متد و روش هابرای نوشتن مقالات isi چگونه است

متد و روش هابرای نوشتن مقالات isi چگونه است

متد و روش هابرای نوشتن مقالات isi چگونه است

متد و روش هابرای نوشتن مقالات isi چگونه است

متد و روش هابرای نوشتن مقالات isi چگونه است ؟تمامی مراحلی که طی میکنید تا منجربه ایجاد یک کتاب یا مقاله شود روش کار شما میباشد تمامی اقداماتی که در آزمایشگاه با ابزار های آزمایشگاهی انجام میشود یا تحقیقاتی که در کتاب خانه به ثبت میرسد روش کار پژوهش شما میباشد.

روش ها و پژوهش ها که منجربه نتیجه گیری تحقیق شما میشوند بسیار مهم هستند چون اگر ایرادی در این مرحله پیش بیاید موجب میشود که کل محتوای مقاله دچار ایراد شود به دلیل حساسیت بسیار زیادی که این بخش دارد داوران اولین بخشی که از مقاله مطالعه میکندد این قسمت میباشد.

مواد و روش ها

 • برای کمک به نوشتن و تهیه دست نوشته، چندین چک لیست یا دستورالعمل ها در وب سایت IJSPT وجود دارد.
 • دستورالعمل های CONSORT می تواند در هنگام تهیه و گزارش یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی مورد استفاده قرار گیرد .
 • چک لیست  STARD برای طراحی دقت تشخیصی طراحی شده است .
 • چک لیست  PRISMA برای استفاده در هنگام انجام یک متاآنالیز یا بررسی سیستماتیک توسعه داده شد .

اجزایی که باید در بخش مواد و روش ها به کار ببریم:

 • جمعیت و تجهیزات مورد استفاده در این مطالعه
 • نحوه تهیه جمعیت و تجهیزات و آنچه که در طول مطالعه انجام شده است
 • پروتکل مورد استفاده
 • نتایج و چگونگی اندازه گیری آنها
 • روش های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها.
مطب پیشنهادی :
مقالات کنفرانس داخلی و خارجی چه ویژگی هایی دارند ؟

در ابتدا یک پاراگراف کوتاه باید روش های کلی و طراحی مطالعه بیان شوند.

مواد و روش هایی که ممکن در است در حین پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد 

در این پاراگراف اول به طور کلی شرح معیارهای ورود و خروج که به خواننده کمک می کند تا جمعیت مورد استفاده را درک کند، نوشته می شود. پاراگراف هایی که به دنبال هم نوشته می شوند، باید جزئیات بیشتری از رویه هایی که برای مطالعه بکار رفته است، را توضیح دهند. شرح روشنی از نحوه جمع آوری داده ها نیز مفید است.

چارچوب نوشتن بخش روش کار مقاله (Material & Method)

 • روش تحقیق: اشاره به روش تحقیق مورد استفاده از بین روش‌های مختلف مانند روش تاریخی، توصیفی، پیمایشی یا زمینه یابی، تحلیل محتوا، میدانی، مورد پژوهی، همبستگی، آزمایش میدانی و آزمایشی.
 • جامعه آماری: ارائه توضیحاتی درباره جامعه آماری به تفکیک مشخصاتی مانند سن، جنس و …
 • نمونه و روش نمونه گیری: آوردن حجم نمونه همراه با مشخصات دموگرافیک یا جمعیت شناختی، روش نمونه گیری مورد استفاده و افت احتمالی نمونه‌ها. در این بخش می‌توان از نمودارهایی استفاده کرد که میزان افت آزمودنی‌ها در هر مرحله از پژوهش را نشان می‌دهد. قابل ذکر است که در پژوهش‌های آزمایشی مربوط به حوزه علوم پزشکی باید از فرمت کونسورت استفاده نمایید. البته این فرمت در سایر رشته‌ها نیز قابل استفاده است.
 •  ابزارهای جمع آوری داده ها: اشاره به ابزارها همراه با مشخصات آن‌ها از جمله روایی و پایایی، زمانی که از ابزارهای استاندارد استفاده می شود. همچنین توضیح فرایند ساخت ابزار و مشخصات آن زمانی که ابزار جدید ساخته می‌شود.
 • شیوه‌های جمع آوری داده‌ها: اشاره به مراحل متوالی طی شده در راستای جمع آوری اطلاعات و چگونگی انجام کار توسط پژوهشگر.
 • روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها: اشاره به عنوان آزمون یا آزمون‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها.
مطب پیشنهادی :
پذیرش و چاپ مقاله | بهترین موسسه پایان نامه نویسی ایران ایزی تز شد

هدف از بخش مواد و روش ها در یک مقاله چیست؟

 •  مشخصات دقیق فنی یا روش آماده سازی و مقادیر و منبع
 •  توصیف تجهیزات مورد استفاده و ارائه تصاویر در صورت لزوم

ارائه زمان بندی

 •  فقط در صورت غیر معمول یا پیشرفته، روش های آماری را مورد بحث قرار دهید.
 • مواردی که نباید در بخش مواد و روش ها استفاده کنید:

نوشتن نتایج در بخش روش؛

 • نوشتن اطلاعات جزئی (غیر ضروری برای ایجاد قابلیت تکثیر و یا قضاوت اعتبار)؛
 • نوشتن تاریخچه درمان یا یک روش.
 • ذکر منابع بی مورد برای محصولات تجاری؛
 • مراجعه به محصولات اختصاصی یا فرآیندهایی که در دسترس نیستند.
مطب پیشنهادی :
اصلاح مقدمه مقاله با بهترین قیمت در ایران

نکته:

1.از بكار بردن كلمات مبهم خودداري كنيد.
2.استفاده از جدول و نمودار براي بيان هريك از اجزا مواد و روشها بلامانع است.
3.در اين بخش معمولاً از افعال مجهول استفاده ميشود ، گرچه در برخي موارد مي توان افعال معلوم نيز به كار برد.
4.به ياد داشته باشيد كه از ضمير اول شخص در اين بخش استفاده نكنيد

متد و روش هابرای نوشتن مقالات isi چگونه است

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید