نحوه نوشتن عنوان مقاله در مقالات علمی

نحوه نوشتن عنوان مقاله در مقالات علمی

نحوه نوشتن عنوان مقاله در مقالات علمی

نحوه نوشتن عنوان مقاله در مقالات علمی

اهمیت عنوان مقاله

در آماده سازی و نوشتن عنوان مقاله title، باید این نکته بسیار مهمی را به خاطر داشته باشید: اینکه عنوان توسط هزاران شخص خوانده خواهد شد. شاید تعداد کمی کل مقاله را بخوانند اما بسیاری از افراد این عنوان را در ژورنال اصلی و یا در دیتابیس ها خواهند خواند. بنابراین تمام کلمات در عنوان باید با دقت زیادی انتخاب شوند و ارتباط آنها با یکدیگر باید با دقت مورد توجه قرار گیرد. شاید متداول ترین اشتباه در عنوان های نامناسب و بدترین اشتباه از لحاظ درک عنوان، ترکیب نحوی یا گرامر غلط باشد.

عنوان خوب برای یک مقاله چیست؟ ما آن را به صورت حداقل تعداد واژگان ممکن تعریف می کنیم که قادر به شرح و توضیح کافی محتوای مقاله باشند.
به خاطر داشته باشید که خدمات نمایه سازی (Indexing) و چکیده نویسی همانند سیستم های کامپیوتری بازیابی سابقه تحقیق، تا حد زیادی به دقت عنوان مقاله متکی هستند. مقاله با عنوان نادرست می تواند عملا ناپیدا و گم شود و هرگز به مخاطب مورد نظر خود نرسد.

 

طول عنوان

گاهی اوقات عناوین خیلی کوتاه هستند. برای مثال، مقاله ای با عنوان Studies on Brucella به ژورنال Bacteriology ارسال شده است. مشخصا چنین عنوانی نمی تواند برای خواننده بالقوه خیلی مفید واقع شود. آیا این مطالعه، تاکسونومیک (Taxonomic)، ژنتیکی، بیو شیمیایی یا پزشکی است؟ ما حداقل می خواستیم که بدانیم این مطالعه از چه نوعی بوده است.

غالبا در بیشتر موارد عنوان ها خیلی طولانی هستند و شگفت اینکه، عناوین طولانی در مقایسه با عنوان های کوتاه اغلب کمتر معنی دار هستند. حدود یک قرن پیش زمانی که علوم کمتر تخصصی بودند، عنوان ها بیشتر طولانی و غیرتخصصی بودند، مانند عنوان زیر که یک عنوان مطمئنا عنوان نامناسبی است و شاید بتوان گفت که بیشتر به یک چکیده خوب شبیه است.

On the addition to the method of microscopic research by a new way of producing colour- contrast between an object and its background or between definite pans of the object itself.

بدون تردید، بیشتر مقاله های با عناوین بیش از حد طولانی، شامل واژگان زائدی هستند که غالبا این واژگان اضافی درست در ابتدا عنوان ظاهر می شوند. واژگان نظیر (Study on)، (Investigrations on) و (Observations on) همچنین کلمه یا حرف ابتدایی (A) و (An) یا (The) نیز واژه ای زاید هستند. مطمئنا چنین کلماتی برای اهداف نمایه سازی (Indexing)، بدون فایده و بی تاثیر است.

 

لزوم استفاده عنوان های خاص یا تخصصی

بیایید عنوان ساده ای را مورد تحلیل قرار دهیم:

Action of Antibiotics on Bacteria

آیا این عنوان خوب است؟ از لحاظ شکل و ظاهر مناسب است یعنی کوتاه بوده و هیچ بار اضافی (واژگان زاید) با خود حمل نمی کند. این عنوان مسلما با تغییر آن به صورت زیر بهتر نخواهد شد.

Preliminary Observation on the Effect of Certain Antibiotics on Various Speciesof Bacteria

اما بیشتر عنوان های بسیار کوتاه، برای این خیلی کوتاه هستند که شامل اصلاحات عمومی بوده، کلمات تخصصی را دربر نمی گیرند.

به احتمال زیاد می توان فرض کرد که تحقیق تعریف شده با عنوان فوق، تاثیر تمام انتی بیوتیک ها بر تمام انواع باکتری ها را بررسی کرده نکرده است. بنابراین این عنوان در واقع بی معنی است. اگر تنها یک یا چند آنتی بیوتیک مطالعه شده باشند، آنها باید تک تک در عنوان اشاره شوند. به همین ترتیب اگر تنها یک یا چند ارگانیسم آزمایش شده باشند آنها نیز باید به طور مجزا در عنوان ذکر شوند. در صورتی که تعداد آنتی بیوتیک ها یا ارگانیسم ها به طور دست و پاگیری برای فهرست کردن در عنوان زیاد باشد، شاید یک نام گروه می تواند جایگزین شود. مثال های عناوین قابل قبول تر عبارتند از:

Action of Streptomycin on Mycobacterium tuberculosis
Action of Streptomycin، Neomycin، and Tetracycline on Gram-Positive Bacteria
Action of Polyene Antibiotics on Plant-Pathogenic Bacteria
Action of Various Antifungal Antibiotics on Candida albicans and Aspergillus fumigates

با وجود آنکه این عنوان ها قابل قبول تر از عنوان مثال هستند، اما به طور خاصی مناسب نیستند زیرا هنوز خیلی عمومی هستند. اگر تاثیر (Action of) را بتوان به آسانی تعریف کرد، ممکن هست معنی واضح تر شود. برای مثال، عنوان نخست می تواند به صورت ذیل بیان شود.

Inhibition of Growth of Mycobacterium tuberculosisby Streptomycin

مدت ها قبل، لیووفهوک (Leeuwenhoek) از واژه (Animalcules) استفاده کرده که یک واژه ای توصیفی اما خیلی خاص نبود. در دهه 1930 میلادی، هاوارد رایزتریک (Howard Raistrick) مجموعه ای از مقالات تحت عنوان (Studies on Bacteria) را منتشر کرد.

مقالات مشابه امروزی، عناوین خیلی خاص تری دارند. اگر مطالعه ای به شرح و بررسی یک ارگانیسم بپردازد، عنوان آن شامل جنس، گونه و احتمالا حتی شماره سویه (Strain) می شود. اگر مطالعه به شرح و بررسی یک آنزیم در ارگانیسم بپردازد، عنوان آن چیزی شبیه (Enzymes in Bacteria) نخواهد بود، بلکه چیزی شبیه عنوان زیر خواهد بود.

Dihydrofolate Reductase Produced by Bacillus Subtilis

اهمیت ترکیب نحوی (Syntax) (گرامر)

در عنوان ها باید توجه خاصی به ترکیب نحوی یا گرامری مبذول شود. بیشتر اشتباهات گرامری در عنوان ها به دلیل ترتیب واژگان هستند.
مقاله ای به ژورنال باکتری شناسی (Journal of Bacteriology) با عنوان زیر ارائه شد.

Mechanism of Suppression of Nontransmissible Pneumonia in Mice Induced by Newcastle Disease Virus

مگر آنکه مولف به طریقی موفق به اثبات فرضیه پیدایش خود به خودی شده باشد، می توان گفت که ذات الریه بود که ایجاد شد و نه در موش ها. این عنوان باید به این صورت ارائه می شد.

Mechanism of Suppression of Nontransmissible Pneumonia Inducedin Mice by Newcastle Disease Virus

حال از نکات گرامری صرفه نظر کرده و به سایر نکات می پردازیم. لطفا هنگام استفاده از واژه ی (using) دقت کنید. واژه (using) می تواند به خوبی متداول ترین وجه وصفی در نگارش علمی باشد. به عنوان مثال می توان نتیجه گرفت که یا چند سگ باهوش تر وجود دارند، (using) در این جمله به غلط استفاده شده است:

Using a fiberoptic bronchoscope، dogs were immunized with sheep red blood cells.

سگ ها تنها جانوران باهوش نیستند زیرا مقاله ای به ژورنال باکتریولوژی (Journal of Bacter) تحت عنوان زیر ارائه شد:

Isolation of Antigens from Monkeys Using Complement-Fixation Techniques

حتی باکتری ها نیز باهوش هستند.
مقاله ای با عنوان زیر به ژورنال میکروبیولوژی بالینی (Journal of Clinical Mastitis) ارائه شد. آیا شگفت آور نیست که باکتری ها می توانند از GLC استفاده کنند؟

Characterization of Bacteria Causing Mastitis by Gas-Liquid Chromatography

عنوان به منزله برچسب

عنوان مقاله یک برچسب است و معمولا جمله نیست. عنوان مقاله یک جمله با آرایش معمول فاعل، فعل و مفعول نیست بلکه متشکل از جمله ای، ساده تر (یا حداقل کوتاه تر) است، اما ترتیب کلمات بسیار مهم می باشد.

ژورنال ها ی کمی اجازه می دهند تا عنوان به صورت یک جمله باشد. به عنوان مثال به عنوان زیر می توان اشاره کرد.

Amalthea’s Density Is Less Than That of Water

می توان به دو دلیل به چنین عنوانی معترض بود. ابتدا اینکه، فعل (Is) از این لحاظ واژه ای اضافی هست که می تواند بدون تاثیر گذاشتن بر درک معنی عنوان، به آسانی حذف شود. دوم اینکه فعل (Is) در اینجا به عنوانی منجر می شود که اکنون به نظر می رسد که یک اعلام صریح یا نظر قطعی باشد. عموما مولفین نتایج خود را به زمان حال ارائه نمی کنند. روسنر (Rosner) (1990) برای این عنوع عنوان ها، نام (عنوان جمله تصریحی یا اظهاری) (Assertive Sentence Title) (AST) را انتخاب کرد و دلایلی ارائه نمود که چرا نباید چنین عناوینی استفاده شوند. این عنوان ها به خصوص از این نظر نامناسب اند که در بعضی موارد، آنها به طور قطعی یک نتیجه گیری را اعلام می کنند که سپس به طور غیرقطعی و تجربی تر در چکیده یا در هر جای دیگر اظهار می شود. این عنوان ها با کاهش و تبدیل یک گزارش علمی به اظهار نظر بذله مانند، آن را کم اهمیت قلمداد می کنند.

معنی و ترتیب کلمات در عنوان از اهمیت زیادی برای خواننده بالقوه ای که عنوان را در فهرست مطالب ژورنال ملاحظه می کند، برخوردار است. اما این ملاحظات به همان اندازه نیز برای تمام محققینی که سابقه تحقیق را از طریق پایگاه داده ها جستجو می کنند و از وجود مقاله آگاه می شوند، مهم هستند. بنابراین، عنوان باید به منزله یک برچسب همراه خود مقاله، مفید و موثر باشد و همچنین باید به شکل مناسب برای سیستم های نمایه سازی مورد استفاده توسط Google Scholar، MEDLINE،Chemical Abstracts و غیره باشد. به طور خلاصه، اصطلاحات و واژگان در عنوان باید طوری انتخاب شوند که محتوای مهم مقاله را مشخص ساخته و یا مورد تاکید قراردهند.

برای کمک به خوانندگان (عناوین مکرر و کوتاه) (Running titles) یا (سرآیند ها) (Runing heads) در بالای هر صفحه مقاله یا کتاب چاپ می شوند. عنوان ژورنال یا کتاب غالبا در بالای صفحات در سمت چپ و عنوان مقاله یا فصل در بالای صفحات در سمت راست داده می شوند. به دلیل محدودیت فضا لازم است که عنوان ها کوتاه باشند. ( حداکثر تعداد شمارش کاراکترها احتمالا توسط دستورالعمل های ژورنال برای مولفین ارائه می شود) توصیه می شود که از عنوان کوتاه مناسب در صفحه عنوان مقاله استفاده شود.

 

مطب پیشنهادی :
پیشنهاد و سابمیت | ویراستاری و تقویت | بهترین موسسه پایان نامه نویسی ایران

اختصارات و اصلاحات تخصصی

عناوین تقریبا نباید شامل اختصارات، فرمول های شیمیایی، اسامی اختصاصی، اصطلاحات تخصصی و غیره باشند. در طراحی عنوان، مولف باید این سوال را بپرسد: چطور قبلا برای این نوع اطلاعات در یک پایگاه داده ها جستجو می کردم؟ اگر مقاله به تاثیر اسید هیدروکلریک (Hydrochloric acid) (HCL) مربوط می شود، آیا عنوان باید شامل واژگان اسید هیدرولیک باشد یا باید شامل HCL که خیلی کوتاه تر و به آسانی قابل تشخیص باشد؟ پاسخ به نظر واضح می رسد. علاوه بر این، اگر بعضی مولفین از HCL استفاده کنند (و سردبیران ژورنال اجازه دادند) در حالی که دیگران از اسید هیدروکلریک استفاده نموده باشند، یک محقق ممکن است تنها بخشی از سابقه تحقیق منتشر شده را پیدا کند و اطلاع نداشته باشد که منابع اضافی بیشتری در واژه اختصاری دیگری فهرست بندی شده اند. به هر حال، تاکنون بهترین قاعده برای مولفین و سردبیران ژورنال ها اجتناب از علائم اختصاری در عنوان ها می باشد و همین قاعده نیز باید برای اسامی اختصاصی و اصلاحات فنی غیرمعمول یا منسوخ بکار گرفته شوند.

 

مطب پیشنهادی :
مجلات علمی و پژوهشی رشته فقه و حقوق | مجلات علمی و ترویجی فقه و حقوق

ایزی تز مرکز مشاوره انجام رساله دکتری و پایان نامه دکتری در ایران | برندی برتر در زمینه خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه ارشد : 09199631325

انجام پایان نامه دکتری : 09199631325

اکسپت مقاله علمی پژوهشی : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید