مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم دامی | مجلات علمی و ترویجی علوم دامی

مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم دامی | مجلات علمی و ترویجی علوم دامی

مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم دامی| مجلات علمی و ترویجی علوم دامی

لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته علوم دامی، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته علوم دامی مورد تایید وزارت علوم، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته کشاورزی علوم دامی وزارت علوم، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی علوم دامی وزارت علوم، راهنمایی پذیرش اکسپت مقاله علمی و پژوهشی، علمی و ترویجی رشته کشاورزی علوم دامی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 1. فصلنامه پژوهش هاي علوم دامي
ISSN 2008-5125
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر حسين جان محمدي
سردبير: دكتر اكبر تقي زاده
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال بيست و هشتم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال 88 با نام دانش كشاورزي چاپ شده است .

2. مجله پژوهش در نشخوار كنندگان
ISSN 2345-4253
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
مدير مسئول: علي نجفي نژاد
سردبير: نورمحمد تربتي نژاد
محل انتشار: گرگان ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

3. فصلنامه پژوهشهاي توليدات دامي فارسي – انگليسي
ISSN 2251-8622
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مدير مسئول: دكتر منصور رضايي
سردبير: دكتر قدرت الله رحيمي ميانجي
محل انتشار: ساري ساير مشخصات» عناوين شماره 19 + متن »

4. فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي ايران
ISSN 2008-3106
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد (دانشكده كشاورزي)
مدير مسئول: دكتر حسن نصيري مقدم
سردبير: دكتر رضا ولي زاده
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

5. فصلنامه تحقيقات توليدات دامي
ISSN 2252-0872
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه گيلان
مدير مسئول: دكتر محمد روستايي علي مهر
سردبير: دكتر نويد قوي حسين زاده
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

6. مجله توليدات دامي
ISSN 2009-6776
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: غلام عباس اكبري
سردبير: سيدداوود شريفي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيستم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 87 با عنوان مجله كشاورزي دانشگاه تهران منتشر شده است.

7. نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي)
ISSN 1019-9632
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: وزارت جهاد كشاورزي
مدير مسئول: دكتر سعيد اسماعيل خانيان
سردبير: دكتر محمود وطن خواه
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين شماره 118 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال 87 با نام پژوهش و سازندگي منتشر شده است.

8. مجله علوم دامي ايران
ISSN 2008-4773
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مدير مسئول: محمد رضا فتاحي مقدم
سردبير: دكتر محمد مرادي شهر بابك
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال چهل و نهم شماره 1 + متن »

9. فصلنامه علوم دامي كاربردي ايران انگليسي
Iranian Journal of Applied Animal Science
ISSN 2251-628X
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
مدير مسئول: دكتر عليرضا صيداوي
سردبير: دكتر سيدضياءالدين ميرحسيني
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 »

10. نشريه علوم طيور انگليسي
Poultry Science Journal
ISSN 2345-6604
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مدير مسئول: دكتر علي نجفي نژاد
سردبير: دكتر سعيد زره داران
محل انتشار: گرگان ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

11. نشريه علوم و فنون زنبور عسل ايران
دوفصلنامه علمي – ترويجي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن علمي زنبور عسل ايران
مدير مسئول: دكتر مجتبي محرمي
سردبير: كتر غلامحسين طهماسبي
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين شماره 15 + متن »

12. مجله علوم و فناوري دام انگليسي
Journal of Livestock Science and Technology
ISSN 2322-3553
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدير مسئول: دكتر اميد دياني
سردبير: دكتر محمد جواد ضميري
محل انتشار: كرمان ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

 

مطب پیشنهادی :
آموزش انجام مقاله و مشاوره اکسپت مقاله فوری در موسسه ایزی تز

 

ایزی تز مرکز مشاوره انجام رساله دکتری و پایان نامه دکتری در ایران | برندی برتر در زمینه خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه ارشد : 09199631325

انجام پایان نامه دکتری : 09199631325

اکسپت مقاله علمی پژوهشی : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید