر عینیت و استقلال از تفسیرها در شکل گیری دانش تأکید می کند.

همچنین هرمنوتیک همه چیز درباره تفسیر در زمینه های تحصیلی، مانند تفسیر نمایشنامه ها یا رمان ها، اما همچنین در زندگی روزمره است، هنگامی که ما اقدامات دوستان خود را تفسیر می کنیم یا به طور مثال سعی می کنیم بفهمیم منظور از خاتمه شغل از طرف یک نفر چه بوده است به بررسی هرمنوتیک این موقعیت پرداخته‎‍‌ایم.

کردار شناسی یا Ethnology

تحقیقات قوم نگاری یک روش کیفی است که در آن محققان در محیط واقعی زندگی خود مشاهده و/یا با شرکت کنندگان در یک مطالعه تعامل می کنند. هدف از یک مطالعه مردم شناسی در یک پروژه قابلیت استفاده این است که “زیر پوست” یک مشکل طراحی (و همه مسائل مربوط به آن) قرار گیرد.

مطب پیشنهادی :
ویزای تحصیلی قبرس و شرایط ویزای تحصیلی قبرس

** هدف اصلی قوم نگاری به دست آوردن درک جامع از یک گروه اجتماعی یا فرهنگی است.

مردم شناسانی که بر یک فرهنگ تمرکز می کنند، اغلب “مردم نگار” خوانده می شوند در حالی که کسانی که بر فرهنگ های مختلف تمرکز دارند، اغلب “مردم شناس” نامیده می شوند. اصطلاح قوم شناسی به “آدام فرانتس کولر” نسبت داده می شود که از آن در تاریخ 1783 میلادی در وین از این رو ش استفاده کرده و آن را تعریف نموده است. به دلیل داشتن این سابقه شناخته شده این روش کیفی در تکمیل پایان‌نامه می‌تواند اعتبار بالایی برای تحقیق و یا پژوهش شما به همراه داشته باشد.

شما در حال مطالعه روش کیفی در تکمیل پایان‌ نامه هستید.

جامعه سنجی یا Sociometry

رویکرد نظری و روش شناختی که به دنبال تجزیه و تحلیل روابط بین افراد در شرایط گروه های کوچک است. جامعه سنجی شکلی از تحلیل شبکه است و دارای ویژگی های متمایز کننده با سایر روش‌ها می‌باشد. جامعه سنجی در 1930 میلادی توسط روانشناس اجتماعی Jacob Moreno توسعه یافت.

جامعه سنجی راهی برای سنجش روابط بین افراد است. آزمون های جامعه سنجی می توانند موقعیت و ساختار اجتماعی را کشف، توصیف و ارزیابی کنند و می توانند میزان پذیرش یا عدم پذیرش بین گروه های ورزشی را اندازه گیری کنند.

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

انجام پایان نامه دکترا

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید