نوشتن سپاسگزاری و تقدیر و تشکر در یک مقاله

نوشتن سپاسگزاری و تقدیر و تشکر در یک مقاله

نوشتن سپاسگزاری و تقدیر و تشکر در یک مقاله

 

اجزای بخش سپاسگزاری و تقدیر و تشکر acknowledgement در یک مقاله isi و علمی و پژوهشی

 

نوشتن سپاسگزاری و تقدیر و تشکر در یک مقاله : متن اصلی یک مقاله معمولاً توسط دو بخش اضافی یعنی بخش های «سپاسگزاری» و «منابع » (مراجع یا فهرست منابع) به پایان می رسد.

درمورد بخش «سپاسگزاری» دو جزء احتمالی وجود دارد که مستلزم توجه هستند. ابتدا اینکه شما باید از هر کمک فنی مهم که از هر فردی چه در آزمایشگاه خود و چه در جای دیگر گرفتید، تشکر و قدردانی کنید. شما باید همچنین از منبع تجهیزات خاص، یا سایر موارد قدردانی کنید. برای مثال ممکن هست چیزی شبیه این بگویید:

“Thanks are due to J.Jones for assistance with the experiments and to R.Smith for valuable discussion.”
دوم اینکه معمولا این بخش قدردانی است که در آن شما باید از هر کمک مالی بیرونی از قبیل بورس ها و اهدایی ها، قراردادها یا فلوشیپ ها قدر دانی کنید (در این روزها، ممکن است شما به طور کنایه آمیز به نبود چنین بورس های آموزشی و تحقیقی، قراردادها و فلوشیپ ها اشاره کنید. )

 

نزاکت داشتن

عنصر مهم در بخش سپاسگزاری، ادب و نزاکت است. هیچ چیز واقعاً علمی در این بخش از مقاله وجود ندارد. همان قواعدی که در هر عرصه دیگر زندگی متمدن به کار می روند، در اینجا نیز باید اعمال شوند.اگر شما دستگاه چمن زنی همسایه را قرض می گیرید، به خواهید سپرد که می بایست از وی تشکر کنید. اگر همسایه شما، ایده ی واقعاً خوبی برای زمین آرایی و محوطه سازی ملک شما به شما ارائه کندو شما این ایده را به مورد اجرا بگذارید، شما باید از وی تشکر کنید. همین امر در علم نیز صدق پیدامی کند، اگر همسایه (همکار) شما ایده های مهم، ملزومات یا تجهیزات مهمی فراهم کرد، شما باید از او تشکر کنید و این کار باید به صورت کتبی و چاپ شده انجام شود.

در اینجا باید به نکته مهمی اشاره شود. پیش از اشاره به هر شخص در بخش قدردانی، باید قبلاً از وی اجازه کسب کنید، غالباً نشان دادن نحوه جمله بندی و عبارت تقدیر و تشکر به شخصی که دارد از کمک وی قدردانی می شود، عاقلانه است. زیرا ممکن است وی اعتقاد داشته باشد که سپاسگزاری شما غیر کافی است یا بدتر اینکه،  خیلی احساساتی و افراط آمیز است. اگر با فردی همکاری داشته اید و بعضی ایده ها یا تجهیزات را از وی گرفته اید، آن شخص به احتمال زیاد یک دوست یا همکار با ارزش است؛ بنابراین نوشتن و چاپ عمومی واژه ای نسنجیده که ممکن است ناخوشایندی و رنجش او را به همراه داشته باشد، کاری نابخردانه خواهد بود؛ کاری که8 می تواند رابطه دوستی شما یا فرصت هایی برای همکاری آینده را به خطر اندازد. نحوه ی بیان نامناسب تشکر می تواند از تشکر و قدر دانی کردن نیزبدتر باشد و اگر شما برای مشورت و کمک دوستانه همکاران ارزش قائل می شوید، باید یرای تشکرازآنها به صورتی خوشایند، دقت کنید.

علاوه بر این، اگر تشکر و قدر دانی شما به یک ایده، پیشنهاد یا تفسیر مربوط می شود، در مورد آن دقت بیشتری داشته باشید. اگر ایده همکار شما به صورتی گسترده بیان شود، وی می تواند به نوعی در موقعیت حساس و بسیار دشوار اجبار به دفاع از کل مقاله قرار بگیرد.مطمئناً اگر همکار شما، مولف مشترک نباشد، شما نباید وی را به عنوان طرف مسئول برای ملاحظات و نتایج ارائه شدهدر مقاله خود معرفی کنید. در واقع ممکن است که همکار شما با بعضی از نکات اصلی و مهم مطرح شده توسط شما موافق نباشد و از نظر اخلاقی و علمی شایسته نخواهد بود که عبارات قدردانی و سپاسگزاری را به گونه ای بنویسید که بیانگیر تایید و پشتیبانی کامل او باشد.

در مورد قدردانی می بایست از بکار بردن واژه”wish” (خواستن،آرزو کردن)  اجتناب کرد. Wish، واژه کاملا مناسبی برای زمانی است که شما معنایآرزو کردن را برای آن بکار می برید مانند « من برای شما آزوی موفقیت می کنم »، اما اگر بگویید «من می خواهم یا من آرزو دارم از جان جونز تشکر کنم.» شما دارید واژگان را هدر می دهید و ازآنها استفاده نامناسب می کنید.

 

مطب پیشنهادی :
سایت نوشتن مقاله | معرفی سایت برای نوشتن مقاله علمی پژوهشی و isi و نگارش مقاله

ایزی تز مرکز مشاوره انجام رساله دکتری و پایان نامه دکتری در ایران | برندی برتر در زمینه خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه ارشد : 09199631325

انجام پایان نامه دکتری : 09199631325

اکسپت مقاله علمی پژوهشی : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید