پارافریز کردن چیست | جلوگیری از سرقت ادبی

پارافریز کردن چیست | جلوگیری از سرقت ادبی

 

پارافریز کردن : محققین برای جلوگیری و پرهیز از قرارگرفتن در دام سرقت ادبی و علمی مقالات خود، می توانند به موارد زیر رجوع کنند که این موارد برای جلوگیری از پلاجیاریزم plagiarism حیاتی است:

 

پژوهشگران باید با روش های درست و صحیح منبع نویسی آشنا باشند و عین جملاتی را که از سایر مقالات در مقالات خود آورده اند را در کوتیشن قرار دهند و در لیست مراجع نیز نام مرجع اصلی آورده شود.

 

اگر بیش از سه کلمه از مقاله ای استفاده می شود باید به مرجع اصلی رفرنس داده شود.

 

عکس ها، نمودارها و جداولی که از منبع دیگری کپی شده است باید به مقاله اصلی ارجاع داده شود و اجازه از انتشارات اخذ شود در غیر اینصورت سعی نمایید عکس ها نمودارها و جدول را تغییر دهید.

 

حتی ارجاع به فیلم های سینمایی مستند، برنامه های تلویزیونی نیز باید انجام شود حتی برای آثاری مانند نقاشی و مجسمه سازی چون قادر به لحاظ نمودن اسامی فرد یا افرادی که ایده از آنها اقتباس شده، باید تلاش نمود به طور صادقانه آنرا به همگان اعلام نمود.

 

پارافریز کردن چیست│ آموزش Paraphrase│پارافریز به چه معناست│ Paraphrase

Paraphrasing یک روش موثر برای تلفیق ایده های سایر نویسندگان برای نوشتن متون مقالات پیشرفته است. اگر نویسنده مقاله دقت لازم را نداشته باشد، بدون اینکه متوجه آن شود، می توانید سرقت کرده و دزد ادبی شناخته شود. پارافریز به معنی تفسیر و تحلیل یک جمله از مقاله یا متن است. درصورتی که بطور غیر عمد، متنی را از مقالات دیگر بخواهیم بنویسیم از تکنیک های پارافریز (Paraphrasing) جهت رفع سرقت ادبی (Plagiarism) استفاده می کنیم. این امر علاوه بر تقویت مقاله نویسی، موجب می شود زمانی که محقق در حال تهیه مطلب یا مقاله ای است، از رعایت قوانین علمی_ادبی در اثر خود، اطمینان حاصل نماید.

 

مطب پیشنهادی :
مقاله چیست | مقاله نویسی | مقاله چیست و چگونه نوشته میشود

همه ما وقتی که برنامه های تلويزيوني را تماشا مي کنيم و ممکن است بخواهیم به دوستانمان، خانواده ما یا همکارانمان در مورد آنچه در برنامه تلویزیونی اتفاق افتاده است، چگونه این اتفاق افتاد و چرا این اتفاق افتاد شرح دهیم. ما داستان، شخصیت های اصلی، حوادث، و نکات مهم را با استفاده از کلمات خود ما تفسیر می کنیم. این Paraphrasing است – با استفاده از کلمات خود برای بیان پیام یا ایده های دیگران. در تفسیر، ایده ها و معانی منبع اصلی باید حفظ شود؛ ایده های اصلی باید از بین برود، اما اصطلاح باید خود شما باشد.

 

چگونه پارافریز کنیم؟

جملات مجهول را به معلوم تبدیل نمایید و بالعکس
کلمات را با کلمات هم معنی (بدون تغییر معنی) تعویض نمایید.
فاعل و فعل را تغییر دهید.
تنها به تغییر کلمات بسنده نکرده و متن را درک نموده و با زبان خود باز نویسی کنید و در صورتی که تشابه متن شما با متنی که زا آن کپی شده است بیش از 50% گزارش گردید، شا دچار سرقت علمی شده اید و باید ارجاع دهی (Citation) صورت پذیرد.


نمونه‌ای از سرقت ادبی

متن اصلی

 The complexity of the current global economy has to do with certain fundamental disjunctures between economy, culture and politics which we have barely begun to theorise

Plagiarised 1 (متن سرقت شده 1)

: The complexity of the current global economy has to do with certain fundamental disjunctures between economy, culture and politics which we have barely begun to theorise

Plagiarised 2 (متن سرقت شده 2)

Plagiarised 2 (متن سرقت شده): The complexity of the current global economy be relative to certain fundamental spliting between economy, culture and politics which we have barely started to theorise

هر دو متن بالا سرقت شده اند.


نمونه پارافریز کردن Paraphrasing

متن پارافریز شده (صحیح و قابل قبول)

The complexity of the current global economy has to do with certain fundamental disjunctures between economy, culture and politics which we have barely begun to theorise” (Appadurai 1999, p. 221)

متن پارافریز شده (صحیح و قابل قبول)

Analysis of global economy is complicate nowadays because it connected to culture and politics and this relationship was not study theoretically well (Appadurai 1999, p. 221)


نمونه‌ای از سرقت ادبی
متن اصلی

Put your education near the end of your resume, unless it is the most significant thing you have to sell. For most people with work experience related to what they are going after, the education (or education and training) section should be placed after the experience section. The date of any degree is usually sufficient, rather than the dates you attended an institution, unless you did not complete the degree; in this case, include attendance dates. And usually just the year of graduation is sufficient, rather than the month and year

متن سرقت شده

Unless it is the most significant part of your resume, put your education near the end. For most people with work experience related to the job they are seeking, the Education section should be placed after the Experience section. The date of your degree is usually sufficient, unless you did not complete the degree. In this case, include attendance dates. Also, the year of graduation is usually sufficient, rather than the month and year

متن پارافریز شده (صحیح و قابل قبول)

Gardella (2000) recommends describing your work experience before listing the details of your education. He also suggests listing the year your degree was conferred rather than the specific dates you attended school. The exception to this rule of thumb would be if you left school prior to completing your degree, in which case it would be appropriate to provide your dates of attendance

 

مطب پیشنهادی :
تقویت رزومه برای آزمون های استخدامی با ارائه مقاله

ایزی تز مرکز مشاوره انجام رساله دکتری و پایان نامه دکتری در ایران | برندی برتر در زمینه خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه ارشد : 09199631325

انجام پایان نامه دکتری : 09199631325

اکسپت مقاله علمی پژوهشی : 09353132500

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید