مجلات علمی و پژوهشی رشته مکانیک

در این مقاله میخواهیم مجلات علمی و پژوهشی رشته مکانیک را برای شما معرفی کنیم با ما همراه باشید

لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته مکانیک ماشین های کشاورزی مورد تایید وزارت علوم

مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی وزارت علوم

فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی مکانیک ماشین های کشاورزی وزارت علوم

راهنمایی پذیرش اکسپت مقاله علمی و پژوهشی

علمی و ترویجی رشته بیوسیستم و مکانیزاسیون مکانیک ماشین های کشاورزی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مجلات علمی و پژوهشی رشته مکانیک

 ۱٫ مجله پژوهش هاي مكانيك ماشين هاي كشاورزي
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهركرد
مدير مسئول: دكتر سيدحسن طباطبايي
سردبير: دكتر رحيم ابراهيمي
محل انتشار: شهركرد ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره ۱۲ »

۲٫ نشريه تحقيقات مهندسي سامانه­ ها و مكانيزاسيون كشاورزي فارسي – انگليسي
ISSN 2476-4612
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
مدير مسئول: دكتر فريبرز عباسي
سردبير: دكتر ارژنگ جوادي
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين شماره ۶۹ + متن »

۳٫ فصلنامه تحقيقات مهندسي كشاورزي
ISSN 1735-5672
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
مدير مسئول: دكتر فريبرز عباسي
سردبير: دكتر مرتضي الماسي
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال شانزدهم شماره ۳ + متن »
»» توقف انتشار

۴٫ دو فصلنامه ماشين هاي كشاورزي
ISSN 6829-2228
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر سيد محمدرضا مدرس رضوي
سردبير: دكتر محمدحسين عباسپور فرد
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره ۲ + متن »

۵٫ نشريه مهندسي بيوسيستم ايران
ISSN 2008-4803
دوماهنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر كيومرث ابراهيمي
سردبير: دكتر اسداله اكرم
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال چهل و نهم شماره ۲ + متن »

۶٫ مجله مهندسي زراعي
ISSN 0254-3648
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز – دانشكده كشاورزي
مدير مسئول: دكتر هوشنگ بهرامي
سردبير: دكتر احمد لندي
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين سال چهلم شماره ۲ + متن »
»» اين مجله تا پايان سال ۱۳۸۷ با عنوان مجله علمي كشاورزي منتشر شده است.

مجلات علمی و پژوهشی رشته مکانیک

مطب پیشنهادی :
اجزای یک نوشته تحقیقی کدام است؟

ایزی تز مرکز مشاوره انجام رساله دکتری و پایان نامه دکتری در ایران | برندی برتر در زمینه خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه ارشد : 09199631325

انجام پایان نامه دکتری : 09199631325

اکسپت مقاله علمی پژوهشی : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید