چگونه پایان نامه خود را بنویسیم ? ❤️0919/963/1325❤️

چگونه پایان نامه خود را بنویسیم ? ❤️0919/963/1325❤️

چگونه پایان نامه خود را بنویسیم ? ❤️0919/963/1325❤️

چگونه پایان نامه خود را بنویسیم ? ❤️0919/963/1325❤️ :

I. ساختار پایان نامه صفحه عنوان عنوان (شامل عنوان فرعی)، نویسنده، مؤسسه، بخش، تاریخ تحویل، مربی(های) پژوهشی و مشاور، مؤسسات و آدرس ایمیل آنها چکیده یک چکیده خوب در یک خط توضیح می دهد که چرا مقاله مهم است. سپس به ارائه خلاصه‌ای از نتایج اصلی شما می‌پردازد، ترجیحاً به صورت اعداد با محدودیت‌های خطا بیان شود. جملات پایانی پیامدهای اصلی کار شما را توضیح می دهد. یک چکیده خوب مختصر، خوانا و کمی است. طول باید ~ 1-2 پاراگراف، تقریبا. 400 کلمه چکیده ها معمولاً نقل قول ندارند. اطلاعات در عنوان نباید تکرار شود. صریح باشید. در صورت لزوم از اعداد استفاده کنید. پاسخ به این سؤالات را باید در چکیده یافت: چه کار کردین؟ چرا این کار را کردی؟ سعی داشتی به چه سوالی جواب بدهی؟ چطور انجامش دادی؟ روش های دولتی چه یاد می گیرید؟ نتایج عمده را بیان کنید چرا مهم است؟ حداقل به یک مفهوم مهم اشاره کنید. فهرست مطالب تمام عناوین و زیر عنوان ها را با شماره صفحه فهرست کنید عناوین فرعی تورفتگی چیزی شبیه به این خواهد بود: صفحه # لیست شکل های xxx لیست جداول معرفی سرفصل های فرعی …؟ مواد و روش ها سرفصل های فرعی …؟ نتایج سرفصل های فرعی …؟ بحث سرفصل های فرعی …؟

چگونه پایان نامه خود را بنویسیم ? ❤️0919/963/1325❤️

نتیجه توصیه ها قدردانی منابع ضمیمه ها فهرست ارقام شماره صفحات همه ارقام را فهرست کنید. فهرست باید شامل یک عنوان کوتاه برای هر شکل باشد اما نه کل عنوان. لیست جداول شماره صفحات همه جداول را فهرست کنید. فهرست باید شامل یک عنوان کوتاه برای هر جدول باشد اما نه کل عنوان. معرفی شما نمی توانید یک مقدمه خوب بنویسید مگر اینکه بدنه مقاله چه می گوید. بعد از اینکه بقیه مقاله را کامل کردید، به جای قبل، بخش(های) مقدماتی را بنویسید. حتماً در ابتدای مقدمه یک قلاب قرار دهید. این بیانیه چیزی است که به اندازه کافی جالب است تا خواننده شما را برای خواندن بقیه مقاله ترغیب کند، این یک مشکل علمی مهم / جالب است که مقاله شما یا آن را حل می کند یا به آن می پردازد. شما باید خواننده را به سمت خود بکشید و او را وادار کنید که بقیه مقاله را بخواند. پاراگراف های بعدی در مقدمه باید به تحقیقات قبلی در این زمینه اشاره کنند. ابتدا باید از کسانی که ایده یا ایده هایی داشتند و همچنین کسانی که جدیدترین و مرتبط ترین کار را انجام داده اند ذکر کرد. سپس باید توضیح دهید که چرا کار بیشتری لازم بود (البته کار شما). چه چیز دیگری در بخش (های) مقدماتی مقاله شما تعلق دارد؟ بیانیه هدف مقاله: چرا مطالعه انجام شده است، یا چرا مقاله نوشته شده است. چکیده را تکرار نکنید. اطلاعات پس زمینه کافی برای اینکه خواننده بتواند زمینه و اهمیت سوالی را که می خواهید به آن بپردازید درک کند. قدردانی مناسب از کار قبلی که روی آن بنا می کنید. ارجاعات کافی به گونه ای که خواننده بتواند با مراجعه به کتابخانه به درک دقیقی از زمینه و اهمیت سوال دست یابد. مقدمه باید بر روی سؤال(های) پایان نامه متمرکز شود. تمام آثار ذکر شده باید مستقیماً با اهداف پایان نامه مرتبط باشد. اینجا جایی نیست که همه چیزهایی را که تا به حال در مورد یک موضوع خوانده اید خلاصه کنید. محدوده کار خود را توضیح دهید که شامل چه مواردی می شود و چه مواردی را شامل نمی شود. یک «نقشه راه» شفاهی یا «جدول مطالب» شفاهی که خواننده را به آنچه در پیش است راهنمایی می کند. آیا واضح است که مطالب مقدماتی (“موارد قدیمی”) به کجا ختم می شود و مشارکت شما (“موارد جدید”) کجا شروع می شود؟ به یاد داشته باشید که این یک مقاله مروری نیست. ما به دنبال کار اصلی و تفسیر/تحلیل توسط شما هستیم. با استفاده از سرفصل های فرعی، بخش مقدمه را به بخش های منطقی تقسیم کنید. مواد و روش ها چه چیزی در بخش “روش ها” یک مقاله علمی تعلق دارد؟ اطلاعاتی که به خواننده اجازه می‌دهد تا باورپذیری نتایج شما را ارزیابی کند. اطلاعات مورد نیاز محقق دیگری برای تکرار آزمایش شما. شرح مواد، رویه، نظریه شما. محاسبات، تکنیک، روش، تجهیزات و نمودارهای کالیبراسیون. محدودیت ها، مفروضات و دامنه اعتبار. تشریح روش های تحلیلی شما از جمله ارجاع به هر نرم افزار آماری تخصصی. بخش روش ها باید به سوالات و هشدارهای زیر پاسخ دهد: آیا می توان مطالعه را به دقت تکرار کرد (به عنوان مثال، تمام پارامترهای اختیاری و قابل تنظیم در هر سنسور یا ابزاری که برای به دست آوردن داده ها استفاده شده است)؟ آیا محقق دیگری می تواند ایستگاه های نمونه برداری یا خطوط ردیابی را به دقت پیدا کند و دوباره اشغال کند؟ آیا اطلاعات کافی در مورد ابزارهای مورد استفاده ارائه شده است تا بتوان از یک ابزار معادل عملکردی برای تکرار آزمایش استفاده کرد؟ اگر داده ها در حوزه عمومی هستند، آیا محقق دیگری می تواند دست خود را روی مجموعه داده های یکسان بگذارد؟ آیا می توان آنالیزهای آزمایشگاهی مورد استفاده را تکرار کرد؟

مطب پیشنهادی :
انجام پایان نامه در مشهد ❤️09353132500❤️ انجام پایان نامه ارشد و دکتری در مشهد

 

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید