پروپوزال بیماریهای عفونی | انجام پروپوزال ارشد و دکترا بیماریهای عفونی دکتری و ارشد

پروپوزال بیماریهای عفونی | انجام پروپوزال ارشد و دکترا بیماریهای عفونی دکتری و ارشد

پروپوزال بیماریهای عفونی | انجام پروپوزال ارشد و دکترا بیماریهای عفونی دکتری و ارشد

پروپوزال بیماریهای عفونی | انجام پروپوزال ارشد و دکترا بیماریهای عفونی دکتری و ارشد :

رشته بیماریهای عفونی شاخه ای از علوم پزشکی است که به پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماری های ناشـی از ارگانیسمهای بیمـاری را نظیر : انواع و اشکال مختلف باکتریها ، ویروسها ، انگلها و قارچها و پریـون هـا درگروههـا ی مختلف میپردازد . این رشته در کنترل همه گیریهای بیماریهای مسری ، عفونتهای بیمارستانی ، حذف و ریشه کن کردن بیماریها ی واگیـر دار نیز نقش اساسی دارد.

هدف این رشته ، آموزش پزشکان متخصص کارآمد به منظور ارائه خدمت در زمینه های پیشگیری ، کنترل ، حذف ، ریشه کن کردن و درمان بیماریهای عفونی وعوارض ناشی از آن بـا بـالاترین کیفیـت ، کـاهش دادن بـار ایـن بیماریها در کشور و گسترش پژوهشها و مرزهای دانش در این رشته است .

 

 

خدمات گروه تحقیقاتی ایزی تز برای پروپوزال بیماریهای عفونی :

 • پیشنهاد موضوعات پروپوزال ارشد و دکترا بیماریهای عفونی
 • پروپوزال ارشد و دکتری پایان نامه ارشد و دکترا بیماریهای عفونی
 • مقاله بیس پروپوزال ارشد و دکترا بیماریهای عفونی
 • آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال دکتری و ارشد پایان نامه ارشد و دکترا بیماریهای عفونی
 • تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری پایان نامه ارشد و دکترا بیماریهای عفونی
 • انجام فصل او ل دوم سوم چهارم پنجم پایان نامه ارشد و دکترا بیماریهای عفونی
 • مشاوره پروپوزال ارشد و دکترا بیماریهای عفونی
 • برگزاری جلسات آموزشی پروپوزال ارشد و دکترا بیماریهای عفونی
 • انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاوره پروپوزال ارشد و دکترا بیماریهای عفونی
 • استخراج مقاله از پروپوزال ارشد و دکترا در پایان نامه ارشد و دکترا بیماریهای عفونی
 • پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در پایان نامه ارشد و دکترا بیماریهای عفونی از مجلات ISI و ISC
 • چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه ارشد و دکترا بیماریهای عفونی
 • تبدیل پایان نامه به کتاب در پایان نامه ارشد و دکترا بیماریهای عفونی
مطب پیشنهادی :
پروپوزال علوم قرآن و حدیث | انجام پروپوزال ارشد و دکترا علوم قرآن و حدیث دکتری و ارشد

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

انجام پایان نامه دکترا

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

 

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید

error: checked