نحوه نگارش پایان نامه دانشگاه به زبان ساده کاربردی - انجام رساله و پایان نامه دکتری پایان نامه

نحوه نگارش پایان نامه دانشگاه به زبان ساده کاربردی

نحوه نگارش پایان نامه دانشگاه به زبان ساده کاربردی

نحوه نگارش پایان نامه دانشگاه به زبان ساده کاربردی

نحوه نگارش پایان نامه دانشگاه به زبان ساده کاربردی :

با توجه به اینکه بر اساس مصوبه‌ی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تمامی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها باید مطابق با این راهنما تهیه و تنظیم و به تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها ارائه شود، لازم است دانشجویان گرامی پس از مطالعه‌ی دقیق راهنما و با استفاده از الگوی ( Template ) ارائه شده در سایت دانشگاه ، اقدام به تدوین و نگارش پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها‌ی خود نمایند؛ درغیراین‌صورت، پایان‌نامه یا رساله برای انجام امور فارغ‌التحصیلی قابل قبول نخواهد بود و عودت داده خواهد شد.

ويژگيها، عناصر و بخشهاي گوناگون نگارش پایان نامه

نگارش پایان نامه دانشگاه

 • ويژگيهاي ظاهري
 • ساختار
 • طراحي
 • جزئيات نگارشي

آنچه در اين راهنما ميآيد، در بر گيرندة چگونگي نگارش پایان نامه در اين چهار دسته اسـت.مخاطبان اصلي اين راهنما، دانشجويان هستند . ولي توصيه ها و رهنمودهايي نيز براي دانشجوياني كـه آن را به زبانهايي همچون عربي، انگليسي، فرانسه و … مينويسند، در بخشهاي جداگانه آمده است.

تايپ پایان نامه

 •  تمام محتواي پاياننامه بايد روي صفحه سفيد A4 و با استفاده از برنامه Word Microsoft و رعايت كامل آيين
  نگارش فارسي تايپ گردد.
 • صفحات اصلي پاياننامه به صورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا سرصفحه تايپ شود.
 • قلم مورد استفاده براي تايپ پاياننامه بايستي يكنواخت ومطابق جدول پيوست باشد.
مطب پیشنهادی :
نگارش پایان نامه ارشد و انجام رساله دکتری

 حاشيه صفحات پایان نامه

 • در صفحات فارسي حاشيه سمت راست 3 و حاشيه سمت چپ 5/2 سانتيمترميباشد.
 • در صفحات انگليسي اين اندازه بر عكس خواهد بود(حاشيه سمت راست 5/2 و حاشيه سمت چپ 3
  سانتيمتر).
 • در كليه صفحات اعم از فارسي وانگليسي، حاشيه بالا 3 و حاشيه پايين صفحه 5/2 سانتيمترميباشد.

سطرها و پاراگرافها

 • فاصله سطرها در تمامي پاياننامه برابر 15/1 سانتي متر است، اما فاصله سطرها در چكيده برابر 1 سانتيمتر
  معادل Single در برنامه Word مي باشد.
 • سطراول هرپاراگراف به اندازه 7/0 سانتيمترتورفتگي شروع ميشود.
 • بين تيترها و متن قبلي آنها يك سطر فاصله ميباشد در حالي كه بين تيترها و متن آنها هيچ فاصلهاي وجود
  ندارد.
 • همچنين بين عناوين جدولها و شكلها با خود جدولها و شكلها هيچ فاصلهاي وجود ندارد.

شمارهگذاري صفحات

 • – صفحات ابتدايي تا قبل از چكيده شمارهگذاري نميشوند.
 • – صفحات مقدماتي(از چكيده فارسي تا ابتداي متن اصلي) با حروف ابجد و متن اصلي با اعداد شمارهگذاري
  ميشود.
 • شمارهگذاري عددي صفحات شامل منابع وپيوستها نيزميشود.
 • هيچكدام از صفحات مربوط به عناوين فصلها شمارهگذاري نميشود.
 • شماره صفحه در پايين ودر وسط صفحه قرار ميگيرد.
 • نحوه شمارهگذاري صفحات مختلف پاياننامه مطابق جدول شماره2 خواهد بود.

شمارهگذاري عناوين اصلي و فرعي

 • تمامي عناوين اصلي و فرعي به صورت اعداد تركيبي كل به جزء و راست به چپ شمارهگذاري ميشوند.
  بدين ترتيب كه شماره فصل در سمت راست و شماره عناوين اصلي و فرعي به ترتيب در سمت چپ نوشته
  ميشود. مثلاً شماره 2-4-3 نشان دهنده عنوان فرعي سه از عنوان اصلي چهار فصل دوم است.
 • حد مجاز شمارهها حداكثر چهار رقم ميباشد.
 • در صورت نياز به تقسيمات بيشتر، از حروف الفباي فارسي يا بالت خط تيره (-) استفاده شود.
 • شمارهگذاري عناوين اصلي وفرعي داخل متن بايد دقيقاً مطابق با فهرست مطالب باشد.
مطب پیشنهادی :
انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات میدان و موج

ایزی تز برندی متفاوت با خدماتی متمایز در زمینه پایان نامه مشاوره پایان نامه دکتری و …

با همکاری آسان مقاله برند اول مشاوره مقاله در ایران

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید