مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم ترویج و آموزش کشاورزی

مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم ترویج و آموزش کشاورزی| مجلات علمی و ترویجی علوم ترویج و آموزش کشاورزی

لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته علوم ترویج و آموزش کشاورزی، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته علوم ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید وزارت علوم، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته علوم ترویج و آموزش کشاورزی وزارت علوم، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی وزارت علوم، راهنمایی پذیرش اکسپت مقاله علمی و پژوهشی، علمی و ترویجی رشته علوم ترویج و آموزش کشاورزی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 1. فصلنامه بين المللي مديريت كشاورزي و توسعه انگليسي
International Journal of Agricultural Management and Development
ISSN 2159-5852
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
مدير مسئول: دكتر محمد صادق اللهياري
سردبير: دكتر محمد چيذري
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 »

2. مجله پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي
ISSN 2008-5567
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
مدير مسئول: دكتر سيد جمال فرج اله حسيني
سردبير: دكتر سيد مهدي ميردامادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 42 + متن »

3. فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزي
ISSN 1735-6652
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه آموزش عالي علمي كاربردي وزارت جهاد كشاورزي
مدير مسئول: دكتر سيدجلال الدين بصام
سردبير: دكتر ايرج ملك محمدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 44 + متن »

4. فصلنامه تعاون و كشاورزي
ISSN 2008-5370
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
مدير مسئول: دكتر علي ربيعي
سردبير: دكتر محمد چيذري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 333 + متن »
»» اين مجله تا شماره زمستان 90 با نام تعاون منتشر شده است.

5. نشريه راهبردهاي كارآفريني در كشاورزي
ISSN 2423-7132
دوفصلنامه علمي – ترويجي (کشاورزي)
صاحب امتياز: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مدير مسئول: محمدمهدي مردانشاهي
سردبير: حميد اميرنژاد
محل انتشار: ساري ساير مشخصات» عناوين شماره 6 + متن »

6. فصلنامه روستا و توسعه
ISSN 1563-3322
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد كشاورزي
مدير مسئول: سيد حسن كاظمي
سردبير: بهاءالدين نجفي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و يكم شماره 1 + متن »

7. نشريه علوم ترويج و آموزش كشاورزي
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن علوم ترويج و آموزش كشاورزي – دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر علي اسدي
سردبير: دكتر داريوش حياتي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين شماره 26 + متن »

 

مطب پیشنهادی :
انجام پایان نامه هوشبری | انجام پایان نامه دکتری و ارشد هوشبری ارشد و دکترا

ایزی تز مرکز مشاوره انجام رساله دکتری و پایان نامه دکتری در ایران | برندی برتر در زمینه خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه ارشد : 09199631325

انجام پایان نامه دکتری : 09199631325

اکسپت مقاله علمی پژوهشی : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید