پروپوزال فقه و حقوق | انجام پروپوزال ارشد و دکترا علوم قرآن و حدیث دکتری و ارشد

پروپوزال فقه و حقوق | انجام پروپوزال ارشد و دکترا علوم قرآن و حدیث دکتری و ارشد

پروپوزال فقه و حقوق | انجام پروپوزال ارشد و دکترا علوم قرآن و حدیث دکتری و ارشد

پروپوزال فقه و حقوق | انجام پروپوزال ارشد و دکترا علوم قرآن و حدیث دکتری و ارشد

یکی از گرایش‌های رشته الهیات و معارف اسلامی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است که مباحث، مسائل و دیدگاه‌های حقوقی دانش فقه را از منظر دانش حقوق و هم چنین بالعکس مباحث، مسائل و دیدگاه‌های دانش حقوق را از منظر دانش فقه بررسی می‌کند و از نظر فرصت‌های شغلی با رشته حقوق برابر است.

 علم فقه اصولاً به وظایف و حقوق انسان در برابر خداوند و نیز سایر اجزاء هستی می پردازد. بنابر این در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، مسایل گوناگون اقتصادى، اجتماعى و سیاسى جامعه با مراجعه به احکام و حقوق اسلامى مورد بررسى و مطالعه قرار می‌گیرد و وظایف و حقوق انسان از دیدگاه شریعت الهی مشتمل بر رابطه میان انسان و خدا، رابطه انسانها با یکدیگر یا وظایف انسان نسبت به خود و طبیعت بررسی می شود.

مطب پیشنهادی :
قیمت پروپوزال و پایان نامه برق ارشد و دکتری در سال 1403

کارشناس فقه و حقوق اسلامی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف از تشکیل آن:

 • تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رشته های الهیات و حقوق از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
 • تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
 • تربیت کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور.
 • تربیت کارشناسان توانا جهت خدمت در قسمتهای کارشناسی مراکز دولتی و غیره .

گروه متخصصان ایزی تز :

( اکسپت مقاله )

مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری

انجام پایان نامه دکترا

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

خدمات گروه تحقیقاتی ایزی تز برای پروپوزال فقه و حقوق :

 • پیشنهاد موضوعات پروپوزال ارشد و دکترا فقه و حقوق
 • پروپوزال ارشد و دکتری پایان نامه ارشد و دکترا فقه و حقوق
 • مقاله بیس پروپوزال ارشد و دکترا فقه و حقوق
 • آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال دکتری و ارشد پایان نامه ارشد و دکترا فقه و حقوق
 • تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری پایان نامه ارشد و دکترا فقه و حقوق
 • انجام فصل او ل دوم سوم چهارم پنجم پایان نامه ارشد و دکترا فقه و حقوق
 • مشاوره پروپوزال ارشد و دکترا فقه و حقوق
 • برگزاری جلسات آموزشی پروپوزال ارشد و دکترا فقه و حقوق
 • انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاوره پروپوزال ارشد و دکترا فقه و حقوق
 • استخراج مقاله از پروپوزال ارشد و دکترا در پایان نامه ارشد و دکترا فقه و حقوق
 • پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در پایان نامه ارشد و دکترا فقه و حقوق از مجلات ISI و ISC
 • چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه ارشد و دکترا فقه و حقوق
 • تبدیل پایان نامه به کتاب در پایان نامه ارشد و دکترا فقه و حقوق

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید