پذیرش دکترا 1400

پذیرش دکترا 1400

پذیرش دکترا 1400

در این مطلب قصد داریم به پذیرش دکترا 1400 و بررسی امتیازات پذیرش دکتری که شامل سوابق آموزشی دانشجو، سوابق پژوهشی و… می باشد بپردازیم.

پذیرش دکترا 1400

برای ورود به مقطع دکتری و تحصیل در این مقطع باید داوطلبان امتیازات لازم را برای شایستگی تحصیل در این مقطع بدست آورند و کسب این امتیازات با شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن آغاز می شود و تا روز مصاحبه ادامه دارد .

با قبولی در آزمون ورودی 50% مسیر ورود به مقطع دکتری را می گزرانید و 30 امتیاز مربوط به آزمون ورودی را بدست می آورید و اما برای کسب 70 امتیاز باقی مانده باید 50% دیگر مسیر را عبور کنید و در مصاحبه دکتری شرکت کنید .

این 70 امتیاز را باید در روز مصاحبه با ارائه مدارک مربوط به هر کدام از موارد بدست آورید . اول از همه باید بدانید که این 70 امتیاز خود به 2 بخش تقسیم می شود . 1 بخش 40 امتیازی و 1 بخش 30 امتیازی .

بخش 30 امتیازی مربوط می شود به سوابق آموزشی داوطلب و شامل موارد و امتیازات از قرار زیر می باشد :

مطب پیشنهادی :
مجلات علمی و پژوهشی رشته مکانیک

امتیازات سوابق آموزشی دانشجو دکترا :

 • معدل پایه کارشناسی ارشد :  6 امتیاز

دانشجویی که خود را مستعد ادامه تحصیل در مقطع دکتری می داند باید در زمان تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی فرهیخته ای باشد و معدل کارشناسی ارشد او متناسب ادامه تحصیل در مقطع ارشد باشد .

 • دانشگاه محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد : 5 امتیاز
 • مدت زمان تحصیل در دوره کارشناسی : 3 امتیاز
 • طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد : 3 امتیاز
 • قبولی در آزمونهای المپیاد و یا عضویت در بنیاد نخبگان و یا المپیاد  : 5 امتیاز
 • مدرک زبان انگلیسی :  8 امتیاز

در خصوص مدارک زبان باید ذکر نمود که فقط مدارک  TOEFL، TOLIMO ،  IELTS، MSRT، MHLE ، UTEPT  مورد قبول می باشد . مدرک EPT برای دانشگاه های آزاد نیز قابل قبول می باشد.

مجموع امتیازات بخش سوابق آموزشی : 30 امتیاز

بخش 40 امتیازی مربوط می شود به سوابق پژوهشی داوطلب و شامل موارد و امتیازات از قرار زیر می باشد :

امتیازات سوابق پژوهشی و علمی دانشجو دکترا :

 1. مقالات علمی چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی شامل مجلات : علمی پژوهشی ، Isi ، Jcr ، Scopus و ..   :      22 امتیاز   هر مقاله 7 امتیاز
 2. مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی ترویجی  :    6 امتیاز   هر مقاله 2 امتیاز
 3. مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی  :      4 امتیاز    —   کنفرانس های خارجی 2 امتیاز  –کنفرانس های داخلی 1 امتیاز
 4. چاپ کتاب / ترجمه کتاب  :   4 امتیاز
 5. کیفیت پایان نامه   :   4 امتیاز  :   عالی 4 امتیاز  —  خیلی خوب 2 امتیاز
مطب پیشنهادی :
نگارش کتاب از پایان‌ نامه چگونه می باشد ؟ | تبدیل پایان نامه به کتاب

مجموع امتیازات سوابق پژوهشی : 40 امتیاز 

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

انجام پایان نامه دکترا

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

 

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید

error: checked