نوشتن مقاله ISI به انگلیسی در تمامی رشته های دانشگاهی

نوشتن مقاله ISI به انگلیسی در تمامی رشته های دانشگاهی

نوشتن مقاله ISI به انگلیسی در تمامی رشته های دانشگاهی

نوشتن مقاله ISI به انگلیسی در تمامی رشته های دانشگاهی :

نوشتن مقاله ISI به انگلیسی دارای قوانین و قواعد منحصر به فرد خود می‌باشد. نیاز است تا قبل از اقدام برای پذیرفته شدن مقالات برای چاپ تمام نکات مرتبط و مورد نیاز رعایت گردد. در هر نوع از ارائه این موضوع دارای اهمیت است که بتوان مفاهیم را به شکل درست و دقیق منتقل نماییم تا بتوان درک صحیح از پژوهش خود به مخاطبان تحقیق خود ارائه کنیم.

درباره مقالات علمی – پژوهشی نوشتن مقاله ISI به انگلیسی پیچیده‌ تر خواهد بود. این موضوع به آن دلیل است که مفاهیم با زبان انگلیسی و به صورت صحیح و با رعایت شدن نکات کامل نگارشی در کنار موارد ویرایش زبان انگلیسی و در نهایت ویراستاری باید نگارش بشوند.

محققان و پژوهشگران معمولا توانایی درک مفاهیم و خواندن کلمات پیچیده و دشوار را دارند اما در هنگام نوشتن مقاله ISI به انگلیسی و یا مکالمه انگلیسی دچار مشکل می‌شوند.

این موضوع طبیعی و متداول است که مهارت های مکالمه و نگارشی برای محققان که انگلیسی زبان دوم آنها است ضعیف تر باشد. به هر حال در رویدادها و کنفرانس های علمی – پژوهشی کمک می‌کند تا ارتباط جامعه علمی به صورت بهتری شکل بگیرد.

همانطور که می‌دانید استفاده از زبان فارسی تنها برای مقالات و مجلات داخلی می‌باشد و نیاز است تا برای انجام پژوهش و تحقیقات در مقیاس بین المللی مانند نوشتن مقاله ISI به انگلیسی از این زبان کمک گرفت. به همین جهت نیاز است در صورتی که خود پژوهشگر، محقق، دانشجو یا استاد توانایی نگارش مقالات را به زبان انگلیسی ندارد از دیگر افراد خبره برای این کار کمک بگیرد.

سطح زبان انگلیسی محققان

با توجه به سطح مقاله و رشته تحصیلی شما نیاز است تا یک محقق با همان سطح نیاز کار شما را انجام بدهد. در نوشتن مقاله ISI به انگلیسی بررسی شدن با دقت این موضوعات و آشنایی کافی با آن کمک کننده است تا بتوان یک تحلیل صحیح از وضعیت حاضر داشته باشیم. با تعیین شدن وضعیت و شناخت متخصص و محقق مورد نیاز برای سطح هر پروژه می‌توان یکی از انتخاب های زیر را داشت.

نوشتن مقاله ISI به انگلیسی در سطح پیشرفته

اگر نیاز به نوشتن مقاله ISI به انگلیسی در سطح پیشرفته باشد یعنی نیاز است تا محقق به اصطلاحات علمی رشته شما و آنچه در مقاله آورده شده است در کنار روش صحیح نگارش آشنا باشد. با مد نظر قرار دادن میزانی که نویسنده و محقق به نگارش مقالات به زبان انگلیسی تسلط داشته باشد ممکن است تا بین چند روز تا چند هفته برای نگارش مقاله زمان مورد نیاز باشد.

مطب پیشنهادی :
اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال های بین المللی و ISI

به همین دلیل بهتر است تا پیش از اقدام برای نوشتن مقاله ISI به انگلیسی زمان بندی مورد توجه قرار بگیرد. مشخص است در صورتی که نویسنده توانایی های لازم را برای نگارش محتوای تخصصی داشته باشد می‌تواند در زمان کوتاه تری با کیفیت بالا مفاهیم مورد نظر را ترجمه نماید.

نوشتن مقاله ISI به انگلیسی در سطح متوسط

اگر مقاله شما در حد متوسط باشد و از کلمات تخصصی کمتری در آن استفاده شده باشد، یک محقق با سطح زبان متوسط می‌تواند پروژه شما را بر عهده بگیرد. بدیهی است که در این صورت می‌تواند هزینه و زمان کمتری برای نوشتن مقاله ISI به انگلیسی مورد نیاز باشد. برای تعیین سطح مقاله خود می‌توانید با موسسه علمی و تحقیقاتی ایزی تز در ارتباط باشید.

اگر خودتان دارای سطح زبان انگلیسی متوسط هستید نیز می‌توانید برای نوشتن مقالات خود اقدام نمایید، اما تجربه نشان داده است که در صورت برونسپاری در مدت زمان کمتری با کیفیت بهتری خروجی خواهید داشت. در صورتی که خودتان نیز نوشتن مقاله ISI به انگلیسی را انجام دادید، می‌توانید متن انگلیسی خود را برای بررسی و تغییرات و تصحیح در صورت نیاز به محققان دیگر بسپارید.

این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که ممکن است مفاهیم و موارد مختلف برای اصلاح وجود داشته باشد که از دید شما مخفی مانده است. برای آنکه بتوانید یک مترجم مناسب پیدا کنید، داشتن توانایی نگارش و تسلط به زبان انگلیسی برای نوشتن مقاله ISI به انگلیسی بسیار دارای اهمیت است.

نوشتن مقاله انگلیسی ISI

برای نوشتن مقاله ISI به انگلیسی، نیاز است تا ابتدا یک طرح کلی ایجاد شود. طرح کلی در واقع شامل مراحل نوشتن مقاله ISI به انگلیسی و ساختار آن است. شما در زیر می‌توانید مراحل مربوطه را با خلاصه ای از جزییات مشاهده بفرمایید.

مقدمه (مقالات ISI)

در مقدمه مقالات ISI نیاز است تا ابتدا موضوع انتخاب شده توسط شما معرفی گردد. در ادامه نیاز است هدف و دامنه تحقیق توسط شما بیان شود. بهتر است اطلاعات فنی و نظری مرتبط به صورت مناسب آورده شود. بدیهی است در مقدمه باید اهداف و مطالب به صورت خلاصه آورده شوند.

نگارش مقالات 

نیاز است تا داده های استفاده شده در تحقیق شما بررسی و نوع آنها شرح داده شود (مانند روش‌ها و شرکت کنندگان). مراحلی که برای جمع آوری اطلاعات انجام گردیده مانند نظرسنجی، مطالعات موردی، آزمایشات و مشاهدات باید توضیح داده شوند. امکان دارد نیاز باشد تا دلایل خود را برای روش مورد استفاده خودتان به جهت درک و حل مسائل توجیه نمایید.

مطب پیشنهادی :
اشتباهات جبران ناپذیر در نگارش مقاله

نتایج بدست آمده

نتایج مرتبط با مطالعات ممکن است با بهره گیری از شکل‌ها و جداول به شکل بصری آورده شوند. ارائه این اطلاعات در واقع می‌توانند به توضیح داده های پیچیده و تشریح اطلاعات کمک نماید. جدول‌ها حاوی مقدارهای عددی یا متن در سطرها و ستون های خود هستند. شکل‌ها نیز شامل عکس‌ها، نقشه‌ها و نمودارها می‌باشند.

توجه داشته باشید که دیتا، اعداد و ارقام مورد استفاده شما واقعی و مرتبط باشند. در صورتیکه شما از دیتا ساختگی استفاده کرده و این موضوع مشخص شود، مقاله شما قاعدتا کاملا رد خواهد شد و ممکن است خودتان را نیز در لیست سیاه (Blacklist) قرار بدهند.

مواردی مانند عنوان و شماره شکل و جداول نیز باید به صورت تراز و دقیقا زیر تصاویر و جدول‌ها قرار بگیرند. این نکته نیز شاید بسیار مهم باشد که حتما بایستی شکل‌ها و جداول در متن توضیح داده شده و مورد بحث قرار بگیرند.

بحث (مقاله ISI) 

در قسمت بحث نیاز است تا یافته های خودتان را مورد ارزیابی و تحلیل و بررسی قرار بدهید. نتایج بدست آمده خودتان را با یافته‌های مورد انتظار، مقادیر انتشار یافته و مطالعات قبلی مقایسه نمایید. دلایل اهمیت نتایج خودتان را در ارتباط با اهداف تحقیق خودتان روشن کنید. باید پیشنهادات خودتان برای محدودیت‌ها، موانع، مشکلات و نتایج غیر منتظره اعلام نمایید. مروری بر نتایج کلیدی و بیان اهمیت آنها را در ارتباط با هدف های خودتان برجسته نمایید.

هزینه نوشتن مقاله ISI به انگلیسی

در صورتی که مقالات را خودتان نگارش کنید و کارتان دارای مراحل و موارد عملی نباشد، صرفا یک سری از هزینه های جانبی در طی نگارش مقاله به فارسی پیش روی شما خواهد بود. هر چه کار شما تخصصی تر و میزان موارد عملی آن بیشتر باشد، هزینه های شما تا نوشتن مقاله ISI به انگلیسی بیشتر خواهد بود.

برای چاپ مقاله ISI نیاز است تا هزینه های مربوط به آن را بپردازید. تعدادی از محققان و پژوهشگران در پی منتشر شدن مقالات و دستاوردهای خود در ژورنال های معتبر بین المللی هستند. همانطور که می‌دانید با رشد روزانه فناوری و دانش، تعداد بیشتری از مقالات علمی به صورا روزانه منتشر می‌شوند. این مقالات باعث می‌شوند تا سطح علمی جوامع دانشگاهی بالاتر برود.

برای نوشتن مقاله ISI به انگلیسی و اکسپت و چاپ آن دو مدل نشریه در دسترس هستند که همگی با آنها آشنا می‌باشند:

  1. نشریات دسترسی آزاد یا Open Access
  2. نشریات دسترسی بسته یا Close Access
مطب پیشنهادی :
آموزش انجام مقاله و مشاوره اکسپت مقاله فوری در موسسه ایزی تز

به دلیل باز بودن دسترسی عموم به نشریات دسترسی آزاد، تعداد بازدید مقالات بیشتر خواهد بود. هزینه مرتبط با منتشر شدن مقالات در مجلات Open Access بالاتر و بر عهده نویسنده / نویسندگان می‌باشد. هزینه‌های رسیدگی به مقالات، داوری و انتشار نیز از هزینه ها از نوشتن مقاله ISI به انگلیسی تا چاپ آن است.

مزیت های نگارش مقالات ISI

  • نتیجه تحقیقات شما با سایر محققان در جهان به اشتراک گذاشته می‌شود.
  • برای مصاحبه و پذیرش شما در دکتری امتیاز حساب می‌گردد.
  • امتیاز برای استخدام شما در مراکز دولتی و خصوصی.
  • امتیاز برای عضویت شما در هیئت های علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
  • می‌توانید پروژه‌های تحقیقاتی پذیرفته و از ماقبل آن درآمد داشته باشید.
  • می‌توانید در بنیاد ملی نخبگان عضو شوید.
  • امکان اخذ بورسیه از دانشگاه‌های معتبر برای شما وجود خواهد داشت.

نگارش مقالات ISI را به چه کسی بسپاریم؟

معمولا تعداد محدودی از محققان توانایی آن را دارند تا در سطح پیشرفته زبان انگلیسی، مقالات را از فارسی به انگلیسی ترجمه نمایند. به این دلیل است که دانشجویان نیاز است تا مراحل مورد نیاز برای مقالات ISI خود را از نوشتن مقاله ISI به انگلیسی تا چاپ به دیگران بسپارند. برای این موضوع اگر سطح زبان انگلیسی شما مناسب است می‌توانید خودتان نسبت به نوشتن مقاله اقدام نموده و برای بررسی، ویرایش و ویراستاری مقاله خود را به محققان دیگر بسپارید.

موسسه علمی و تحقیقاتی ایزی تز با داشتن تعداد زیادی از محققان و مترجمان در سطح پیشرفته زبان انگلیسی اقدام برای نوشتن مقاله ISI به انگلیسی تا مراحل مرتبط با اکسپت و چاپ آن می‌نماید. شما می‌توانید برای محول نمودن کارهای خود به ما و اخذ مشاوره رایگان با موسسه ایزی تز تماس حاصل فرمایید.

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

انجام پایان نامه دکترا

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید